tammi 16, 2018

Webinaari 25.1. Asiakas velkajärjestelyssä: Mitä yrityksen pitää tietää yksityishenkilön velkajärjestelystä?

Tervetuloa webinaarin kuulemaan, miten asiakkaan hakeutuminen velkajärjestelyyn vaikuttaa saatavien perintään sekä mitä yrityksen on velkojana hyvä huomata ja tehdä velkajärjestelymenettelyn eri vaiheissa.
caption

 

Torstaina 25.1.2018 klo 9

Sisältö:Webinaarissa perehdytään yksityishenkilön velkajärjestelymenettelyn perusteisiin ja vaiheisiin yrityksen näkökulmasta. Miten asiakkaan hakeutuminen velkajärjestelyyn vaikuttaa saatavien perintään? Mitä yrityksen on velkojana hyvä tietää, huomata ja tehdä velkajärjestelymenettelyn eri vaiheissa.

Tavoite: Osallistuja saa hyvät valmiudet asiakkaan velkajärjestelyn kohtaamiseen sekä kokonaiskäsityksen velkajärjestelymenettelyn kulusta ja velkojan oikeuksista menettelyn eri vaiheissa.

Kouluttajat: Lindorffin lakimiehet Marjo Suominen ja Anni Haane

Ilmoittaudu webinaariin täältä