Kyse on aina ihmisistä

Hyödynnämme Lowellissa asiakaspersoonia, dataa ja automaattista tiedonkäsittelyä, jotta voimme lähestyä erilaisia ihmisiä ja asiakasryhmiä heidän tarpeidensa mukaisesti. Asiakaspersoonamme perustuvat kattavaan dataan, ja käsitykseemme siitä, millainen persoona on kuluttajana ja millainen hänen maksukäyttäytymisensä on. Jokainen asiakaspersoona edustaa yhtä tyypillistä asiakasryhmää.

Palvelumuotoilu luotonhallinnassa

Asiakaspersoonia käytetään laajasti palvelumuotoilussa ja muilla innovatiivisilla toimialoilla, sillä persoonien avulla on helpompi luoda asiakaslähtöisiä palveluita. Muiden asiakaskeskeisten yrityksen lailla myös me hyödynnämme persoonia perintäpalveluidemme kehittämisessä ja asiakasviestintämme terävöittämisessä. Kun ymmärrämme paremmin asiakkaidesi tarpeet ja elämäntilanteet, osaamme paremmin auttaa heitä hoitamaan maksunsa asianmukaisesti.

Asiakaspersoonien avulla näemme numeroiden takana olevat ihmiset, mikä on tärkeää ainakin kahdesta syystä.

Ensinnäkin ihmisten näkeminen numeroiden sijasta kannustaa meitä tekemään työmme paremmin. Tehtävämme on auttaa ihmisiä saamaan taloutensa kestävälle pohjalle – onnistuminen siinä palkitsee ja antaa työllemme merkityksen.

Näemme numeroiden takana olevat ihmiset.

Näemme numeroiden takana olevat ihmiset.

Tunnemme ihmiset ja tiedämme, miten he elävät, mistä he ovat kiinnostuneita ja millaisia he ovat maksajina. Siksi pystymme tarjoamaan heidän tarpeiden mukaisia maksuratkaisuja.

Toisekseen: kun tunnemme ihmiset ja tiedämme, miten he elävät, mistä he ovat kiinnostuneita ja millaisia he ovat maksajina, pystymme tarjoamaan heidän tarpeiden mukaisia maksuratkaisuja. Lähestymme ja autamme kutakin asiakasryhmää sen erityispiirteisiin sopivalla tavalla. Ottamalla huomioon erilaiset elämäntilanteet pystymme toimimaan määrätietoisesti, mutta aina ehdottoman reilusti.

Otamme mielellämme asiakkaidesi maksuasioiden hallinnoinnin hoitaaksemme. Kohtelemme asiakkaita yksilöllisesti ja asiakaslähtöisesti – tilanteiden ja tarpeiden mukaan. Palaute ja arviot palvelustamme kertovat, että asiakkaasi arvostavat sitä.

Kysy meiltä lisää asiakkaiden tilanteet ja tarpeet huomioon ottavista laskutuksen ja perinnän palveluista.

Lähestymme eri asiakasryhmiä yksilöllisesti.

Lähestymme eri asiakasryhmiä yksilöllisesti.