Pidetyt webinaarit

Tutustu aiemmin pidettyihin webinaareihimme ja hyödynnä koulutusmateriaaleja.

Häätöprosessi ja muut vuokrasopimuksen erityistilanteet

Torstaina 4.4.2019

Mistä on kyse häätöprosessissa ja miten se etenee? Mitä vuokranantajan on hyvä tietää muista vuokrasopimuksen erityistilanteista, kuten yksityishenkilön velkajärjestelystä, yrityksen saneerauksesta ja konkurssista tai vuokrahuoneiston käyttökieltoon asettamisesta?

Webinaarissa syvennytään siihen, milloin häätöä on mahdollista hakea ja miten häätöprosessi käytännössä etenee. Lisäksi webinaarissa keskitytään vuokrasopimuksen muihin erityistilanteisiin, kuten vuokralaisen maksukyvyttömyysmenettelyihin sekä siihen, mitä vuokrasopimukselle tapahtuu vuokralaisen kuollessa tai jos vuokrahuoneisto tuhoutuu tai se asetetaan käyttökieltoon.

Webinaari on tarkoitettu vuokratoimialalla toimiville luotonhallinnan ammattilaisille ja yrittäjille, jotka ovat työssään tekemisessä luottoriskien hallinnan kanssa. Webinaarin pitävät lakimiehet OTM Kimmo Kotamäki ja OTM Marjo Suominen. Tervetuloa mukaan!

Siirry lataamaan webinaarimateriaali tästä

Löydät tulossa olevat webinaarit täältä:

Koulutukset


Automatisoi asiakasvalinta ja varmista vuokralaisen maksukyky -webinaari

Torstaina 21.3.2019

Vuokratoimiala on murroksessa. Oikean vuokralaisen valinta tuo yrityksille kilpailuetua, mutta samaan aikaan yrityksen pitää varmistua vuokralaisen maksukyvystä.

Miten automatisoit ja tehostat vuokralaisen valintaprosessia ja miten varmistut vuokralaisen maksukyvystä? Entä miten tunnistat asiakkaasi maksukäyttäytymisen ja autat asiakastasi maksamaan ajallaan?

Webinaarissa syvennytään myös luotonhallinnan prosessien tehostamiseen asiakasvalinnasta laskutuksesta ja perintään asti. Tällöin perinnän tarve vähenee ja yrityksen kassankierto paranee. Webinaarin pitävät luotonhallinnan ratkaisujen ja asiakkuuksien parissa työskentelevät Tuomas Kurikka ja Mikko Hautamäki.

Siirry lataamaan webinaarimateriaali tästä


Tunne asiakkaasi – näin kohtaat erilaiset ihmiset asiakaspalvelutehtävässä

Tiistaina 6.11.2018

Sisältö: Kun osa asiakaspalvelusta digitalisoituu, odotukset asiakaspalvelun ammattilaisten vuorovaikutus- ja tunnetaitoja kohtaan kasvavat. Webinaarissa syvennytään siihen, miten kohdata jokainen asiakas yksilönä asiakaspalvelussa ja edistää myönteistä vuorovaikutusta haastavissakin asiakaspalvelutilanteissa. 

Tavoite: Webinaari tarjoaa työkaluja erilaisten ihmisten kohtaamiseen ja haastavien tilanteiden hoitamiseen asiakaspalvelutehtävissä. Webinaarin avulla saat tukea asiakaspalvelutiimien ohjaukseen sekä omien vuorovaikutus- ja empatiataitojen kehittämiseen.

Kouluttajat: Katri Petterson ja Kimmo Andersson

Siirry lataamaan koulutusmateriaali tästä


Yritysperinnän peruskoulu

Tiistaina 30.10.2018

Sisältö: Käytännönläheisessä webinaarissa paneudutaan yrityssaatavien perinnän perusteisiin sekä lainsäädännön että käytännön taloushallinnon näkökulmista. Webinaarissa perehdytään myös siihen, miten yritys voi omalla toiminnallaan parantaa perinnän tuloksia vielä maksun erääntymisen jälkeen. Lisäksi kerrataan perintään liittyviä keskeisiä käsitteitä.

Tavoite: Osallistuja saa hyvän kokonaiskäsityksen avoimen yrityslaskun kotiuttamisesta eräpäivästä ulosottoon asti sekä käytännön vinkkejä oman yrityksensä kassankierron parantamiseksi.

Kouluttajat: Business Manager Tuomas Kurikka sekä lakimiehemme VT Laura Peltonen ja VT Niina Ruhtinas

Siirry lataamaan koulutusmateriaali tästä


Kuluttajaperinnän peruskoulu: Mitä perinnässä tapahtuu? Miten GDPR vaikuttaa perinnän eri vaiheisiin?

Tiistaina 12.6.2018

Sisältö: Käytännönläheisessä webinaarissa perehdytään kuluttajasaatavien perinnän perusteisiin laskutuksen ja lainsäädännön näkökulmista.

Tavoite: Osallistuja saa hyvän kokonaiskäsityksen maksamatta jääneen laskun kotiuttamisesta laskun eräpäivästä ulosottoon asti sekä työkaluja uuden tietosuoja-asetuksen huomioimiseksi  luotonhallinnan käytännöissä.

Kouluttajat: lakimiehemme Laura Peltonen ja Niina Ruhtinas

Siirry lataamaan koulutusmateriaali tästä


Digitalisaatio asiakaspalvelussa - Mistä rakentuu hyvä asiakaskokemus?

Torstaina 19.4.2018

Webinaarissa paneudutaan hyvän asiakaskokemuksen elementteihin ja digitalisaation vaikutuksiin asiakaspalvelutiimien arjessa erityisesti laskutukseen ja maksamiseen liittyvissä palvelutilanteissa.

Tavoite: Osallistuja saa tukea asiakaspalvelutiimien kehittämiseen ja yksittäisten asiakaspalvelutilanteiden parempaan hoitamiseen digitaalisoituvassa contact center -ympäristössä.

Kenelle: Webinaari on tarkoitettu asiakaspalvelutoiminnoista vastaaville sekä kaikille asiakaspalvelutyötä tekeville. 

Kouluttajina toimivat Function Manager Katri Pettersson ja Group Manager Kimmo Andersson

Kysy koulutusmateriaalia: koulutukset.fi@lowell.com


Tavoitteena yhtenäinen asiakaspolku kivijalka- ja verkkokaupassa - Case Alko

Keskiviikkona 11.4.2018

Webinaarissa pureudutaan siihen, miksi kivijalka- ja verkkokauppaa ei saa nähdä toisistaan irrallisina, vaan liiketoimintaa ja asiakaskokemusta tulee kehittää saumattomasti kanavasta riippumatta.

Tavoite: Webinaarin jälkeen tiedät, mistä saumaton asiakaskokemus rakentuu ja miten kehität omaa liiketoimintaasi ja asiakaskokemusta yli kanavarajojen.

Kenelle: Webinaari on suunnattu verkkokauppa- ja kivijalkakaupan parissa työskentelville päättäjille ja asiantuntijoille, jotka haluavat viedä asiakaskokemuksen uudelle tasolle.

Webinaarin järjestävät Solteq ja Lowell, ja webinaarissa vierailee Alko, joka on avannut verkkokaupan sekä kuluttaja- että yritysasiakkaille

Kysy koulutusmateriaalia: koulutukset.fi@lowell.com


Asiakas velkajärjestelyssä: Mitä yrityksen pitää tietää yksityishenkilön velkajärjestelystä?

Torstaina 25.1.2018

Sisältö: Webinaarissa perehdytään yksityishenkilön velkajärjestelymenettelyn perusteisiin ja vaiheisiin yrityksen näkökulmasta. Miten asiakkaan hakeutuminen velkajärjestelyyn vaikuttaa saatavien perintään? Mitä yrityksen on velkojana hyvä tietää, huomata ja tehdä velkajärjestelymenettelyn eri vaiheissa.

Tavoite: Osallistuja saa hyvät valmiudet asiakkaan velkajärjestelyn kohtaamiseen sekä kokonaiskäsityksen velkajärjestelymenettelyn kulusta ja velkojan oikeuksista menettelyn eri vaiheissa.

Kouluttajat: lakimiehemme Marjo Suominen ja Anni Haane

Kysy koulutusmateriaalia: koulutukset.fi@lowell.com


Konkurssi, yrityssaneeraus ja maksukyvyttömyyden ennakointi

Torstaina 14.12.2017

Sisältö: Käytännönläheisessä webinaarissa syvennytään konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyjen perusteisiin ja siihen, mitä keinoja yrityksellä on luottoriskien tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi asiakkaan maksukyvyttömyystilanteessa: Mitä konkurssissa tapahtuu? Milloin konkurssin edellytykset täyttyvät ja mitä vaikutuksia sen alkamisella on? Milloin yrityssaneeraus on vaihtoehto ja miten asiakasyrityksen saneeraus vaikuttaa sopimussuhteisiin ja velkojan asemaan?

Tavoite: Osallistuja saa hyvän kokonaiskäsityksen konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyjen kulusta ja velkojan roolista ja oikeuksista näissä tilanteissa sekä vinkkejä asiakkaan konkurssin ennakointiin.

Kouluttajat: lakimiehemme OTM Kimmo Kotamäki ja VT Ella-Riikka Normasto sekä tuotepäällikkö Tuomas Kurikka

Kysy koulutusmateriaalia: koulutukset.fi@lowell.com


Mistä elementeistä rakentuu menestyvä B2B-verkkokauppa?

Tiistaina 7.11.2017

Sisältö: Webinaarissa perehdytään siihen, mistä elementeistä rakentuu menestyvä B2B-verkkokauppa, ja miksi asiakaskokemus korostuu verkossa ostaessa. 

Tavoite: Webinaarin avulla tunnistat kehityskohteet nykyisessä B2B-verkkokaupassa ja tiedät, miten luot menestyvän B2B-verkkokaupan.

Kouluttajat: Webinaarin järjestävät Solteq, Enterpay ja Lindorff. Solteqin pitkä kokemus verkkoliiketoiminnanssa ja Enterpayn ja Lindorffin vahva osaaminen maksamisessa varmistavat, että webinaari tarjoaa sinulle avaimet B2B-verkkokaupan kehittämiseen. Webinaarin asiantuntijana toimii Aalto Yliopiston Kauppakorkeakoulun professori Lasse Mitronen.

Kysy koulutusmateriaalia: koulutukset.fi@lowell.com

Menestyvä B2B-verkkokauppa -webinaari Lindorff Solteq Enterpay

Webinaarissa perehdyttiin siihen, mistä elementeistä rakentuu menestyvä B2B-verkkokauppa, ja miksi asiakaskokemus korostuu verkossa ostaessa.


Tutustu perinnän dashboard-raportointiin, ja ota dynaaminen ote myynti- ja luottosaatavien seurantaan

Torstaina 2.11.2017

Sisältö: Perinnän tuloksia yrityksessä seuraaville taloushallinnon päättäjille suunnatussa webinaarissa perehdytään Lindorffin markkinoille tuomaan uuteen dashboard-raportointiin. Millaisella visuaalisella mittaristolla voi seurata myyntisaatavia, perinnän tilaa ja perinnän tehokuutta? Mitä mahdollisuuksia raportointityökalun dynaamiset ominaisuudet tarjoavat käyttäjälle? Lisäksi esitellään esimerkkejä mittaristoista, joita talousjohtaja tai perintäpäällikkö voi käyttää luotohallinnan johtamisen välineenä.

Tavoite: Osallistuja tutustuu uuteen perinnän dashboard-raportointiin käyttäjän näkökulmasta ja saa vinkkejä raportointityökalun hyödyntämiseksi omassa roolissaan taloushallinnon ja perinnän johtajana.

Kouluttajat: liiketoiminta-analyytikkomme Aino Rankonen ja Pasi Palken.

Kysy koulutusmateriaalia: koulutukset.fi@lowell.com

Perinnän dashboard-raportointi Lindorff Access

Webinaarissa kuultiin, miten voit tehokkaasti hyödyntää uutta työkalua perinnän ja taloushallinnon ohjaamisessa.


Parempia luottopäätöksiä maksamisen datan avulla

Keskiviikkona 12.4.2017

Sisältö: Miten voit parantaa herkkyyttäsi luotollisessa yritysmyynnissä maksukäyttäytymiseen liittyvällä datalla? Webinaarissa keskityttiin uusiin ratkaisuihin luottopäätösten tekemisessä ja asiakasseurannassa. Webinaari on tarkoitettu kaikille bisnespäättäjille ja asiantuntijoille, jotka ovat työssään tekemisissä yritysluotonannon, luotollisen B2B-myynnin tai yritysriskien arvioinnin kanssa.

Tavoite: Webinaarin jälkeen osallistuja ymmärtää paremmin luotolliseen yritysmyyntiin liittyvät riskit ja mahdollisuudet.

Kysy koulutusmateriaalia: koulutukset.fi@lowell.com


Kuluttajaperinnän peruskoulu – mitä nykyaikaisessa asiakaslähtöisessä perinnässä tapahtuu, ja miksi asiakkaan kokemuksesta kannattaa pitää huolta perinnässäkin?

Torstaina 5.10.2017

Sisältö: Käytännönläheisessä webinaarissa perehdytään kuluttajasaatavien perinnän perusteisiin asiakaskokemuksen, vaikuttavuuden ja lainsäädännön näkökulmista: Miten erilaiset ihmiset käyttäytyvät maksajina? Millaisia vaihtoehtoja kuluttajalaskun kotiuttamiseksi on olemassa, ja miten asiakkaan tausta ja tilanne vaikuttavat niihin? Mitä perinnän eri vaiheissa kannattaa ottaa huomioon asiakaskokemuksen ja perinnässä onnistumisen näkökulmista?

Tavoite: Osallistuja saa monipuolisen kokonaiskäsityksen avoimen kuluttajalaskun kotiuttamisesta eräpäivästä ulosottoon asti, sekä arvokkaita vertaisesimerkkejä palvelulähtöisten toimintatapojen tuomisesta perintää.

Kouluttajat: lakimiehemme Hanna Huttunen ja Juttu Salonen sekä tuotepäällikkö Tuomas Kurikka

Kysy koulutusmateriaalia: koulutukset.fi@lowell.com


Ulkoista myyntilaskutus ja -reskontra onnistuneesti

Torstaina 8.6.2017

Sisältö: Webinaarissa syvennytään siihen, mitä yrityksen tulisi huomioida, kun se harkitsee myyntilaskutuksen ja -reskontran ulkoistamista. Webinaarissa keskitytään myyntilaskutuksen ulkoistamisen kannalta kolmeen kriittiseen aiheeseen:

  • Mitä tarkoitetaan myyntilaskutuksen ja -reskontran ulkoistamisella?
  • Mitä osa-alueita myyntilaskutuksen ulkoistamisessa tulee huomioida?
  • Mitkä hyödyt yrityksesi tulee saavuttaa myyntilaskutuksen ulkoistamisella?

Tavoite: Webinaarin jälkeen osallistuja tietää, mitkä asiat yrityksen tulee huomioida myyntilaskutuksen ja -reskontran ulkoistamisessa. Lisäksi osallistuja pystyy webinaarin jälkeen varmistamaan ulkoistamisen onnistumisen ja saavuttamaan myyntilaskutuksen ulkoistukselle asetetut tavoitteet.

Kouluttajat: asiantuntijamme Juho Putkonen ja Mikko Hautamäki

Kysy koulutusmateriaalia: koulutukset.fi@lowell.com


Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia

Keskiviikkona 24.5.2017

Sisältö: Webinaarissa syvennytään siihen, miksi yritysten tulisi avata verkkokauppansa ja miten avoin B2B-verkkokauppa parantaa yritysostajan asiakaskokemusta ja helpottaa ostamista. Webinaarissa käydään läpi:

  • Miten asiakkaan ostomatka on muuttunut?
  • Miten avoin verkkokauppa parantaa yritysostajan asiakaskokemusta?
  • Miten maksamisessa pitää huomioida yritysostajan tarpeet?


Tavoite: Osallistuja saa kattavan käsityksen siitä, miten avoimessa verkkokaupassa voidaan tukea ostajan matkaa, tarjota asiakkaalle samaa henkilökohtaista palvelua kuin suljetussa verkkokaupassa ja tehdä maksamisesta helppoa, mutta turvallista.

Kysy koulutusmateriaalia: koulutukset.fi@lowell.com


Perinnän peruskoulu: Mitä yritysperinnässä tapahtuu? – termit tutuiksi, tulokset paremmiksi

Torstaina 18.5.2017

Sisältö: Käytännönläheisessä verkkokoulutuksessa paneudutaan yrityssaatavien perinnän perusteisiin sekä lainsäädännön että käytännön taloushallinnon näkökulmista. Koulutuksessa perehdytään myös siihen, miten yritys voi omalla toiminnallaan parantaa perinnän tuloksia vielä maksun erääntymisen jälkeen. Lisäksi kerrataan perintään liittyviä keskeisiä käsitteitä.

Tavoite: Osallistuja saa hyvän kokonaiskäsityksen avoimen yrityslaskun kotiuttamisesta eräpäivästä ulosottoon asti, sekä arvokkaita vinkkejä oman yrityksen kassavirran kierron parantamiseksi.

Kouluttajat: tuotepäällikkö Tuomas Kurikka sekä lakimiehet VT Laura Peltonen ja OTM Jutta Salonen

Kysy koulutusmateriaalia: koulutukset.fi@lowell.com


Kulutusluotonanto verkkokaupassa: Mitä se mahdollistaa, mihin se velvoittaa?

Tiistaina 9.5.2017

Sisältö: Webinaarissa perehdytään kulutusluotonantoon verkkokaupassa käytännönläheisesti asiakkaan ostospolun vaiheita seuraten. Miten luottoa voi markkinoida ja mainostaa maksutapana ja mitä siitä pitää kertoa asiakkaalle etukäteen? Mihin hyvä luotonantotapa ja asiakkaan peruutusoikeus velvoittavat luotonantajaa/kauppiasta? Lisäksi kerromme erilaisista luottomuodoista, luottopäätöksen tekemisestä ja luoton hintaan vaikuttavista tekijöistä.

Tavoite: Osallistuja saa hyvän kokonaiskäsityksen kulutusluotonantoa koskevasta sääntelystä, luottoa tarjoavan verkkokauppiaan velvollisuuksista sekä niistä mahdollisuuksista, joita maksuajan antaminen asiakkaalle tuo myyntiin ja liiketoimintaan.

Kouluttajat: lakimiehemme Maija Karskela ja Niina Ruhtinas

Kysy koulutusmateriaalia: koulutukset.fi@lowell.com


Basics of Collection – getting familiar with terms and processes in Finland

Thursday 15.12.2016

Attendees will be given a basic introduction to Finnish collection process including both the amicable collection process and the judicial process. In addition, the participant will be introduced to the terms and definitions of debt collection activities related to consumers and companies.

Ask for the training materials: koulutukset.fi@lowell.com


Kun asiakas kiistää velan – mikä on riitainen saatava ja mitä sille voi tehdä?

Torstaina 24.11.2016

Sisältö: Webinaarissa perehdytään siihen millä eri tavoin saatava voi riitautua, miten asiakkaan kiistämään velkaan pitäisi suhtautua, millainen vaikutus asiakkaan riitautuksella on perinnän kulkuun ja voidaanko velkaa vaatia maksettavaksi siitä huolimatta. Lisäksi käydään läpi mitä käytännön asioita velkojan pitäisi näissä tilanteissa ottaa huomioon.

Tavoite: Osallistuja saa hyvän kokonaiskuvan velan kiistämisen vaikutuksista ja mahdollisuuksista periä asiakkaan riitauttamia saatavia.

Kysy koulutusmateriaalia: koulutukset.fi@lowell.com


Miten perintää voi ohjata tehokkaasti verkossa?

Torstaina 8.9.2016

Sisältö: Access-verkkopalvelu helpottaa luotonvalvonnan ja reskontra-asiantuntijoiden arkea. Koulutuksessa tutustutaan palvelun hyödyntämiseen oman työn tehokkuuden näkökulmasta. Koulutuksessa käydään läpi toimintoja erääntyneiden laskujen perintään siirrosta asiakas- ja laskutietojen seurantaa. Lisäksi tutustutaan Accessiin sähköisenä viestikanavana.

Tavoite: Osallistuja perehtyy Access-verkkopalvelun käyttämiseen ja osaa verkkoseminaarin jälkeen hyödyntää sitä tehokkaasti niin yksittäisten laskujen kuin kokonaistilanteen seurannassa.

Kysy koulutusmateriaalia: koulutukset.fi@lowell.com


Perinnän peruskoulu: Termit ja prosessit tutuiksi

Torstaina 19.5.2016


Sisältö: Koulutuksessa kerrataan erääntyneen maksun perinnän kulku niin lainsäädännön kuin käytännön näkökulmista. Lisäksi käydään läpi yritys- ja kuluttajasaatavien perinnän keskeisiä käsitteitä.

Tavoite:
 Osallistuja saa hyvän kokonaiskäsityksen avoimen myyntilaskun kotiuttamisesta perintään siirrosta ulosottoon asti. Lisäksi osallistuja oppii tuntemaan perinnän keskeistä termistöä.

Kysy koulutusmateriaalia: koulutukset.fi@lowell.com


Perinnän erityistilanteet: Velkajärjestely velkojan näkökulmasta

Torstaina 21.4.2016 

Sisältö: Koulutuksessa käydään läpi nykyinen yksityishenkilön velkajärjestelymenettely velkojan näkökulmasta sekä selvitetään missä tilanteissa yritys voi joutua kohtamaan asiakkaan pitkäaikaisen maksukyvyttömyyden? Verkkoseminaarin aikana käydään läpi velkajärjestelyyn pääsyn edellytykset ja järjestelyn vaiheet sekä käsitellään lyhyesti 2015 voimaan tulleen lain käytännön vaikutuksia. 

Tavoite: Osallistuja saa hyvän kokonaiskäsityksen yrityksen oikeuksista ja velvollisuuksista kuluttaja-asiakkaan maksukyvyttömyystilanteissa sekä valmiudet omien oikeuksien turvaamiseen velkajärjestelyissä.

Kysy koulutusmateriaalia: koulutukset.fi@lowell.com


Haastava asiakaskohtaaminen, myönteinen lopputulos

Torstaina 31.3.2016
 
Sisältö: Webinaarissa käydään läpi hankalien asiakaspalvelutilanteiden hoitamista contact center -maailmassa. Tilaisuudessa tutustutaan käytännön esimerkkeihin asiakaspalvelustamme. Miten vähentää kitkaa vuorovaikutuksessa? Miten kääntää tilanne vaikean alun jälkeen myönteiseksi asiakaskokemukseksi? 

Tavoite: Osallistuja saa käytännön vinkkejä haastavien asiakaskohtaamisten hoitamiseksi asiakaspalvelutilanteessa.

Kysy koulutusmateriaalia: koulutukset.fi@lowell.com


Mitä ovat suoraan ulosottokelpoiset saatavat?

Torstaina 18.2.2016 

Sisältö: Koulutuksessa kerrataan, millaisia velkoja voi periä ulosotossa ilman tuomioistuimen tuomiota, ja miten näitä ns. suoraan ulosottokelpoisia saatavia peritään tehokkaasti vapaaehtoisesti ja ulosotossa – kuluttajilta ja yrityksiltä. Webinaarissa esitellään myös lainsäädännön vaatimukset ja viimeaikaiset muutokset prosessissa erityisesti yrityssaatavien perinnän osalta. Lisäksi käydään läpi näiden saatavien vanhentumista koskevat periaatteet. 

Tavoite: Osallistuja saa selkeän käsityksen suoraan ulosottokelpoisten saatavien tehokkaasta kotiuttamisesta sekä kuluttaja- että yritysasiakkaita koskien. Seminaari soveltuu erityisesti vahinko- ja työeläkevakuuttajille sekä julkishallinnon toimijoille. 

Kysy koulutusmateriaalia: koulutukset.fi@lowell.com