Pidetyt webinaarit

Tutustu aiemmin pidettyihin webinaareihimme ja hyödynnä koulutusmateriaaleja.

Näin onnistut saatavienhallinnan ulkoistamisessa - Case Verifone

Sisältö: Webinaarissa syvennytään siihen, miten yritys voi tehostaa omaa liiketoimintaansa ulkoistamalla saatavienhallinnan palvelut osaavalle kumppanille. Lisäksi käydään läpi kaikki ulkoistamisen vaiheet suunnittelusta jalkauttamiseen ja yhteistyön edelleen kehittämiseen. Webinaarissa Verifonen Eija Saarinen kertoo, miksi he ovat ulkoistaneet saatavienhallinnan palveluita, ja miten he ovat onnistuneet laajoissa ulkoistamishankkeissa.

Tavoite: Webinaarin jälkeen kuulija ymmärtää ulkoistamisen prosessin ja ulkoistamisen kautta syntyvät hyödyt liiketoiminnalle sekä saa konkreettisia esimerkkejä onnistuneesta ulkoistamisesta.

Kouluttajat: Webinaarissa esiintyvät Lowellin palveluyritysten toimialajohtaja Mikko Hautamäki ja Verifone Finlandin talous- ja hallintojohtaja Eija Saarinen.

Siirry lataamaan webinaarimateriaali tästä


Mitä yrityksen pitää tietää yksityishenkilön velkajärjestelystä?

Torstaina 10.10.2019

Sisältö: Webinaarissa perehdytään yksityishenkilön velkajärjestelymenettelyn perusteisiin ja vaiheisiin yrityksen näkökulmasta. Miten asiakkaan hakeutuminen velkajärjestelyyn vaikuttaa saatavien perintään? Mitä yrityksen on velkojana hyvä tietää, huomata ja tehdä velkajärjestelymenettelyn eri vaiheissa?

Tavoite: Osallistuja saa hyvät valmiudet asiakkaan velkajärjestelyn kohtaamiseen sekä kokonaiskäsityksen velkajärjestelymenettelyn kulusta ja velkojan oikeuksista menettelyn eri vaiheissa.

Kouluttajat: Lakimiehemme Joanna Kollanus-Lehto ja Anni Haane

Siirry lataamaan koulutusmateriaali tästä


Häätöprosessi ja muut vuokrasopimuksen erityistilanteet

Torstaina 4.4.2019

Mistä on kyse häätöprosessissa ja miten se etenee? Mitä vuokranantajan on hyvä tietää muista vuokrasopimuksen erityistilanteista, kuten yksityishenkilön velkajärjestelystä, yrityksen saneerauksesta ja konkurssista tai vuokrahuoneiston käyttökieltoon asettamisesta?

Webinaarissa syvennytään siihen, milloin häätöä on mahdollista hakea ja miten häätöprosessi käytännössä etenee. Lisäksi webinaarissa keskitytään vuokrasopimuksen muihin erityistilanteisiin, kuten vuokralaisen maksukyvyttömyysmenettelyihin sekä siihen, mitä vuokrasopimukselle tapahtuu vuokralaisen kuollessa tai jos vuokrahuoneisto tuhoutuu tai se asetetaan käyttökieltoon.

Webinaari on tarkoitettu vuokratoimialalla toimiville luotonhallinnan ammattilaisille ja yrittäjille, jotka ovat työssään tekemisessä luottoriskien hallinnan kanssa. Webinaarin pitävät lakimiehet OTM Kimmo Kotamäki ja OTM Marjo Suominen. Tervetuloa mukaan!

Siirry lataamaan webinaarimateriaali tästä

Löydät tulossa olevat webinaarit täältä:

Koulutukset


Automatisoi asiakasvalinta ja varmista vuokralaisen maksukyky -webinaari

Torstaina 21.3.2019

Vuokratoimiala on murroksessa. Oikean vuokralaisen valinta tuo yrityksille kilpailuetua, mutta samaan aikaan yrityksen pitää varmistua vuokralaisen maksukyvystä.

Miten automatisoit ja tehostat vuokralaisen valintaprosessia ja miten varmistut vuokralaisen maksukyvystä? Entä miten tunnistat asiakkaasi maksukäyttäytymisen ja autat asiakastasi maksamaan ajallaan?

Webinaarissa syvennytään myös luotonhallinnan prosessien tehostamiseen asiakasvalinnasta laskutuksesta ja perintään asti. Tällöin perinnän tarve vähenee ja yrityksen kassankierto paranee. Webinaarin pitävät luotonhallinnan ratkaisujen ja asiakkuuksien parissa työskentelevät Tuomas Kurikka ja Mikko Hautamäki.

Siirry lataamaan webinaarimateriaali tästä


Tunne asiakkaasi – näin kohtaat erilaiset ihmiset asiakaspalvelutehtävässä

Tiistaina 6.11.2018

Sisältö: Kun osa asiakaspalvelusta digitalisoituu, odotukset asiakaspalvelun ammattilaisten vuorovaikutus- ja tunnetaitoja kohtaan kasvavat. Webinaarissa syvennytään siihen, miten kohdata jokainen asiakas yksilönä asiakaspalvelussa ja edistää myönteistä vuorovaikutusta haastavissakin asiakaspalvelutilanteissa. 

Tavoite: Webinaari tarjoaa työkaluja erilaisten ihmisten kohtaamiseen ja haastavien tilanteiden hoitamiseen asiakaspalvelutehtävissä. Webinaarin avulla saat tukea asiakaspalvelutiimien ohjaukseen sekä omien vuorovaikutus- ja empatiataitojen kehittämiseen.

Kouluttajat: Katri Petterson ja Kimmo Andersson

Siirry lataamaan koulutusmateriaali tästä


Yritysperinnän peruskoulu

Tiistaina 30.10.2018

Sisältö: Käytännönläheisessä webinaarissa paneudutaan yrityssaatavien perinnän perusteisiin sekä lainsäädännön että käytännön taloushallinnon näkökulmista. Webinaarissa perehdytään myös siihen, miten yritys voi omalla toiminnallaan parantaa perinnän tuloksia vielä maksun erääntymisen jälkeen. Lisäksi kerrataan perintään liittyviä keskeisiä käsitteitä.

Tavoite: Osallistuja saa hyvän kokonaiskäsityksen avoimen yrityslaskun kotiuttamisesta eräpäivästä ulosottoon asti sekä käytännön vinkkejä oman yrityksensä kassankierron parantamiseksi.

Kouluttajat: Business Manager Tuomas Kurikka sekä lakimiehemme VT Laura Peltonen ja VT Niina Ruhtinas

Siirry lataamaan koulutusmateriaali tästä


Kuluttajaperinnän peruskoulu: Mitä perinnässä tapahtuu? Miten GDPR vaikuttaa perinnän eri vaiheisiin?

Tiistaina 12.6.2018

Sisältö: Käytännönläheisessä webinaarissa perehdytään kuluttajasaatavien perinnän perusteisiin laskutuksen ja lainsäädännön näkökulmista.

Tavoite: Osallistuja saa hyvän kokonaiskäsityksen maksamatta jääneen laskun kotiuttamisesta laskun eräpäivästä ulosottoon asti sekä työkaluja uuden tietosuoja-asetuksen huomioimiseksi  luotonhallinnan käytännöissä.

Kouluttajat: lakimiehemme Laura Peltonen ja Niina Ruhtinas

Siirry lataamaan koulutusmateriaali tästä