maalisk. 28, 2017

Joka kymmenes maksumuistutus eläkeikäiselle

Laskuja erääntyy ja niitä peritään aikaisempaa tasaisemmin kaikenikäisiltä suomalaisilta, selviää tuoreesta Lindorff Analyysi -julkaisusta. Suhteellisesti eniten viiveet laskujen maksussa ovat yleistyneet yli 65-vuotiailla suomalaisilla.
caption

 

Laskuja erääntyy ja niitä peritään aikaisempaa tasaisemmin kaikenikäisiltä suomalaisilta, selviää tuoreesta Lindorff Analyysi -julkaisusta. Suhteellisesti eniten viiveet laskujen maksussa ovat yleistyneet yli 65-vuotiailla suomalaisilla. Tämän ikäisiä oli viime vuonna maksumuistutuksen saaneista suomalaisista jo yli 10 prosenttia, kun vastaava osuus kaksi vuotta aiemmin oli 6 prosenttia. Eniten viiveet ovat yleistyneet yli 70-vuotiailla.

”Seniorit ovat tunnollisia, ja pyrkivät hoitamaan maksut kuntoon ennen perintää aktiivisemmin kuin esimerkiksi nuoret aikuiset. Eläkeikäisten maksut erääntyvät hyvin monenlaisista syistä, rahavaikeuksien lisäksi myös muistisairauksien, sairaalajaksojen ja hoitokotiasumisen vuoksi,” sanoo Lindorffin toimitusjohtaja Tuija Keronen.

Koko väestöön nähden maksuviiveet ovat senioreilla edelleen merkittävästi harvinaisempia kuin muissa ikäryhmissä: Kaikista 65-täyttäneistä suomalaisista Lindorffin maksumuistutuksen sai viime vuonna 3 prosenttia, kun vastaava osuus 25–45-vuotiaista oli 12 prosenttia.

”Ikäihmisten määrä kasvaessa meidän pitäisi kuitenkin omaisina, vanhusten hoitajina ja yhteiskuntana miettiä, millä keinoilla voimme auttaa vanhuksia huolehtimaan maksuliikenteestään. Raha-asioiden hoito pitäisi nähdä osana vanhuksista huolehtimista,” Keronen sanoo.

Maksuviiveet yleisimpiä 25–29-vuotiaalla

Viiveet laskujen maksussa painottuvat myös aiempaa nuorempiin ikäryhmiin. Eniten erääntyneistä laskuista muistutetaan 25–34-vuotiaita. Heidän osuutensa kaikista Lindorffin maksumuistutuksen saaneista suomalaisista oli nyt 24 prosenttia. Kaksi vuotta aiemmin maksumuistutuksia saivat eniten 30–39-vuotiaat (25 prosenttia).

Suhteessa väestöön kaikkein useimmin laskun maksu viivästyy 25–29-vuotiailla. Tämän ikäisistä suomalaisista 13 prosenttia sai viime vuonna Lindorffista yhden tai useamman maksumuistutuksen.

Lindorff Analyysissa tarkastellaan myös perintään siirtyneiden laskujen jakautumista eri ikäryhmissä sekä maksuaikoja perinnässä. Suomalainen maksoi eräpäivästä myöhästyneen laskun viime vuonna keskimääräin 44 päivää alkuperäisen eräpäivän jälkeen, 2 päivää nopeammin kuin vuonna 2015. Voit ladata Lindorff Analyysin tilastoineen yhteystiedot jättämällä.

Omainen tai hoitaja voi asioida Lindorffin kanssa ikäihmisen puolesta valtakirjalla. Yksittäisissä laskuasioissa riittää, että seniori antaa asioiden hoitamiseksi valtuutuksen puhelimitse. Apua asiointiin toisen henkilön puolesta löytyy Maksumyöhässä.fi-sivustolta. http://maksumyohassa.fi/velkojen_jarjestely/

Lisätietoja

Tuija Keronen, toimitusjohtaja, Lindorff Oy
Viestinnän kautta, puh. 050 362 4475

;