marrask. 9, 2017

Lindorff Analyysi: Joka neljäs paperilasku myöhästyy eräpäivästä - e-laskuista viivästyy vain joka kymmenes

E-lasku säästää kuluttajan kukkaroa ja jouduttaa yritysten kassan kiertoa merkittävästi. "Kaikkien pitäisi suosia e-laskua."
caption
E-laskuista oli maksettu kuukausi eräpäivän jälkeen lähes kaikki, kun paperilaskuista oli maksamatta edelleen melkein joka kymmenes (7 %). Lähde: Lindorff Analyysi

 

E-lasku säästää kuluttajan kukkaroa ja jouduttaa yritysten kassan kiertoa merkittävästi

Yritysten ja kuluttajien maksuajoissa on suuria eroja paperilaskun ja verkkolaskun välillä, selviää tuoreesta Lindorff Analyysi -julkaisusta. Erityisen hyvin vertailussa pärjää kuluttajan verkkolasku eli e-lasku. Kuluttajat maksoivat e-laskuista tammi-kesäkuussa ajallaan eli viimeistään kaksi päivää eräpäivän jälkeen 89 %, kun vastaava osuus paperilaskujen kohdalla oli 72 %.

”Paperilaskun maksaminen jää ihmisillä roikkumaan paljon e-laskua todennäköisemmin. Kaikkien pitäisi suosia e-laskua. Se säästää kuluttajan kukkaroa viivästyskuluilta, maksaa vähemmän laskun lähettäjälle ja tuo merkittäviä kassavirtahyötyjä laskuttajille”, Lindorffin toimitusjohtaja Tuija Keronen sanoo.

Lindorff Analyysin vertailun perusteella e-lasku nopeuttaa merkittävästi yritysten kassavirtaa: Jos esimerkiksi 10 % yrityksen kuluttaja-asiakkaista vaihtaa paperilaskun e-laskuun, 5 %-yksikköä aiempaa enemmän myyntisaatavia kotiutuu kassaan eräpäivään mennessä. Keskisuurissa palveluyrityksissä se tarkoittaa käytännössä satoja tuhansia euroja vuodessa.

Sähköinen lasku tuo kuluttajat ja yritykset maksajina samalle viivalle

Myös yritykset maksavat verkkolaskut paperilaskuja tehokkaammin, vaikka toimitustapojen välinen ero ei ole yhtä suuri kuin kuluttajilla. Yritysten verkkolaskuista maksettiin viimeistään kaksi pankkipäivää eräpäivän jälkeen 90 %, kun paperilaskuista ajallaan tuli maksetuksi 77 %.

Kuluttajat maksavat sähköiset laskut yhtä täsmällisesti kuin yritykset, vaikka yleisesti ottaen yritykset noudattavat eräpäiviä kuluttajia säntillisemmin. Pankkipäivät huomioiden yritykset maksoivat alkuvuonna ajallaan laskuista 84 %, kun kuluttajilla sama osuus oli 78 %.

”Vaikka kolme neljästä kuluttajasta saa jo osan laskuistaan e-laskuina, valtaosa säännöllisistäkin laskuista toimitetaan vielä paperisena. Meidän pitäisi aktiivisesti miettiä, miten e-laskuihin siirtymistä voisi vielä edistää”, Keronen arvioi.

Käytännössä tehokkaimmaksi tavaksi saada kuluttajat siirtymään e-laskuun on osoittautunut paperilaskulle lisättävä maksu.

Lindorff Analyysin tilastot perustuvat otokseen laskutus- ja perintäyhtiö Lindorffin asiakasyritysten laskutusta tammi-kesäkuussa 2017. Otos kattoi 1,2 miljoonaa laskua eri toimialoja edustavilta keskisuurilta yrityksiltä. 

Lataa Lindorff Analyysi veloituksetta sähköisenä tiedostona. 

Lisätietoja

Tuija Keronen, toimitusjohtaja, Lindorff Oy
Yhteydenotot viestinnän kautta:
Jenni Siimesvaara, puh. 050 362 4475

;