Mikä neuvoksi, jos tarvitset sähkölaskuun taloudellista tukea?

Mikä neuvoksi, jos tarvitset sähkölaskuun taloudellista tukea?

Tuemme laskuttajiamme ja yhdessä noudatamme hallituksen suositusta pidemmistä maksuajoista jo ennen laskun siirtymistä perintään, ja mahdollistamme laskuttajan kanssa sovittuja maksuaikajoustoja perinnän aikana.

Hallitus on suosittanut, että energiayhtiöt myöntävät poikkeuksellisissa oloissa tavanomaista pidempiä maksuaikoja suuria laskuja saaneille kuluttaja-asiakkailleen hyvää perintätapaa koskevan ohjeen mukaisesti.

Lowellin tarjoaman Oma Lowell -palvelun avulla voit maksaa laskun, siirtää eräpäivää ja tehdä maksusuunnitelmia.


Lue lisää hallituksen toteuttamista tukiratkaisuista helpottamaan niiden kotitalouksien asemaa, joilla on suuria sähkölaskuja.

Voit selvittää mahdollisuutesi,
• saada verottajan sähköenergialaskujen perusteella myönnettävää kotitalousvähennystä. (https://www.vero.fi )
• erilaisiin asumisen tukimuotoihin (yleinen asumistuki, eläkkeensaajan asumistuki, www.kela.fi, laskurit)
• kelan maksamaan sähkötukeen ellet ole oikeutettu sähkövähennykseen (www.kela.fi)
• perustoimeentulotukeen (www.kela.fi, laskurit)
• kunnan myöntämään täydentävään tai ehkäisevään toimeentulotukeen.


Hallituksen toimet sähkön hinnan kohtuuttoman nousun kompensoimiseksi kotitalouksille

Venäjän sota Ukrainassa on radikaalisti muuttanut paitsi suomalaista ja eurooppalaista turvallisuusympäristöä, myös talouden tilaa ja näkymää. Ensimmäistä kertaa pitkään aikaan Eurooppaa uhkaa perustarpeisiin – lämmitykseen, ruokaan tai kulutushyödykkeisiin – kohdistuva niukkuus, joka johtaa myös hintojen nousuun.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa välillisesti ostovoimaan sekä edellyttää esimerkiksi sähkön säästämistä ja energiatehokkuuden lisäämistä.

Harvaan asutussa ja pitkien etäisyyksien Suomessa sähkön hinnan nousu uhkaa vaikeuttaa erityisesti sähkölämmitteisissä omakoti- tai rivitaloissa asuvien pieni- ja keskituloisten toimeentuloa. Vaikka hallitus ei pysty kaikkea sähkön hinnan nousua kompensoimaan, tekee se kohdennettuja toimia kohtuuttomien tilanteiden välttämiseksi. Erityisenä painopisteenä ostovoimaan liittyvissä toimissa ovatkin pienituloiset lapsiperheet.

Hallituksen ehdottamat toimet:
• Määräaikainen sähkövähennys kotitalousvähennyksen avulla.
• Määräaikainen sähkötuki pienituloisille kotitalouksille.
• Sähköenergian arvonlisäveron alentaminen 10 prosenttiin.