marrask. 18, 2021

Analyysi: Yritysten talous elpymässä, kuluttajien velkaantuminen syvenee

Suomalaisyritysten velkamäärän kehitys on vihdoin taittumassa ja talous osoittaa selviä tervehtymisen merkkejä. Kuluttajista etenkin nuorilla ja yli 70-vuotiailla on entistä enemmän haasteita maksaa laskunsa ajallaan. Kehitys on nähtävillä selvästi Suomen suurimpiin luotonhallintayrityksiin kuuluvan Lowellin tietokannan perusteella tehdystä Lowell Analyysista.
caption
YRITYSTEN VELKAMÄÄRÄN KEHITYS. Velkamäärän kehityksessä on verrattu suhteessa yritysten velkojen kappalemääriä sekä euromääriä. Luvut perustuvat perinnässä olevaan velkamäärään. * viimeinen vertailujakso on 3 kk

 

Yritysten kassankierto on myös parantunut ja raha kotiutuu jopa paremmin kuin ennen poikkeusaikaa. Lowellin tietokannasta tehdyn analyysin perusteella perintään siirtyy tällä hetkellä laskuja nopeammin kuin 2 vuotta sitten. Vuoden 2021 kolmella ensimmäisellä kvartaalilla laskut etenivät perintään jopa kolme päivää aiemmin kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2019.

Yrityksen kassankierron näkökulmasta perinnän aloitusajankohdalla on huomattava vaikutus: Jos yritys siirtää perintään vuosittain 2 miljoonan euron verran saatavia 10 päivää aiemmin, kassavirtaa kotiutuu 100 000 euroa 30 päivää aiemmin.

”Poikkeusaika osoitti, että liiketoiminnan ennustaminen ja yrityksen asiakkaiden maksukyvyn arviointi on ensisijaista liiketoiminnan elpymisen kannalta. Parhaiten näyttävät tervehtyvän etenkin ne yritykset, jotka pohjaavat luottopäätöksensä yhä ajantasaisempaan tietoon ja varmistavat kassankierron nopeuden”, sanoo Lowell Suomen toimitusjohtaja Juho Ylinen.

Pelättyjä konkurssiaaltoja ei ole nähty

Konkurssipiikki oli nähtävissä keväällä 2020 ennen kuin pandemiasta johtuvat väliaikaisen konkurssilain muutokset tulivat voimaan 1.5.2020.

Väliaikaisen konkurssilain muutokset rajoittivat konkurssihakemuksien tekemistä tammikuun 2021 loppuun asti. Sen jälkeen konkurssihakemukset lähtivät palautumaan normaalitasolle, kun konkurssiin oli taas mahdollista hakea yrityksiä rajoituksetta.

”Vuoden 2021 tammi-huhtikuussa näkyvä tilastopiikki kertoo, että patoutunutta painetta konkurssihakemuksille on ollut”, Ylinen kertoo.

Koronatilanteen seurauksena säädetty väliaikainen konkurssilaki rajoitti yritysten asettamista konkurssiin 1.5.2020 - 31.1.2021 välisenä aikana. Tämän ajanjakson jälkeen voimaan astui uusi väliaikainen konkurssilain muutos, jonka mukaan maksukyvyttömyysolettama syntyi vasta, jos saatavaa ei ollut maksettu 30 päivän kuluessa konkurssiuhkaisesta maksukehotuksesta. Muutos oli voimassa 30.9.2021 asti.

Kuluttajista erityisesti nuorilla ja yli 70-vuotiailla haasteita laskujen maksamisessa

Lowell Analyysin mukaan kuluttajat ovat sen sijaan yhä velkaantuneempia. Velan kokonaismäärän nousu on jatkunut tasaisesti koko analyysin viiden vuoden tarkastelujakson ajan.

Perintätapausten määrä kasvaa nopeammin nuorilla kuin vanhemmilla ikäryhmillä.

”Huolestuttavaa on, että erityisesti 20-24-vuotiaiden nuorten perintätapausten määrä on kääntynyt voimakkaasti nousuun. Alle 24-vuotiailta jää tietokantamme mukaan maksamatta ajallaan etenkin vuokriin, terveyteen, vakuutuksiin ja rahoituspalveluihin liittyviä laskuja”, kertoo Lowell Suomen toimitusjohtaja Juho Ylinen.

Työikäisillä 25-44-vuotiailla, perintätapaukset puolestaan jatkavat laskuaan. Viiden vuoden vertailujakson aikana perintätapaukset ovat vähentyneet tasaisesti.

Yli 60-vuotiaiden perintätapausten määrä jatkaa kasvua. Etenkin yli 70-vuotialla on yhä enemmän haasteita laskujen maksamisessa kuin aiemmin. Näissä ikäryhmässä haasteita aiheuttavat analyysin mukaan etenkin lehtitilauksiin, puhelinlaskuihin ja  verkkokauppaostoksiin liittyvät laskut.

Velkaantumiskehitykseen vaikuttaneet lukuisat tekijät

Viime vuosien velkaantumiskehitykseen on vaikuttanut muun muassa perintään siirron viivästyttämiset, jotka johtuivat postilakosta 2019, sen jälkeen seuranneesta koronapandemiasta sekä perintään liittyvistä lakimuutoksista.

Kuluttajasuojalaissa oli voimassa väliaikaisia muutoksia koronapandemiasta johtuen, joiden myötä kuluttajaluotoista voitiin periä korkoa korkeintaan 10% ajalla 1.7.2020-30.9.2021. Samalla kuluttajaluottojen suoramarkkinointi oli tilapäisesti kielletty.

Kuluttajaluottojen korko on pysyvässä laissa enintään 20 % ja muut luottokustannukset saavat olla enintään 0,01 % päivää kohden. Tämä laki on tullut voimaan 1.9.2019 lähtien ja on väliaikaisten lakimuutosten jälkeen voimassa taas 1.10.2021 lähtien.

Oikeusministeriössä valmistellaan tällä hetkellä mahdollisuutta pysyvästi alentaa nykyistä korkokattoa ja tiukentaa luottojen markkinointia.

Lowell Analyysi kuvaa yritysten ja kuluttajien velkamäärää ennen oikeudellisia toimenpiteitä ja julkista maksuhäiriömerkintää. Analyysi pohjautuu Lowellin tietokantaan ja huomioi sekä loppusyksyn 2019 postilakon että keväällä 2020 alkaneen poikkeustilan vaikutuksia maksukäyttäytymiseen. Taloustilanteen vaikutukset ja muutokset lainsäädännössä näkyvät viiveellä perintätoimenpiteissä ja julkisissa maksuhäiriömerkinnöissä. Lowell Analyysi havainnollistaa velkamäärän kehityksessä näkyviä trendejä jo ennen virallisia maksuhäiriömerkintöjä.

Lataa täältä koko analyysi

 

 

 

 

;