maalisk. 25, 2021

Korona-aika iski yksityisyrittäjien ja yksin jääneiden talouteen

Tuoreen tutkimuksen mukaan pitkittyvä koronapandemia on kohdellut eri väestöryhmiä epätasaisesti. Laajasta aineistosta käy ilmi, että yksityisyrittäjät sekä eronneet ja lesket kokevat taloudellisen huolen erityisen vahvana. Tiedot perustuvat luotonhallintayritys Lowellin helmikuussa 2021 teettämään maksukykybarometriin.
caption

 

Joka viides suomalainen (20 %) sanoi kyselyssä henkilökohtaisen taloudellisen turvansa olevan heikko. Yksityisyrittäjistä samaa kertoi peräti joka neljäs (25 %).

Neljä kymmenestä yrittäjästä (39 %) kertoi taloudellisen tilanteensa vaikuttavan negatiivisesti terveyteen ja elämänlaatuun. Koko väestön keskuudessa vastaava luku on 34 prosenttia.

”Pysäyttäviä lukuja”, sanoo Lowell Suomen toimitusjohtaja Juho Ylinen. ”Korona-aika on heikentänyt eri väestöryhmien taloudellista turvaa ratkaisevasti.”

Eronneiden ja leskien tilanne erityisen huolestuttava

Taloudellisesti vielä yksityisyrittäjiäkin vaikeampaa näyttäisi olevan eronneilla ja leskillä. Heistä peräti 46 prosenttia ilmoitti taloudellisen tilanteensa vaikuttavan negatiivisesti terveyteen ja elämänlaatuun (koko väestö 34 %).

Jopa 28 prosenttia eronneista ja leskistä koki koronakriisin vaikutuksen taloudelliseen tilanteeseensa negatiivisena. Kaikista suomalaisista samaa kertoi 23 prosenttia.

Henkilökohtaisen taloudellisen turvansa heikoksi arvioi 30 prosenttia eronneista ja leskistä (koko väestö 20 %). Neljännes (26 %) kertoi että heidän olisi vaikeaa tai mahdotonta suoriutua 500 euron ylimääräisestä maksusta kuukauden sisään (koko väestö 14 %). Joka kolmannella (36 %) ryhmästä oli pahan päivän varalle säästössä vain 200 euroa tai vähemmän (koko väestö 21 %).

”Pandemia on vahvistanut etenkin yksin omaa talouttaan kantavien epävarmuutta huolestuttavasti. On yhteiskunnallisen mietinnän paikka, miten saamme pahimman koronatilanteen jälkeen talouden jälleen sellaiselle uralle, että kaikilla on hyvän elämän edellytykset.” Ylinen jatkaa.

Vertailun vuoksi jopa 30 prosenttia avoliitossa elävistä uskoi henkilökohtaisen taloutensa kehittyvän positiivisesti seuraavan vuoden aikana. Eronneiden ja leskien keskuudessa vain 15 prosenttia kertoi samaa. Vastaava luku koko väestön osalta oli 20 %.

Lataa maksukykybarometrin tulokset täältä.

Kyselyn toteutus

Lowellin maksukykybarometri (Payment Indicator) mittaa pohjoismaisten kotitalouksien maksukykyä, taloudellista turvallisuuden tunnetta ja kulutuskäyttäytymistä.

Lowellin yhteispohjoismainen maksukykytutkimus toteutettiin samaan aikaan helmikuussa 2021 Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Kyselyyn vastasi kunkin maan internetpaneelissa satunnaisotannalla yli 1 500 vähintään 18-vuotiasta maan asukasta (Suomessa 1536, Ruotsissa 1525, Tanskassa 1650 ja Norjassa 1564).

Tutkimuksen tulokset on painotettu vastaamaan maiden väestön sukupuoli- ja ikärakennetta. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Demoskop.

;