toukok. 24, 2021

Lowell: Lain noudattaminen perintätoiminnassa ensiarvoisen tärkeää

Lowell haluaa toimia kaikessa liiketoiminnassa vastuullisesti, ja noudattaa kaikessa toiminnassaan lainsäädäntöä, hyvää perintätapaa sekä viranomaisten ohjeistuksia ja päätöksiä.
caption

 

”Haluamme käydä avointa vuoropuhelua ja lisätä läpinäkyvyyttä perinnän asioista. Lowell toimii vastuullisesti ja lakien mukaan sekä kehittää toimintaansa jatkuvasti niin omaehtoisesti kuin viranomaisten päätösten mukaan”, sanoo Lowell Suomen toimitusjohtaja Juho Ylinen.

Lowellilla on tiivis ja aktiivinen yhteistyö alaa valvovien ja säätelevien viranomaisten kanssa. Lowell kannattaakin perintätoiminnan tarkkaa sääntelyä ja pitää nykyistä keinovalikoimaa riittävänä.

Lowell kuitenkin pitää valitettavana, että joidenkin alan toimijoiden kyseenalainen toiminta aiheuttaa lain mukaan toimiville perintäyrityksille merkittävää imagohaittaa.

”Erääntynyt luotto on ongelma paitsi sen ottajalle myös sen myöntäjälle. Suhtaudumme aina vakavuudella viranomaispäätöksiin ja käymme aina huolellisesti läpi, miten päätös muuttaa palveluitamme ja toimintojamme”, Ylinen jatkaa.

Lowellin asiakaspalvelun tavoite on neuvoa asiakkaita ja löytää maksuvaikeuksiin ajautuneen kanssa yhteinen ratkaisu. Ylisen mukaan yrityksellä on Suomessa yli 50 vuoden historia, ja Lowell on tekemisissä kymmenien tuhansien suomalaisten kanssa viikoittain.

Asiakaspalvelumme on auki viikonloppuisin ja tietoturvallisen verkkopalvelun Oma Lowellin avulla asiakas saa näkymän perintä- ja laskutusasioihinsa vuorokauden ympäri.

”Vuodessa autamme jopa 1,4 miljoonaa asiakasta perintä- ja laskutusasioissa. Asiakaspalvelun asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-luku on pysynyt jatkuvasti erittäin korkealla tasolla, ja on tälläkin hetkellä yli 60. Saamme yhdeksän tapausta kymmenestä selvitettyä jo ensimmäisen yhteydenoton aikana. Tämä kertoo asiakaspalvelumme onnistumisesta”, Ylinen tiivistää.

Ylinen pitää tärkeänä, että yrityssaatavien perintäkulut määriteltäisiin tarkemmin laissa tulkinnanvaraisuuden vähentämiseksi. Lisäksi maksuhäiriöiden rekisteröintiaika pitäisi kohtuullistaa. Hän toivoo myös, että valmisteilla oleva positiivinen luottorekisteri saataisiin käyttöön nopealla aikataululla velkaantumisen vähentämiseksi.

Perintätoimintaa saa Suomessa nykyään harjoittaa vain rekisteröitynyt perintätoiminnan harjoittaja. Lowell on rekisteröitynyt perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin 16.8.2019.

Lowellilla ei ole rekisterissä mitään pakkokeinomerkintöjä, eikä se ole saanut rekisteröinnin aikana Etelä-Suomen Aluehallintovirastolta (AVI) yhtään varoitusta.

;