huhtik. 28, 2020

Päätöksenteko datan avulla on yrityksissä tärkeämpää kuin koskaan

Lowell tuo Access-palveluunsa uuden raportointityökalun. Työkalun avulla yritys voi hyödyntää omasta laskutuksestaan kertynyttä dataa ja luoda paremman kokonaiskuvan yrityksen kassavirrasta.
caption

 

Lowellin uusi Dashboard-työkalu vastaa yritysten tarpeeseen hyödyntää paremmin omasta laskutuksestaan keräämäänsä dataa. Datan hyödyntäminen auttaa laskutuksen kokonaiskuvan hahmottamisessa ja tukee yrityksen päätöksentekoa. Työkalu on osa jo käytössä olevaa Lowell Access -palvelua.

Access Dashboard -työkalusta saatavan datan avulla yritys voi muun muassa analysoida, miten toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset vaikuttavat sen asiakkaiden maksukäyttäytymiseen. Tiedon perusteella yritys voi ketterämmin tehdä päätöksiä myynnin ohjaamisesta ja toimenpiteistä, jotka turvaavat tasaista kassavirtaa.

– Toimiva laskutus on yrityksille elinehto, jonka tärkeys korostuu erityisesti epävarmoina aikoina. Selkeämmän raportoinnin avulla liiketoiminnan kehittämiseen saa enemmän läpinäkyvyyttä, kertoo Lowellin laskutuksen tuotepäällikkö Sini Niittynen.

Uusi Dashboard on ennen kaikkea työkalu liiketoiminnan kehittämiseen. Se tarjoaa reaaliaikaisen ja visuaalisen näkymän yrityksen kassavirtaan, mikä puolestaan lisää selkeyttä ja ennustettavuutta.

Yleisesti laskutuksen datasta on tunnistettu muun muassa sähköisen laskutuksen hyödyt liiketoiminnalle, kuten nopeampi toimitus sekä se, että sähköinen lasku maksetaan paperista varmemmin ja nopeammin.

 

Lisätietoja:

Jenni Siimesvaara
jenni.siimesvaara@lowell.com

 

Lowell on yksi Euroopan ja Suomen suurimmista luotonhallinnan palveluyhtiöistä, jonka tavoitteena on tehdä luottojen hallinnasta helpompaa kaikille. Yhtiö toimii Iso-Britanniassa, Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä sekä Pohjoismaissa. Suomessa Lowell on tarjonnut luotonhallinnan palveluja jo yli 50 vuotta. Lowellin toiminnassa yhdistyvät data-analytiikan osaaminen, kestävä riskienhallinta sekä vastuullinen kuluttajien palveleminen. www.lowell.fi

;