Luotettava perintäkumppani hallitsee ja kehittää toimintansa eettisyyttä jatkuvasti

Avioero, sairaus ja työttömyys ovat yleisimpiä syitä, miksi kuluttajalle tulee vaikeuksia maksaa laskujaan. Samoissa tilanteissa, moni voi tuntea asemansa erityisen haavoittuvaksi. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että perintäasioita on hoitamassa vastuullisesti palvelua tarjoava ja osaava kumppani. Kumppani, joka ennakoi ja varautuu tulevaan, analysoi nykytilaa ja kehittää toimintaansa.

 

”Lowell perustettiin juuri siksi, että koimme suurta tarvetta kestävämpään ja eettisempään perintätoimintaan. Ajan myötä vastuullisuudesta ja eettisestä toiminnasta on tullut myös kilpailuetu", sanoo Margareta Lindahl Gelin, Lowellin Pohjoismaiden riskienhallinta- ja vaatimustenmukaisuusjohtaja.

Yritysten ja organisaatioiden kasvava vaatimus eettisyydestä ja vastuullisuudesta on vahvistunut jo pitkälle toistakymmentä vuotta.

"Asiakkaat äänestävät yhä enemmän jaloillaan ja yritysten odotetaan ottavan vastuun kaikista alihankkijoistaan. Tämä tarkoittaa, että kumppanuusvalinnoissa pitää olla erittäin huolellinen. Eikä vähiten perinnän ja luotonhallinnan alalla, jossa ollaan tekemisissä haavoittuvien ja arkaluonteisten tilanteiden kanssa, jotka ovat monelle henkilökohtaisesti hyvin kuormittavia ", Lindahl Gelin jatkaa.

 

Ennakointia ja standardit ylittävää compliancea

Margaretan ja hänen tiiminsä työskentelevät varmistaakseen, että kukin Lowellin asiakasyritys täyttää vastuullisen luotonhallinnan vaatimukset. Myös Lowell itse noudattaa tarkasti toiminnassaan hyvää perintätapaa, lainsäädäntöä sekä tarjoaa yksilöllistä neuvontaa perintäasioissa. Lisäksi kehitystyötä tehdään jatkuvasti muun muassa keskeisiä prosesseja tarkkailemalla ja parantamalla sekä henkilökunnan osaamista kehittämällä.

”Valitse kumppani, joka toimii niin kuin julistaa. Tämä on mielestäni paras neuvo, kun yritys valitsee luotonhallintakumppania”, Margareta jatkaa.

Haavoittuvissa tilanteissa olevien asiakkaiden kanssa ei toimita vain lain ja hyvän perintätavan mukaisesti. Pitää osata myös ymmärtää ja kuunnella, mutta myös ennakoida tulevia tilanteita ja suhdanteita. Elämme poikkeuksellisia aikoja. Esimerkiksi pandemian tai taantuman kaltaisissa tilanteissa on hyvä, että luotonhallinnan kumppani on askeleen edellä ja osaa varautua.

"Teemme yhteistyötä Pohjoismaiden suurimpien yritysten ja instituutioiden kanssa.  Nämä ovat organisaatioita, joilla on korkeat standardit sekä vaatimustenmukaisuudessa että vastuullisuudessa.  Tunnistamme ja ennakoimme talouden heilahteiluita erityisen tarkasti ja näin varmistamme, että sekä me että asiakkaamme olemme aina hyvin valmistautuneita vaihteleviin tilanteisiin", Lindahl Gelin sanoo.

Mikä sitten tekee Lowellista paremman luotonhallinnan kumppanin? Lindahl Gelinin mukaan se on perinteiset compliance-vaatimukset ylittävään toimintaan panostaminen.  

"Korkea eettisyyden taso on Lowellilla itsestäänselvyys: tiedämme missä eettiset rajat kulkevat ja miten toimia erilaisissa tilanteissa. Analysoimme ja kehitämme toimintaamme koko ajan. Koulutamme myös henkilökuntaamme jatkuvasti. Lisäksi meillä on asiantuntijoita, joiden tehtävänä on nähdä työmme nimenomaan asiakkaan näkökulmasta”, Gelin Lindahl tähdentää.