Tehokkaampaa kassankiertoa – vähemmän luottotappioita

Oikea-aikaisten muistutus- ja perintätoimenpiteiden avulla on mahdollista vaikuttaa asiakkaiden maksukäyttäytymiseen ja tehostaa yrityksen kassankiertoa.

Yrityksen kassankierron näkökulmasta oikea-aikaisilla perintätoimenpiteillä on huomattava vaikutus. Jos perintään siirretään vuosittain esimerkiksi 2 miljoonan euron verran saatavia 10 päivää aiemmin, kassavirtaa kotiutuu 100 000 euroa 30 päivää aiemmin.

Lowell hoitaa yritysten erääntyneet laskut yli 50 vuoden kokemuksella asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti. Muistutus- ja perintäpalveluidemme avulla yrityksesi tehostaa kassankiertoa ja hallitsee luottoriskejä. Ulkoistamalla luotonhallinnan palvelut voit keskittyä omaan ydinliiketoimintaan.

Lowell hoitaa sekä maksumuistutukset että perinnän

Palveluvalikoimaamme kuuluvat toimialan erityispiirteet huomioivat muistutus- ja perintäpalvelut. Huomioimme asiakkaan kokonaistilanteen ja hoidamme yrityksen puolesta sekä muistutuksen että perinnän.

Asiantuntijamme huomioivat erilaisten maksajien tilanteet ja löytävät sopivat maksuratkaisut. Yksilöllisten toimenpiteiden avulla laskut kotiutuvat nopeammin ja asiakastyytyväisyys säilyy.

Lowellin perintäpalvelut sisältävät kaikki perinnän vaiheet maksumuistutuksesta vapaaehtoiseen perintään, oikeudelliseen perintään sekä jälkiperintään.

Miten perintä etenee?

Jos laskua ei makseta alkuperäiseen eräpäivään mennessä, vapaaehtoinen perintä alkaa maksumuistutuksella. Asiakasta voidaan muistuttaa kirjeellä, tekstiviestillä tai puhelimitse. Varhainen reagointi maksamattomaan laskuun heti eräpäivän jälkeen on paras tapa kotiuttaa erääntyneet saatavat.

 

Vapaaehtoinen perintä

Vapaaehtoisen perinnän tavoitteena on, että asiakas saa velkansa maksettua kohtuullisessa ajassa kaikille osapuolille sopivin maksujärjestelyin.

Kuluttajaperinnässä asiakkaalle lähetetään ensin muistutus. Mikäli laskua ei tässä vaiheessa makseta, asiakkaalle lähetetään maksuvaatimus.

Yritysten kohdalla käytetään trattaperintää, eli julkista maksukehoitusta, joka voidaan protestoimalla saattaa muiden tietoon. Ennen tratan lähettämistä yritykselle on lähetettävä maksumuistutus. Jos yritys ei maksa laskua maksumuistutuksesta huolimatta, yritykselle kirjataan maksuviivetieto 7 päivän kuluttua laskun eräpäivästä.

Trattaperinnän käytöstä sovitaan aina laskuttavan yrityksen kanssa. Protestoinnista syntyy maksuhäiriömerkintä, ja se julkaistaan protestointeja julkaisevissa lehdissä. Protestointi voidaan tehdä myös hiljaisena, jolloin tietoa ei julkaista.

Oikeudellinen perintä

Jos laskua ei makseta vapaaehtoisen perinnän aikana, Lowell arvioi oikeudellisen perinnän onnistumisen edellytyksiä ja siirtää laskun harkinnan mukaan oikeudelliseen perintään.

Lowellin perintäpalveluihin kuuluu oikeudellisen perinnän hoitaminen kokonaisuudessaan ja yhteydenpito ulosottoviranomaisiin. Oikeudellisen perinnän tavoitteena on hankkia ulosottoperuste, jonka avulla voidaan periä saatavaa ulosottoteitse.

Maksuhäiriömerkintä syntyy maksamattomasta laskusta, josta on annettu maksutuomio.

Jälkiperintä

Saatava voidaan siirtää jälkiperintään ilman oikeudellista perintää, jos laskua ei ole perusteltua siirtää oikeudelliseen perintään. Tavallisesti jälkiperintä on vuorossa oikeudellisen perinnän jälkeen, kun saatava palautuu ulosotosta esteellä, mikä yleensä tarkoittaa asiakkaan heikkoa maksukykyä.

Jälkiperinnällä pyritään saamaan vapaaehtoinen suoritus pitkittyneen velkatilanteen ratkaisemiseksi. Jälkiperinnässä Lowell on yhteydessä asiakkaisiin maksuhalun palauttamiseksi erilaisin toimenpitein, kuten puhelimitse ja verkkopalvelun kautta.

Perintä ei tarkoita asiakassuhteen loppua. Kohtaamme jokaisen asiakkaan inhimillisesti ja autamme häntä saamaan taloutensa kestävälle pohjalle.