Hero image

5 vinkkiä laadukkaampaan luotonantoon

Hyvin rakennettu ja toteutettu luottopolitiikka minimoi luottotappiot ja maksimoi myynnin maksaville asiakkaille. Yrityksen maksukyky kannattaa selvittää hiukan pintaa syvemmältä.

Luottotappioita voidaan ehkäistä ennalta reagoimalla ongelmiin nopeasti ja hyödyntämällä ajantasaista asiakasdataa. Yritykselle kannattaa luoda yhteinen, selkeä luottopolitiikka: toimintamalli, joka määrittää, mitä myydään luotolla, millaisilla maksuehdoilla ja kenelle.
Näillä vinkeillä ohjaat yrityksesi luotollista myyntiä paremmin ja vähennät luotonannon riskejä:

1. Käytä luotonannossa ajantasaista asiakastietoa
Tarkista asiakkaan maksukyky asiakassuhteen alussa ja hyödynnä luottopäätöksissä ajantasaisinta saatavilla olevaa asiakastietoa. Yritysten välisessä luottokaupassa ulkopuolisen palveluntarjoajan kokoama maksuviivetieto toimii luotettavana lähteenä. Sen avulla saa lähes reaaliaikaisen kuvan asiakkaan maksukyvystä.

2. Seuraa olemassa olevia asiakkaita järjestelmällisesti
Olemassa olevien asiakkaiden maksukyvystä kertyy nykyään yhä monipuolisempaa dataa, ja sitä tarkkailemalla on mahdollista tehdä laadukkaampia luottopäätöksiä. Lowellin tilastojen mukaan valtaosa luottotappioista syntyy lisämyynnistä olemassa oleville asiakkaille. Tämä koskee etenkin pitkiin asiakassuhteisiin ja säännölliseen laskutukseen perustuvia toimialoja, joilla jopa 90 prosenttia luottotappioista syntyy nimenomaan nykyisille asiakkaille myymisestä.

3. Älä viivyttele laskutuksessa ja perinnässä
Myyntisaatavien kotiuttamisessa on tärkeintä, että kaikki toimet tehdään viivyttelemättä. Lasku lähtee heti, kun tuote tai palvelu on toimitettu asiakkaalle, samoin huomautus maksun viivästyessä. Myöskään perinnän käynnistämisessä ei pidä viivytellä. Turhan odottelun ja ylimääräisten välivaiheiden karsimisella voidaan parantaa merkittävästi yrityksen käyttöpääoman hallintaa.

4. Noudata johdonmukaista luottopolitiikkaa
Luottopäätösten tekeminen ei ole satunnaista puuhastelua, vaan järjestelmälliseen toimintaan perustuvaa päätöksentekoa. Kaikki perustuu yhteisesti jaettuun luottopolitiikkaan, jossa määritellään tarkasti luotonannon sisäiset toimintamallit niin myynnissä kuin taloushallinnossa.

5. Opi luotonannon virheistä
Jos luottotappioita tulee, kannattaa niitä käyttää tietolähteinä. Tarkastele asiakasyrityksen taustoja ja yrityksesi luotonannon toimintatapoja. Millä perusteella asiakasyritys pääsi luottoasiakkaaksi? Miksi yritys ei maksanut, ja miltä sen maksukäyttäytyminen sitä ennen näytti? Mitä olisi voinut tehdä toisin? Mitä virheistä voi oppia? Näihin kysymyksiin vastaaminen auttaa kehittämään yrityksen koko luottopolitiikkaa.