Hero image

Etäoperointi takaa, että resurssit riittävät kiireessäkin

Laskutuksen etäoperointi on helppo tapa keventää ja ulkoistaa laskutusta. Palvelu sopii yritykselle, jonka laskutusvolyymi on suuri tai jonka laskujen määrä vaihtelee sesongin mukaan.

– Palvelussa asiakasyritys ulkoistaa Lowellille vain myyntilaskujensa seurannan, tuotepäällikkö Sini Niittynen tiivistää laskutuksen etäoperoinnin ytimen.

Etäoperointi tarkoittaa siis laskutuksen osittaista ulkoistamista totuttua kevyemmällä menettelyllä. Yritys voi suunnata oman henkilöstönsä resurssit muualle ja silti taata, että laskutuksen seurantaan on tarpeeksi työvoimaa.

– Tekevät kädet eivät lopu kesken, vaikka yrityksen työntekijä sairastuisi tai kohdalle sattuisi isompi laskutuspiikki, Sini Niittynen havainnollistaa.

Hyödyt korostuvat, kun volyymit ovat suuria
Sini Niittysen mukaan palvelusta onkin hyötyä erityisesti yrityksille, joiden laskutusvolyymit ovat suuria tai joiden laskutusmäärät vaihtelevat voimakkaasti sesonkien mukaan.

– Olemme huomanneet, että osittaisesta ulkoistamisesta hyötyvät erityisesti yritykset, joilla on toistuvaa sopimuslaskutusta, suuret laskuvolyymit ja lisäresurssin tarvetta myyntilaskujen seurantaan. Tällaisia ovat esimerkiksi sähköalalla toimivat yritykset.

Laskutuksen etäoperoinnin palvelukokonaisuus kattaa erääntyviin laskuihin liittyvät toimenpiteet, kuten muistutus- ja perintäpalvelut raportointeineen. Asiakas vastaa itse laskujen luomisesta ja lähettämisestä sekä laskutussopimusten hallinnointiin liittyvistä muista työtehtävistä.

Lowellin Sini Niittynen kertoo, että laskutuksen etäoperointi vapauttaa resursseja lähetettyjen myyntilaskujen seurannasta.

Etäoperointi on helppo aloittaa
Laskutuksen etäoperoinnissa hyödynnetään asiakkaan olemassa olevaa laskutusjärjestelmää. Tämä tekee uuteen toimintatapaan siirtymisen erityisen helpoksi. Sini Niittynen muistuttaa, että mallissa laskutusjärjestelmien ylläpito ja kehittäminen kuuluvat edelleen asiakkaalle.

– Laskutuksen kokonaisulkoistukseen verrattuna laskutuksen etäoperointiin siirtyminen on edullinen ratkaisu. Se ei myöskään vaadi Lowellin järjestelmien integrointia yrityksen IT-järjestelmiin. Riittää, että saamme tarvittavat käyttöoikeudet yrityksen laskutusjärjestelmään. Joissain tapauksissa laskutuksen etäoperoinnin aloittaminen saattaa lisäksi vaatia pieniä muutoksia tietoturvajärjestelmään, Niittynen kertoo.

Siirtyminen laskutuksen etäoperointiin edellyttää, että yrityksen laskutusjärjestelmää voidaan käyttää etänä.

Laskutuksen tai myyntireskontran etäoperointi on usein välivaihe, kun yritys on siirtymässä laskutuksen kokonaisulkoistukseen. Sini Niittynen kuitenkin täsmentää, että monille yrityksille keveä etäoperointi on riittävä ratkaisu, josta saattaa tulla pysyvä toimintatapa.

– Monelle yritykselle laskutuksen etäoperointi on helppo välivaiheen ratkaisu. Esimerkiksi kun organisaatiossa on toteutettu suuri IT-järjestelmäprojekti, ei koko laskutuksen ulkoistaminen tunnu oikealta ratkaisulta. Omia IT-resursseja ei haluta kuormittaa rakentamalla järeitä integraatioita yrityksen omien ja laskutuksen ulkoistuksesta vastaavan palveluntarjoajan IT-järjestelmien välille. Etäoperointi toimii kevyemmin, Niittynen sanoo.

Laskutuksen etäoperointi saadaan yrityksissä käyttöön joustavasti ja hyvinkin nopeassa aikataulussa. Niittysen mukaan etäoperointia käyttävien yritysten palaute on ollut positiivista. Etenkin on kiitelty vastuujaon selkeyttä sekä sujuvaa yhteistyötä.

–Palvelustamme on ajan mittaan hioutunut helppo ja yksinkertainen ratkaisu. Me hoidamme käytännössä kaikki tarvittavat alkutoimenpiteet ja määrittelemme selkeästi työnjaon, Niittynen lupaa.

Laskutuksen etäoperointi

  • Yritys ulkoistaa myyntilaskujen seurannan ja erääntyviin laskuihin liittyvät toimenpiteet Lowellin hoidettavaksi.
  • Yritys vastaa itse laskujen luomisesta ja lähettämisestä sekä laskutussopimusten hallinnoinnista.
  • Palvelu hyödyntää asiakkaan olemassa olevaa laskutusohjelmistoa.
  • Laskutuksen etäoperoinnin avulla yritys saa laskujen seurantaan joustavan resurssin.
    Suurimmat hyödyt palvelu tarjoaa, kun lähtevien laskujen määrä on suuri tai laskumäärissä on merkittävää kausivaihtelua.