Hero image

Iso osa vuokrien perintätoimen­piteistä on vältettävissä

Valtaosa perintään edenneistä vuokrasaatavista on oikeilla toimenpiteillä hoidettavissa kokonaan ilman perintää. Vuokralaisten maksuhaasteisiin kannattaa kuitenkin puuttua pikaisesti, jotta vaikea tilanne ei pahene entisestään.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on yli 950 000 vuokra-asuntoa. On hyvin tavallista, että osalla lähes miljoonasta vuokra-asukkaasta jää asunnon vuokramaksu toisinaan rästiin. Moni tilanne ratkeaa keskustelemalla, toisinaan vuokrien perintä on tarpeen.

Maksuhaasteita vauhdittavat vuosittain kasvavat vuokra-asumisen kustannukset. Rästejä syntyy tasaisesti ympäri vuoden. Toisilla laskujen unohdukset johtuvat huolimattomuudesta, toisilla välinpitämättömyydestä. Joskus kyse on todellisista maksuvaikeuksista.

Joka kolmas maksumuistutus on vältettävissä
Kun vuokralainen jättää syystä tai toisesta laskunsa maksamatta eräpäivänä, on vuokranantajalla mahdollisuus erottua edukseen ja auttaa.

Iso osa maksamatta jääneistä maksuista johtuu unohduksista. Tällöin vuokralaista on helppo hienovaraisesti muistuttaa asiasta sähköpostilla, tekstiviestillä tai verkossa. Useimmiten jo pieni muistutus ratkaisee asian, ja se toimii samalla erinomaisena palvelukokemuksena vuokralaiselle.

Jos unohduksia sattuu useammin, on tehokasta soittaa vuokralaiselle. Näin varsinaisia noin 14 vuorokauden kuluttua eräpäivästä lähetettäviä maksumuistutuksia ei juurikaan tarvita. Parhaimmillaan puolet, mutta vähintään kolmannes, kevyen muistutuksen saavista vuokralaisista maksaa laskunsa muistutuksen jälkeen.

Kun asiakkaan kontaktointi ei toimi, on kyseessä jo jonkin asteen maksuvaikeus. Tällöin on tärkeää tukea vuokralaista tilanteen ratkaisemiseksi ja avata keskustelu erilaisista vaihtoehdoista.

Parempiin tuloksiin tunnistamalla vuokralaisen tilanne
Mitä myöhemmin vuokranantaja tarttuu tilanteeseen, sitä vaikeampaa maksuhaasteita on korjata. Yleensä avoin, vuorovaikutteinen keskustelu auttaa helpottamaan tilannetta ja löytämään keinot maksuhaasteen ratkaisemiseksi. Vuokranantajalla kannattaakin olla selkeä toimintamalli valmiina takataskussaan.

Nykyään data mahdollistaa monia asioita ja tuo myös avun maksuviiveisiin puuttumisessa. Vuokralaista on helpompi auttaa, jos vuokranantaja pystyy tunnistamaan, minkälaisessa tilanteessa vuokra-asukas elää.

Vuokranantajalla on usein itsellään hyvä ymmärrys siitä, miten vuokralainen on hoitanut vuokransa viime kuukausina ja pitänyt huolta huoneistostaan. Hyödyntämällä tätä tietoa voidaan luoda sopivat toimintamallit jokaiselle erilaiselle maksajaryhmälle ja lähestyä vuokralaista oikealla tavalla.

Keskustelu avaa solmuja maksuhaastetilanteessa
Jo asiasta keskusteleminen vuokralaisen kanssa suoraan saattaa kääntää tilanteen parempaan suuntaan ja luoda toivoa paremmasta huomisesta. Avuksi yhteiseen keskusteluun on mahdollista hankkia ulkoisista tietolähteistä tietoja maksukyvystä, esimerkiksi maksuhäiriöistä. Olennaisia ulkoisia tietolähteitä löytyy Suomesta useita, kuten Lowell Suomi, Suomen Asiakastieto ja Bisnode.

Kokonaistilannetta voi arvioida myös perintäalan toimijoiden kanssa. Jos terveyskeskus-, lehti- ja sähkölaskut ovat jatkuvasti myöhässä, yksittäisen vuokralaisen velkapotti kohoaa ja todennäköisyys vuokran maksun haasteisiinkin kasvaa. Toisaalta, jos vuokralainen maksaa säntillisesti laskunsa joka taholle, on tilanne hyvinkin positiivinen.

Maksukykyyn vaikuttavia taustatietoja tarkastelemalla ymmärrys vuokralaisen tilanteeseen usein kasvaa ja häntä voidaan auttaa entistä paremmin.  Mitä oikeammat toimenpiteet vuokralaiseen kohdistetaan, sitä parempi lopputulos on kaikkien kannalta.

Nykypäivän malli perinnässä kerää kannatusta
Viime vuosina perintä on muuttunut vahvasti ja maksukäyttäytymisen merkitys on korostunut maksuprosessin hoitamisessa. Lowellilla on pitkä kokemus vuokrasaatavien perinnästä, ja viime vuosina yksinkertaisillakin muutoksilla on perinnän määrää pystytty vähentämään neljänneksellä.

Aikainen reagointi, asiakkaan tilanteen huomioiminen maksuprosessin aikana ja auttamiskynnyksen madaltaminen ovat vähentäneet radikaalisti maksumuistutusten, mutta myös varsinaisen perinnän ja häätöjen tarvetta.

Perinnän tärkein tehtävä on auttaa asiakasta heti eräpäivästä lähtien parhaalla mahdollisella tavalla unohtamatta 24/7 palvelevia itsepalvelukanavia.

Ykköstavoite on minimoida turha perintä, jota edelleenkin tapahtuu liian usein.

Joskus tilanne kuitenkin vaatii perintätoimenpiteitä. Tällöin sujuva ja yhteistyökykyinen toimintamalli on kaiken ytimessä.

Nykymallissa asiat saadaan useimmiten järjestykseen jo ennen mahdollisia häätötoimenpiteitä, kunhan vuoropuhelu perinnän ja vuokralaisen välillä on aktiivista, eikä vuokralaista jätetä asiansa kanssa yksin.

Jos mikään ei auta ja edessä on häätö, ei työ perinnän osalta silloinkaan saa loppua. Vuokralaiselle pitää kertoa tilanteen eteneminen, ja pakolliset häädön vaatimat toimenpiteet on tehtävä mallikkaasti kaikkia osapuolia kunnioittaen.

Viime aikoina moni vuokranantaja on käynyt omia käytäntöjään läpi yhdessä Lowellin kanssa ja löytänyt tapoja uudistaa vuosia käytössä olleita vuokrien perintäprosessejaan nykypäivän mahdollisuuksia hyödyntäen