Hero image

Kun vuokra­lainen ei maksa – näin häätöprosessi etenee

Vuokralaisen häätö vaatii tiettyjen perusasioiden tuntemista, jotta prosessi sujuu säännösten mukaan ilman turhia viivytyksiä ja kustannuksia. Oman käden oikeutta ei saa käyttää.

Vuokralaisen häätö vaatii tiettyjen perusasioiden tuntemista, jotta prosessi sujuu säännösten mukaan ilman turhia viivytyksiä ja kustannuksia. Oman käden oikeutta ei saa käyttää.

Vuokralaisen maksamatta jättäneet vuokrat tai häiritsevä käytös voivat antaa vuokranantajalle syyn purkaa vuokrasopimus ja hakea häätöä, jotta huoneistoon saadaan uusi ja velvoitteistaan huolehtiva vuokralainen.

Lowellin lakimies Kimmo Kotamäki korostaa, että vuokralaisen lakiin kirjatut oikeudet ovat vahvat. Häätötilanteessa kannattaa toimia oikein. Näin vältytään turhilta viivytyksiltä ja ylimääräisiltä kustannuksilta.

– On tärkeää, että häätö tehdään lakipykälien mukaan. Vuokranantaja ei esimerkiksi saa mennä oma-aloitteisesti huoneistoon, tyhjentää asuntoa tai vaihtaa lukkoja. Riskinä on, että häätö on lainvastainen, Kotamäki kertoo Lowellin webinaarissa.

Vuokranantajan kannattaa olla aktiivinen prosessin kaikissa vaiheissa ja tehdä varovaista tiedustelua lain suomissa puitteissa.

– Vuokralaisen ovikelloa voi soittaa ja tehdä havaintoja asunnon ulkopuolelta. Postivuori tai huoneistosta kantautuva haju saattaa paljastaa, että vuokralainen ei enää asu asunnossa. Myös naapurien kanssa kannattaa jutella.

Häätöön tarvitaan oikeuden tuomio
Häätöön on aina hankittava käräjäoikeudelta häätötuomio, joka velvoittaa vuokralaisen luovuttamaan huoneiston takaisin vuokranantajalle.

– Jos vuokralainen ei ole riitauttanut asiaa missään vaiheessa, vuokranantaja voi laatia riidattoman vuokrasopimuksen purku- ja häätökanteen. Oikeus antaa tällaisissa tapauksissa suhteellisen nopeasti yksipuolisen häätötuomion.

Tilanne mutkistuu, jos vuokralainen riitauttaa asian. Hän voi esimerkiksi väittää, että vuokrat on maksettu tai kiistää häiritsevän elämän asunnossa.

– Tällaisissa tapauksissa häätökanne on laitettava vireille laajana haastehakemuksena, jolloin asia joudutaan käsittelemään oikeudessa pidemmän kaavan kautta.

Kotamäen mukaan erityisen tarkkana on oltava, jos häädön perusteena käytetään häiritsevää käytöstä. Vuokranantajan on esimerkiksi pystyttävä osoittamaan, että vuokralaiselle on annettu varoitus kirjallisena ja että se on myös toimitettu hänelle todistettavasti.

Kirjallisten todisteiden ohella tarvitaan todennäköisesti myös henkilötodistajia.

– Vuokralainen voi tuoda oikeuteen omia todistajiaan, jolloin vuokranantajalla on hyvä olla ainakin kaksi todistajaa. Häiriökäyttäytymisen näyttäminen toteen saattaa olla välillä haasteellista.

Käräjäoikeus antaa riita-asiasta tuomion, johon kummallakin osapuolella on mahdollisuus hakea vielä muutosta hovioikeudesta.

Häätöön on aina hankittava käräjäoikeudelta häätötuomio, joka velvoittaa vuokralaisen luovuttamaan huoneiston takaisin vuokranantajalle. Oman käden oikeutta ei pidä käyttää.

Käytännössä häädön hoitaa ulosotto
Kotamäen mukaan vuokranantajan on tärkeää huomioida, ettei tuomioistuimen päätöksessä ainoastaan todeta vuokrasuhteen purkamista. Tuomiossa tulee olla myös päätös vuokralaisen häätämisestä.

Häätötuomio toimitetaan ulosottoviranomaiselle, joka toteuttaa häädön käytännössä.

Tuomion perusteella vuokralaisen on muutettava välittömästi huoneistosta. Jos hän ei tee sitä vapaaehtoisesti, ulosotto toimittaa häädön.

– Tavallisesti ulosotto lähettää vuokralaiselle muuttokehotuksen ja antaa pari viikkoa aikaa muuttaa. Jos mitään ei tapahdu, viranomainen toimittaa häädön. Tarvittaessa asunto tyhjennetään ja otetaan talteen omaisuus, jolla on ulosmittausarvoa. Vähäarvoiset tavarat hävitetään.

Sopiminen usein suositeltavin vaihtoehto
Vuokranantajalle on oleellista, että vuokratulo on tasaista ja mahdolliset katkokset jäävät mahdollisimman lyhyiksi. Kotamäki suosittelee, että ongelmiin puututaan jämäkästi ja ilman turhia viivytyksiä.

– Olennaisena vuokranmaksun laiminlyöntinä voidaan pitää 2–3 kuukauden maksamattomia vuokria. Silloin vuokranantaja on oikeutettu purkamaan vuokrasopimuksen välittömästi.

Kotamäen mukaan häätöprosessi saadaan yleensä vietyä läpi 2–3 kuukaudessa, jos vuokralainen ei vastusta häätöä. Riitaisissa tapauksissa voi sen sijaan mennä jopa vuosi ennen kuin asunto saadaan tyhjäksi.

– Ajan säästämiseksi ja kustannusten säästämiseksi saattaa olla parempi pyrkiä sopimaan asia vuokralaisen kanssa jo ennen häätöprosessin aloittamista tai sen aikana.

Vuokranantaja voi vuokrauksen ongelmatilanteissa kääntyä myös asiantuntijan puoleen, jolloin kaikki menee varmasti säännösten mukaan mahdollisimman sujuvasti. Tarvittaessa Lowell huolehtii, että vuokrarästeistä lähetetään maksumuistutukset, ja aloittaa perinnän vuokralaiselta.

– Hoidamme tarvittaessa myös oikeudellisen perinnän ja häätöprosessin, jos vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta, Kotamäki toteaa.

Muista nämä vuokralaisen häädössä

  • Selvitä ongelmat mahdollisimman nopeasti ja ota yhteyttä vuokralaiseen, oli sitten kyse vuokran maksun viivästymisestä tai häiriökäyttäytymisestä.
  • Sopiminen ja vuokralaisen lähtö asunnosta vapaaehtoisesti vaikka hieman muuttoaikaa antamalla ovat usein parempi vaihtoehto kuin kallis ja aikaa vievä oikeusprosessi.
  • Erääntyneiden vuokrien perintä ulosotossa ja häätö oikeusteitse edellyttävät haastehakemusta käräjäoikeuteen.
  • Varsinaisen häädön toimittaa ulosotto tuomioistuimen päätöksen jälkeen.
  • Älä käytä oman käden oikeutta tyhjentämällä itse asuntoa tai vaihtamalla lukkoja, sillä silloin häätö voi olla lainvastainen.