Hero image

Laskutuslisä ohjaa asiakasta paperilaskusta e‑laskuun

Helppo e-lasku on yhä useammin tavallisin tapa maksaa, ja verkossa laskut myös maksetaan paremmin ajallaan. Paperilaskun laskutuslisä kasvattaa tehokkaasti sähköisen laskutuksen osuutta. Kohtuullinen lisä on 2–3 euroa.

Erillisen laskutuslisän käyttö on hiljalleen yleistynyt Suomessa sen jälkeen, kun korkein oikeus vuonna 2016 päätti, että yritysten on kohtuullista periä lisämaksua paperisesta laskusta. Yrityksen kannalta lisämaksu on helposti perusteltu: e-laskuun verrattuna paperinen lasku on vanhanaikainen, hidas ja kallis tapa periä saatavia.

Postitettavan paperilaskun lisämaksu on myös keino ohjata asiakkaita kustannustehokkaan sähköisen laskutuksen pariin. Lowellin selvityksen mukaan paperilaskun lähettämisen hinta on jopa kuusinkertainen e-laskuun verrattuna. E-laskut myös maksetaan tarkemmin ajallaan, mikä nopeuttaa kassavirtaa ja vähentää maksumuistutuksista aiheutuvia kuluja.

E-lasku on yhä useammin tavallisin vaihtoehto
Käytännössä laskutuslisää voi periä, jos asiakas valitsee tavallisesta poikkeavan maksutavan. E-laskusta on nopeasti tulossa tavanomainen valinta. Finanssiala ry:n mukaan 90 prosenttia suomalaisista maksaa laskunsa pääosin verkossa, ja 75 prosenttia heistä saa e-laskuja suoraan verkkopankkiin.

Kuluttaja-asiamiehen linjauksen mukaan laskutuslisän käyttöönotto edellyttää, että asiakkaalle on tarjolla myös lisämaksuton maksutapa ja että maksutavan maksullisuudesta on sovittu kaupanteon tai tilauksen yhteydessä. Laskutuslisän suuruus ei saa ylittää yrityksen todellisia paperilaskun käsittelyyn liittyviä kuluja, eikä sillä tule tavoitella lisätuloja.

Yritysten välillä eurorajoja ei ole
Kuluttajariitalautakunta on määrittänyt paperilaskun lisämaksulle ylärajan, joka on enintään maksumuistutuksen verran eli viisi euroa. Lautakunnan vuonna 2017 antaman ratkaisun mukaan kohtuullisena pidetyn 2–3 euron lisämaksun voi periä ilman erityisiä perusteita.

Vaikka e-lasku on useimmiten myös kuluttajan kannalta vaivattomampi ja turvallisempi vaihtoehto, ei sähköinen laskutus ole vielä kaikkien yritysten käytössä. Uudet lisämaksut tuntuvat harvoin asiakkaasta mieluisilta, ja paperilaskun lisämaksusta väännettiin kättä kuluttajien ja yritysten välillä pitkään ennen korkeimman oikeuden päätöstä. Maksuttomuus ohjaa toisaalta tehokkaasti yhä useampia asiakkaita e-laskun pariin.

Yritysten keskinäisen maksuliikenteen osalta laskutuslisää ei ole erikseen säännelty. Viime vuonna suomalainen teleoperaattori kohautti nostamalla yritysasiakkaiden paperilaskun hintaa 10 eurosta yli 18 euroon. Yritysten välinen laskutus onkin jo suurilta osin sähköistä.

Edullisen e-laskun painoarvo kasvaneekin kaikessa laskutuksessa, etenkin, kun erilaiset maksuohjelmistot ja helpot maksutavat yleistyvät. Laskutuslisä on erilaisten kampanjoiden rinnalla toimiva keino ohjata asiakkaat tehokkaamman e-laskun pariin.