Hero image

Lowell on toimialansa luotettavin, selviää Taloustutkimuksen tutkimuksessa

Yrityspäättäjät nimesivät Lowellin alan ykkökseksi luotettavuudessa, asiakasymmärryksessä ja hyvässä asiakaspalvelussa, selviää Taloustutkimuksen vuosittaisesta Työelämän päättäjät 2019 -tutkimuksessa.

Lowell on Taloustutkimuksen yrityspäättäjille tekemän TEP2019-tutkimuksen mukaan toimialansa luotettavin. Lisäksi Lowelilla on vertailun paras asiakaspalvelu sekä ymmärrys asiakkaan liiketoiminnasta. Vastaajille tärkein kaikista yrityskuvatekijöistä oli luotettavuus. 

Tutkittavia yrityskuvatekijöitä oli yhteensä kymmenen: luotettavuus, asiakaspalvelu, asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen, toimintavarmuus, riittävä palvelutarjonta, henkilöstön asiantuntemus, tulevaisuudennäkymät, innovatiivisuus ja maine työnantajana. Tutkimuksessa oli mukana kaikkiaan kahdeksan perintä- ja rahoituspalveluita tarjoavaa yritystä. 

– Luotettavuus, asiakaspalvelu ja asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen ovat meille strategisesti tärkeimmät osa-alueet. Hienoa, että juuri niihin panostaminen on huomattu myös yrityspäättäjien keskuudessa, kommentoi Lowell Suomen toimitusjohtaja Juho Ylinen

Lowell on alan luotettavin. Asiakkaiden odotusten ylittäminen on prioriteetti myös jatkossa.

Lowell on toiminut Suomessa jo yli 50 vuotta. Tänä aikana toimintaympäristö on muuttunut, mikä on mullistanut niin maksutavat kuin luotonsaanninkin. Lowell on aina pyrkinyt reagoimaan muutoksiin ja siten kehittämään suomalaista luottoyhteiskuntaa.

– Meillä on viikoittain noin kymmenentuhatta asiakaskohtaamista. Niiden ansiosta meille kertyy laaja ymmärrys suomalaisten maksukäyttäytymisestä. Pystymme siten huomioimaan erilaiset asiakasryhmät.

Tutkimus osoittaa, että Lowell ymmärtää asiakkaidensa liiketoimintaa erinomaisesti. Sitä vahvistaa muun muassa se, että asiakkaat edustavat useita eri aloja ja asiakkuudet ovat pitkäaikaisia.

– Palvelumme saattavat vaikuttaa samanlaisilta, mutta eri aloilla korostuvat kuitenkin eri asiat. Olemme pystyneet täyttämään asiakkaidemme vaativimmatkin odotukset. 

Ylinen korostaa myös Lowellin omien työntekijöiden merkitystä asiakkaiden odotusten täyttämisestä. Lowellilla työskentelee 400 luotonhallinnan ammattilaista, joille on tärkeää, että asiat tehdään vastuullisesti ja juridisesti oikein. Tämä puolestaan näkyi tunnustuksena alan parhaasta asiakaspalvelusta. 

– Tarjoamme edistyksellisiä digitaalisia itsepalvelukanavia arjen helpottamiseksi, mutta viime kädessä hyvä palvelukokemus mitataan kuitenkin aidoissa asiakaskohtaamisissa. Iso kiitos kuuluukin ammattitaitoisille asiantuntijoillemme.