Hero image

Mitä etua luotonhallinnan ulkoistamisesta on yritykselle?

Koko laskun elinkaari on mahdollista ulkoistaa. Kokonaisvaltainen ulkoistaminen vapauttaa yrityksen resursseja omaan ydinosaamiseen.

Sujuva saatavien hallinta on kannattavan liiketoiminnan perusta. Mitä nopeammin saatavat kotiutuvat ja kassaan kertyy käyttöpääomaa, sitä paremmin yritys pystyy keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa ja sen kehittämiseen. Ulkoistaminen on yksi keskeisistä keinoista kehittää prosesseja ja parantaa kannattavuutta.

– Ulkoistamisella tavoitellaan usein luottotappioiden minimoimista ja kustannustehokkuutta. Kustannusten läpinäkyvyys ja ennakoitavuus myös yleensä paranevat ulkoistuksen yhteydessä, kertoo Lowellin palvelukehityksen päällikkö Piia Valtanen.

Valtanen muistuttaa, että osaava kumppani tuo erityisosaamista, jonka avulla esimerkiksi asiakaspalvelun laatu voi parantua ja maksukulttuuri kehittyä.

Huomio elinkaaren alkuvaiheeseen
Laskun elinkaaren vaiheita ovat luottokelpoisuuden arviointi, laskutus ja myyntireskontran hoito, muistutus, perintä sekä saatavien myynti. Useimmiten laskun elinkaari on lyhyt. Myyjä tekee luottopäätöksen, tuote tai palvelu toimitetaan asiakkaalle ja siitä lähetetään lasku. Jos asiakkaalla ei ole kysyttävää laskun sisältöön tai maksamiseen liittyen, ja hän maksaa laskun ajallaan, elinkaari päättyy.

Valtasen mukaan luottotappioiden minimointiin voidaan vaikuttaa parhaiten laskun elinkaaren alkuvaiheessa. Avainasemassa ovat asiakasvalinta ja luottokelpoisuuden arviointi.

– Lowell lähettää vuosittain miljoonia laskuja ja palveluvalikoimaamme sisältyy erilaisia velkatieto- ja seurantapalveluita. Datamme avulla voimme ennustaa ja analysoida ihmisten maksukäyttäytymistä pelkkää maksuhäiriömerkintää monipuolisemmin, Valtanen sanoo.

Laskutuksessa tärkeintä on säännöllisyys ja sujuvuus. Laskujen täytyy lähteä ajallaan, jotta saatavat kotiutuvat riittävän nopeasti. 

– Ammattimaisena ja isona toimijana voimme kehittää ja tuottaa palveluita kustannustehokkaammin kuin yritys itse. Laskun koko elinkaaren voi ulkoistaa Lowelille, jolloin omia resursseja vapautuu ja rahankierto nopeutuu.

Luottotappioiden minimointiin voidaan vaikuttaa parhaiten laskun elinkaaren alkuvaiheessa, ja tämän takia luottokelpoisuuden arviointiin ja asiakasvalintaan tulee panostaa.

Tehokas muistutus ja ammattitaitoinen perintä ovat niin yrityksen kuin asiakkaan etu
Noin 10 prosenttia laskuista päätyy maksumuistutusvaiheeseen. Ennen maksumuistutuksen lähettämistä asiakasta voidaan muistuttaa erääntyneestä laskusta esimerkiksi tekstiviestillä.

– Laadukas ja asiakaslähtöinen muistutuspalvelu parantaa maksukäyttäytymistä ja asiakaskokemusta. Muistutuksella pyritään siihen, etteivät saatavat siirry perintään silkan unohduksen takia, Valtanen sanoo.

Mikäli asiakas tarvitsee apua laskujensa ja taloutensa hoitamiseen, on tärkeää, että sitä on nopeasti ja helposti saatavilla. Lowell tarjoaa asiakaspalvelua puhelimitse, sähköpostitse sekä palvelusivustojen ja chatin välityksellä, joista asiakas voi valita itselleen sopivimman kanavan. Tavoitteena on, että ihmisten luottokelpoisuus ja talouden tasapaino säilyvät.

– Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme välttymään perintätoimenpiteiltä. Meillä on pitkä kokemus maksamiseen liittyvästä asiakaspalvelusta ja maksujen sopimisesta. Koulutamme myös henkilökuntaamme säännöllisesti. Osaamme kohdata ihmisen vaikeassakin tilanteessa.

Mikäli laskua ei muistuttamisesta huolimatta makseta, jatkuu laskun elinkaari perintävaiheeseen. Ammattitaitoisella perinnällä ja sitä tukevalla asiakaspalvelulla pyritään kotiuttamaan saatavat tehokkaasti ja samalla huomioimaan maksavan asiakkaan tilanne.

Saatavien myynti vapauttaa resursseja ydinliiketoiminnan kehittämiseen
Saatavien myynti kannattaa, sillä se nopeuttaa kassakiertoa, pienentää luottotappioiden määrää ja parantaa niiden ennustettavuutta. Pääomaa ja resursseja vapautuu ydinliiketoiminnan kehittämiseen ja investointeihin.

Saatavien osto voidaan tehdä kertaluontoisesti tai jatkuvana kauppana. Lowellin ostamien saatavien perinnässä noudatetaan aina hyvää perintätapaa.

– Huolehdimme siitä, että maksuvaihtoehtoja tarjotaan säännöllisesti ja mahdollisuudet maksusta neuvottelemiseen säilyvät vähintään velkojan vaihtumista edeltävällä tasolla, Valtanen sanoo.

Laskutuksen läpi kulkee yrityksen koko liikevaihto. Valtasen mukaan ulkoistamista saattaa rajoittaa pelko siitä, että asiakas menettää kontrollin prosessiin, joka on yrityksen maksuvalmiuden kannalta keskeinen. Huoli on kuitenkin turha.

– Laskutus on erityisosaamistamme: me seuraamme ja raportoimme asiakkaalle laskun elinkaarta hyvin tarkkaan, Valtanen sanoo.