Hero image

Monipuolinen data parantaa luottopäätöksiä ja liiketoiminnan ennustettavuutta

Kun luotonantajalla on monipuolista tietoa lainanhakijan tai vaikkapa sähkösopimuksen hakijan maksutiedoista, voidaan tarjota hakijan maksukyvylle sopivin palvelu.

Luotonannossa voidaan kuluttaja-asiakkaan luvalla hyödyntää avoimia, perinnässä olevia maksuhistoriatietoja. Tämä parantaa maksukyvyn arvioimista.

Monipuoliset tiedot maksukyvystä ovat hyödyllisiä niin luotonhakijalle tai luotolla ostavalle kuin luotonantajalle. Näin luotonhakija tietää, että luottopäätökset perustuvat mahdollisimman hyvin hänen omaan maksukykyynsä. Reaaliaikaisista maksutietojen käyttämisestä luotonantoon tai esimerkiksi sähkösopimuksen solmimiseen voi olla erityisesti apua niille yli 380 000 kansalaiselle, joilla on maksuhäiriömerkintä.

Kun kuluttaja antaa sähköyhtiölle tai teleoperaattorille maksutietonsa käyttöön, hän voi saada elämän perustarpeisiin vaadittavat sopimukset solmittua ilman vakuuksia nopeammin ja todennäköisesti myös helpommin.

– Suuri osa luotonhakijoista, joilta löytyy maksuhäiriömerkintä, hoitavat perustarpeisiin liittyvät laskunsa moitteettomasti. Tällöin ei ole mitään syytä vaatia vakuuksia nykyiseen tapaan, Lowellin Senior Business Manager Tero Almi sanoo.

Tarkemmat luottopäätökset parantavat myös luotonantajan tietoa siitä, miten hyvin hakija pystyy maksunsa suorittamaan, ja turvaa näin ollen luotonantajan koko liiketoiminnan ennustettavuutta.

Monipuolinen datan hyödyntäminen parantaa mahdollisuuksia tehdä vastuullisia luottopäätöksiä
Lowell käsittelee toiminnassaan mittavan määrän informaatiota, josta pystytään jalostamaan kuluttajaa hyödyttävää maksukykydataa.

– Kun muiden käytettävissä olevien tietojen lisäksi luottopäätöksessä hyödynnetään luotonhakijan toimittamaa maksutietoa Lowellin laajasti yleisimmät toimialat kattavasta palvelusta, voidaan aidosti arvioida luotonhakijan tai esimerkiksi liittymäasiakkaan maksukyky, kertoo Lowellin kaupallinen johtaja Juho Ylinen.

Lowell kehittää jatkuvasti palveluitaan, jotta maksuhäiriömerkinnän saaneiden elämä helpottuisi luotollisessa kaupankäynnissä, esimerkiksi sähkösopimusta tehtäessä.

– Palveluissamme haluamme huomioida vastuullisesti niin yrityksen kuin loppuasiakkaan tarpeet. On kaikkien etu, että kuluttajat selviävät laskuistaan, Ylinen linjaa.

Puutteelliset maksutiedot vaikeuttavat luottopäätösten tekoa.

Data asiakkaan maksukyvystä koostuu usein tiedoista, jotka haetaan muun muassa väestötietojärjestelmästä ja Luottotietorekisteristä sekä yrityksen omista asiakastiedoista.

Tietolähteiden haasteena luottopäätöksen tekemisessä on usein tiedon ajantasaisuus. Moni niistä ei vastaa reaalitilannetta ja asiakkaan todellista maksuvalmiutta.

– Ainoastaan maksuhäiriörekisterin käyttäminen maksukyvyn arvioimiseksi luotonantotilanteessa on usein ongelmallista ja yksitoikkoista. Sen avulla voidaan vain katsoa peräpeiliin ja todeta, onko jokin lasku jätetty joskus maksamatta. Rekisteristä löytyvä merkintä ei kuitenkaan läheskään aina kerro sitä, tuleeko luotonhakija maksamaan arvioinnin kohteena olevan saatavan, jatkaa Almi.

Jos luotonantaja tekee päätöksiään pääosin maksuhäiriötietojen perusteella, voivat päätökset tehdä luotonhakijalle vääryyttä. Puhelinliittymää tai sähkösopimusta ei välttämättä myönnetä ilman vakuuksia tai ennakkomaksua, jos luottorekisterissä on maksuhäiriömerkintöjä.

Jos kuluttaja pystyy osoittamaan, että hän on esimerkiksi aina hoitanut puhelin- ja sähkölaskut ajallaan, voi tilanne olla toinen. Monipuolisemman datan käyttö luotonannon tukena voi olla tarpeen, jos sitä vain on saatavilla.

– Etenkin silloin, kun puhutaan elämälle tärkeistä perustarpeista, on jopa hyvin leimaavaa olettaa, että kuluttajalta löytyvä maksuhäiriö ennakoisi, että nämä laskut jäävät maksamatta. Maksuhäiriömerkintä ei aina kerro maksukyvystä, Almi arvioi.

 – Mitä monipuolisempaa dataa käytät, sitä parempia päätöksiä teet, Lowellin Tero Almi sanoo.

Reaaliaikaisen datan käyttö on luonnollinen osa luottopäätösten tekoa
Luotonhakijan maksukyvyn arviointi on haasteellista.

– Luotonantajalle on tärkeää, että käytettävissä on mahdollisimman reaaliaikaista tietoa kuluttajan maksukyvystä. Tällöin luotonantajalla on mahdollisimman hyvä kyky arvioida luotonannon perusteita, Tero Almi tiivistää.

Uuden tietosuojalainsäädännön myötä kuluttaja on voinut omalla suostumuksellaan antaa laajemmin hänestä tallennettuja tietoja erilaisissa yhteyksissä käsiteltäväksi.

Enemmän tietoa hyvän luottopäätöksen tekemiseksi voi saada, kun antaa kuluttajalle mahdollisuuden toimittaa itsestään tietoa omalla suostumuksellaan. Lowellilla onkin olemassa palvelumuoto, jonka avulla kuluttaja voi toimittaa reaaliaikaisemman maksukykytietonsa helposti luotottajalle. Käytännössä tämä tarkoittaa sähköisen lainahakemuksen yhteydessä klikattavaa rastia ruutuun, minkä avulla luotonhakija voi antaa helposti lupansa maksutietojen hakuun Lowellin tietokannasta.

Lowellin palvelua käyttävän Surimo Finance on tyytyväinen Lowellin kehittämään kuluttajaystävälliseen palveluun, joka helpottaa heidän luottopäätöksentekoaan.

– Surimo Finance on erittäin tyytyväinen Lowellin kehittämään kuluttujaystävälliseen palveluun. Täysin integroituna se nopeuttaa luottopäätösten tekoa ja ohjaa meitä entistä vastuullisempaan luotonantoon. Palvelun ansiosta luottotappiot ovat vähentyneet ja asiakastyytyväisyys parantunut, kertoo Surimon Director of Operations Mikko Kilpinen.

Markkinoilla kasvavaa kysyntää monipuolisille maksukykytiedoille
Luotonantajat haluavat mahdollisimman kätevän ja kattavan tietopohjan laadukkaiden luottopäätösten tekemiseksi. Markkinoilla on Lowellin Tero Almin mukaan kasvava kysyntä monipuolisemman maksukykytiedon hyödyntämiselle. Luotonantajat haluavat kehittää riskienhallintaa, pienentää luottotappioita ja luoda uusia asiakaskohtaisesti räätälöityjä tuotteita.

Almi muistuttaa, että lähivuosina on syntymässä laaja tarjonta erilaisia uusia palveluita. Ensi syksynä avautuvat muun muassa pankkien maksutietojen rajapinnat. Lowell kehittää jatkossakin eri datalähteitä yhdistävää kokonaispalvelua, joka tarjoaa helppokäyttöistä, ajantasaista ja mahdollisimman kattavaa maksukykytietoa luotottajille

– Nykyaikainen luottopäätös ei ole kilpailu pelkästään mallinnuskyvystä, vaan edellytykset laadukkaalle toiminnalle luodaan datalla, jota on käytettävissä. Mitä monipuolisempaa dataa käytät, sitä parempia päätöksiä teet, Almi täsmentää.