Hero image

Näin luet maksuvaatimusta

Saitko postissa maksuvaatimuksen, eli perintäkirjeen? Maksuvaatimus sisältää paljon tärkeää tietoa auki olevasta laskusta tai velasta, kuten saatavan kokonaissumman sekä lisätietoja saatavan perusteista ja perintäkuluista.

Jos et maksumuistutuksista huolimatta ole pystynyt maksamaan alkuperäistä laskua tai velkaa, myyjä tai velan myöntäjä voi siirtää velkasumman perintätoimiston hoidettavaksi.

Perintätoimisto lähettää asiakkaalle yleensä enintään kaksi maksuvaatimusta, eli perintäkirjettä, ja jos lasku on yhä niiden jälkeen maksamatta, saatava siirtyy vapaaehtoisesta perinnästä oikeudelliseen perintään.

Maksuvaatimuksen ensimmäiseltä sivulta löydät yhteenvedon, josta voit tarkistaa saatavan kokonaissumman. Kirjeen kääntöpuoli antaa lisätietoa saatavan perusteesta ja perintäkuluista.

– Maksuvaatimuksen sisällössä pyritään selkeyteen ja informatiivisuuteen. Kirjeessä olevan tiedon on tarkoitus auttaa asiakasta maksamaan velka ajoissa, jotta sitä ei tarvitsisi siirtää oikeudelliseen perintään ja vältettäisiin maksuhäiriömerkintä, tiivistää Lowellin tuotepäällikkö Elina Mikkola.

Lowellin maksuvaatimukset alkavat yhteenvedolla, jossa kerrotaan lyhyesti saatavan saldotiedot ja se, minkä tyyppisistä eristä saatava koostuu. Etusivulla näkyy vain se summa, joka saatavasta on edelleen maksamatta.

Mitä tietoja maksuvaatimuksessa tulee olla?
Maksuvaatimuksen sisällöstä säädetään osittain perintälaissa. Maksuvaatimuksesta täytyy käydä ilmi muun muassa kenelle se on osoitettu, kuka on alkuperäisen laskun lähettäjä tai velan myöntäjä, ja mitä velkaa maksuvaatimus koskee.

Kirjeessä on kerrottava, mihin vastaanottaja voi olla yhteydessä, jos on jo maksanut kyseisen laskun, haluaa siirtää maksuvaatimuksen eräpäivää tai sopia maksusuunnitelmasta.

– Jos laskua ei pysty maksamaan kokonaisuudessaan, kannattaa ottaa mahdollisimman pikaisesti yhteyttä perintäyhtiöön ja neuvotella maksusuunnitelmasta. Muuten velka voi siirtyä oikeudelliseen perintään, Mikkola huomauttaa.

Kuluttajalla on mahdollisuus keskeyttää perintä, jos hän haluaa välttää vapaaehtoisesta perinnästä aiheutuvat kulut ja siirtää asian suoraan oikeudelliseen perintään. Maksuvaatimuksessa neuvotaan, miten keskeytyspyyntö tulee toimittaa, ja mitä perinnän keskeyttäminen tarkoittaa. Yrityksiä vapaaehtoinen perinnän keskeyttämismahdollisuus ei koske.

Velallisella on myös mahdollisuus kiistää maksuvelvollisuutensa ilmoittamalla kiistäminen ja sen peruste perintäyhtiölle. Silloin vapaaehtoista perintää ei jatketa, mutta velkoja voi viedä asian käsittelyn tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Maksuvaatimuksessa kerrotaan myös, mitä seuraa, jos saatavaa ei maksa annettuun eräpäivään mennessä. Seuraamuksia ovat esimerkiksi perinnän jatkumisesta kertyvät lisäkulut ja saatavien siirtyminen oikeudelliseen perintään. Oikeudellisen perinnän seurauksena voidaan ilmoittaa maksuhäiriömerkintä luottotietoihin. Itse maksuvaatimuksesta ei tule merkintää luottotietoihin.

Maksuvaatimuksessa kerrotaan, mitä seuraa, jos saatavaa ei maksa annettuun eräpäivään mennessä

– Jos maksuvaatimus koskee vuokraa, seurauksena voi olla häätö. Jos kyseessä on taas vesi- tai sähkölasku, seurauksena on usein toimituksen katkaisu. Jos perintä on aloitettu voimassa olevasta sopimuksesta, voi maksamatta jättäminen johtaa sopimuksen irtisanomiseen, Mikkola kertoo.

Yrityssaatavien perinnässä voidaan lisäksi lähettää julkisuusuhkainen maksuvaatimus eli tratta, josta aiheutuu yritykselle trattahäiriömerkintä luottorekisteritietoihin.

Etusivulla yhteenveto, kääntöpuolella tarkemmat tiedot saatavan perusteista
Lowellin maksuvaatimukset alkavat yhteenvedolla, jossa kerrotaan lyhyesti saatavan saldotiedot ja se, minkä tyyppisistä eristä saatava koostuu: pääomasta, viivästyskorosta, luottokorosta ja perintäkuluista. Mukana voi olla myös kuluja, jotka ovat muodostuneet jo ennen kuin velka on siirtynyt Lowellin perintään.

– On hyvä huomata, että maksuvaatimuksen etusivulla näkyy vain summa, joka saatavasta on edelleen maksamatta. Joskus maksuvaatimuksessa voi esimerkiksi olla avoinna enää perintäkulut, jos alkuperäinen saatava on jo maksettu, mutta perintä on ehditty aloittaa, Mikkola selventää.

Joskus maksuvaatimuksessa voi esimerkiksi olla avoinna enää perintäkulut, jos alkuperäinen saatava on jo maksettu, mutta perintä on ehditty aloittaa.

Ensimmäinen sivu ei yleensä kerro koko kokonaisuutta. Maksuvaatimuksen seuraavalta sivulta selviääkin yksityiskohtaisemmin, mistä saatavassa on alkujaan kyse.

Mikkola kehottaakin katsomaan tarkasti myös maksuvaatimuksen kääntöpuolen. Sieltä löytyy tietoa alkuperäisestä laskusta, eli saatavan perusteesta. Perusteena voi olla esimerkiksi ”sähkölasku” tai ”kotipalvelu”. Lisäksi kääntöpuolella on tietoa sekä saatavan että perintäkulujen korosta.

Jos maksuvaatimuksen vastaanottajalle herää kysyttävää, Lowellin maksuvaatimuksessa kerrotaan asiakaspalvelun yhteystiedot ja ohjeet Lowellin itsepalvelukanavan Oma Lowellin käyttöön.

– Raha-asiat saattavat olla joillekin arkoja, ja osa hoitaa niitä mieluummin omassa rauhassaan verkkopalvelussa tai chatin välityksellä. Toiset taas haluavat keskustella asiakaspalvelijan kanssa, Mikkola sanoo.

Lue myös: Mitä perinnässä tapahtuu?
Lue myös: Mitä perintäkirjeessä oikein lukee? Termit tutuksi!