Hero image

Vältä velkakierre ja uskalla puhua veloista

Velkaantumisella on usein suuri vaikutus ihmisen mielenterveyteen ja hyvinvointiin. Avoimempi keskustelukulttuuri auttaisi poistamaan tarpeetonta häpeää asian ympäriltä.

Velkahuolet voivat johtaa stressiin, ahdistukseen ja masennukseen, varsinkin, jos huolet pidetään itsellä, eikä niistä osata keskustella ystävien tai perheen kanssa. Häpeä ja hämmennys saattavat tehdä velan ja raha-asioiden esille ottamisesta epämukavaa - ja joskus jopa estää velkaantunutta hakemasta apua ja etsimästä ratkaisuja.

Käyttäytymistieteilijä Beatrice Widmark kertoo velkaantumiseen liittyvän häpeän tunteen kumpuavan ympäristön ennakkoluuloista: Usein ajatellaan, että velkaantuneet ihmiset ovat jotenkin epäonnistuneet, heiltä puuttuu itsekuria tai on huonot taloustaidot. On kuitenkin olemassa lukuisia ulkoisia haavoittavia tekijöitä, jotka voivat johtaa ihan kenen tahansa velkaantumiseen, kuten työttömyys, avioero ja sairastuminen.

Erityisesti velka on yhteiskunnassa tabu

Kaikenlaiset ihmiset voivat joutua velkaloukkuun sellaisten asioiden takia, joihin he eivät voi vaikuttaa, muistuttaa innovaatioyritys Whateverlandissa nykyisin neuvonantajana työskentelevä Widmark. Varsinkin nyt elinkustannuskriisin aikana yhä useampi kamppailee saadakseen rahansa riittämään.

Beatrice Widmark uskoo, että ihmisellä pitää säilyä velkaantuneenakin unelmat, jotka motivoivat häntä maksamaan velkansa.

- Raha ja henkilökohtainen talous ovat hyvin emotionaalisia asioita, joista emme tunne oloamme mukavaksi puhua. Erityisesti velka on yhteiskunnassa tabu, Widmark alleviivaa. 

Haavoittuvassa asemassa olevat riskiryhmät
Widmark viittaa tutkimuksiin, joissa ihmiset kertovat voivansa paljon paremmin sen jälkeen, kun he ovat alkaneet puhua velkatilanteestaan läheistensä kanssa. Myös muiden samassa tilanteessa olevien ihmisten tapaaminen ja sen ymmärtäminen, että velkaantunut ei yksin, voi lievittää taloudellisiin haasteisiin liittyvää stressiä.

– Taloudellinen hyvinvointimme, eli turvallisuuden tunteemme ja oman taloutemme hallinta, on heikkoa, kun olemme stressaantuneita rahasta. Jopa sellainen, jolla on suhteellisen vähän velkaa, voi kokea stressiä, jos hän ei tunne hallitsevansa talouttaan., Widmark huomauttaa.

Velkaantumista ja siitä aiheutuvaa stressiä tai häpeää syntyy kaikissa tuloluokissa ja elämänvaiheissa. Widmark näkee kuitenkin erityisesti nuorten olevan vaarassa, sillä kulutusluottojen saaminen verkosta ja ostosten maksamisen lykkääminen on nykyään niin helppoa.

Samaa mieltä on myös Lowellin palveluasiantuntija Marit Olsen, joka on työskennellyt pitkään velkahaasteita kohdanneiden ihmisten parissa. Olsen on erityisen huolissaan nuorten talouslukutaidon tilasta.

– Talouden perusasioiden ymmärtämisessä on huomattavia puutteita. Kun nuoremmat ihmiset soittavat meille, käytän usein runsaasti aikaa selittäessä, miten velka ja korot toimivat. Jotkut ovat jopa yllättyneitä siitä faktasta, että velan määrä kasvaa, kun sitä ei maksa.

Käytän usein aikaa selittäessä, miten velka ja korot toimivat. Jotkut ovat yllättyneitä siitä faktasta, että velan määrä kasvaa, kun sitä ei maksa.

Olsenin mukaan tuntuu siltä, että ihmiset ottavat helpommin yhteyttä perintäyrityksen asiakaspalveluun nyt elinkustannuskriisin keskellä. Kasvavat sähkölaskut, ruokakulut ja korot ovat iskeneet eniten niihin, jotka ovat jo ennestään tiukassa taloudellisessa tilanteessa, mutta myös niihin, jotka eivät ole koskaan aiemmin olleet tekemisissä maksuhaasteiden kanssa.

Maret Olsen selventää usein nuorille, miten velka ja korot toimivat. Jotkut ovat jopa yllättyneitä siitä, että velan määrä kasvaa, kun sitä ei maksa.

Vältä velkakierre - uskalla hakea apua
Olsen työskenteli terveydenhuoltoalalla lähes 30 vuotta ennen Lowellille tuloaan. Hänellä on kokemusta siitä, miten velka ja heikko talous voivat vaikuttaa mielenterveyteen sekä aiheuttaa myös fyysisiä terveysongelmia.

– Raha-asioiden ja ratkaisemattomien tilanteiden kanssa kamppailu voi johtaa eroon tai vaikuttaa vanhempien kykyyn huolehtia lapsistaan. Jos velan ratkaisemiseksi ei kyetä ryhtymään toimiin – esimerkiksi ottamalla yhteyttä velkojaan ja selvittämällä maksusuunnitelman mahdollista muuttamista – voi selvittämätön tilanne johtaa velkakierteeseen.

Olsen tietää, että velkaantunut on usein tunneherkässä tilassa sekä stressaantunut, ehkä jopa masentunut. Tällöin tärkeintä on olla hyvä kuuntelija, ymmärtäväinen ja empaattinen.

– Moni myöntää, että pelkäsi ensin ottaa meihin yhteyttä, mutta tuntee olonsa paremmaksi keskusteltuaan jonkun kanssa ja saatuaan neuvoja vaativassa tilanteessa. Neuvonantajana, puolisona ja äitinä tiedän, miten tärkeää on kohdata ihmisiä myötätuntoisesti.

Olsen kertoo kannustavansa kaikkia, joilla on velka- ja mielenterveysongelmia, pyytämään apua joko omilta rakkailtaan tai sitten esimerkiksi lääkäriltä, velkojalta tai vaikka pankilta.

Velkaantunut on usein tunneherkässä tilassa sekä stressaantunut tai masentunut. Tällöin tärkeintä on olla hyvä kuuntelija ja empaattinen.

Mistä aloittaa tilanteen purkaminen?
Miten mielenterveysongelmia aiheuttavaa velkatilannetta pitäisi lähteä ratkaisemaan? Olsen sanoo, että velkaa ei saisi kieltää, eikä piilottaa. Häpeän tunteet voivat saada ihmiset lopettamaan perintäkirjeiden ja sähköpostien avaamisen ja lukemisen, mikä aiheuttaa vain velan kasvua. Koskaan ei kuitenkaan ole liian myöhäistä hakea apua.

Beatrice Widmarkin mielestä paniikkitilaan menemistä pitäisi välttää ja yrittää pysyä rauhallisena. Ensialkuun voi vaikka analysoida tilannetta: millaisia velkoja sinulla on, mitkä priorisoidaan ja minkä maksaminen aloitetaan ensin?

– Yksi suurimmista riskeistä on se, että ihmiset lamaantuvat eivätkä tiedä, mistä aloittaa. He saattavat tuntea, että heidän tilanteensa on ratkaisematon, ja alkaa viivytellä toimia. Moni pelkää hakea apua, eikä tiedä, että lainojen takaisinmaksusta neuvottelemiseen on yleensä tarjolla erilaisia vaihtoehtoja. Lisäksi tarjolla on paljon ammattiapua ja sekä käytännön neuvoja että henkistä tukea, Widmark sanoo.

Hän lisää, että on luonnollisesti suositeltavaa luoda ennakoivasti turvaverkko ja taloudellinen puskuri hätätilanteita varten jo ennen kuin ne pahenevat.

– Tulevaisuuden ajattelemista ei kannata unohtaa, sillä nykytilanteeseen on helppo jumiutua. On tärkeää, että ihmisellä on edelleen tavoitteita ja unelmia, jotka motivoivat häntä maksamaan velkansa, Widmark toteaa.

Moni pelkää hakea apua, eikä tiedä, että takaisinmaksusta neuvottelemiseen on yleensä erilaisia vaihtoehtoja.

Pohtiessaan keinoja velkaantumiseen liittyvän häpeän poistamiseksi Widmark toivoo, että keskustelu taloudellisesta terveydestä ja hyvinvoinnista seuraa samaa polkua kuin julkinen keskustelu mielenterveydestä yleensä. Julkisuuden henkilöitä tarvitaan ottamaan ohjat käsiinsä ja jakamaan kokemuksiaan avoimesti.

- Velka- ja talousvaikeudet ovat nousseet esiin erityisesti pandemian ja elinkustannuskriisin jälkeen, joten nyt on selvä tarve jatkaa yhteiskunnallista keskustelua asiasta. Kymmenessä vuodessa esimerkiksi julkkikset ovat alkaneet avautua ahdistuksestaan ja masennuksestaan. Tällainenkin mielenterveydellinen vertaistuki auttaisi arkipäiväistämään myös velkaantumisteemaa, Widmark päättää.