Hero image

Yhä useammalla suomalaisella on maksuhäiriömerkintä – velkaantumisen pysäyttäminen on yhteinen asia

Asiantuntijoiden mukaan velkaongelmia voidaan ehkäistä poistamalla maksuvaikeuksiin liittyvää häpeää ja ottamalla käyttöön positiivinen luottorekisteri.

Lainan saaminen on nyt helpompaa kuin koskaan, mutta samalla velkaantumisesta on tullut todellinen ongelma. Maksuhäiriömerkintä on jo lähes 400 000 suomalaisella. 

– Vakuudettoman luoton määrä kasvaa koko ajan. Ihmisillä on lainaa moneen eri suuntaan. Toisaalta myös yksittäiset lainat ovat entistä suurempia, kertoo Lowellin asiakasneuvonnasta vastaava Katri Pettersson.

Takuusäätiön viestintäpäällikön Minna Mattilan mukaan myös suhtautuminen luoton ottamiseen on muuttunut. Luottoa on monipuolisesti tarjolla, ja sitä pidetään normaalina tapana rahoittaa kulutusta.

– Ongelmiin herätään usein vasta sitten, kun ollaan jo vaikeuksissa, Mattila sanoo.

“Yritykset tarvitsevat monipuolista tietoa vastuullisten luottopäätösten taustalle”, sanoo Lowellin Katri Pettersson.

Velkaantuminen koskee kaikkia palkka- ja ammattiryhmiä
Mattilan mukaan velkakierteen laukaisee usein iso elämänmuutos, kuten avioero, työttömyys, sairaus tai eläkkeelle jääminen.

– Velkakierre alkaa, kun omat tulot eivät riitä lainojen maksuun tai kaikki tulot menevät vanhojen lainojen lyhentämiseen. 

Suuri osa suomalaisista ei ole varautunut taloudellisiin riskeihin säästämällä, vaan yhä useampi elää kädestä suuhun. Jos säästöjä tai puskuria ei ole, pienikin häiriötekijä riittää laukaisemaan velkakierteen.

Puskurirahaston tärkeys korostuu, kun vastaan tulee yllättäviä tilanteita ja menoja.

Mattila muistuttaa, että vaikka pienituloiset ovat haavoittuvimmassa asemassa, maksuhäiriöiset eivät ole yksi yhtenäinen ryhmä. Ylivelkaantuneiden joukossa on yhtä lailla hyvätuloisia palkansaajia sekä ihmisiä kaikista ikäluokista ja ammattiryhmistä. 

– Hyvätuloiset ottavat helposti jopa enemmän luottoa. Hankintoja saatetaan rahoittaa kulutusluotolla, vaikka niitä varten olisi mahdollista säästää omista tuloista. Kun velkaantuminen alkaa, elintasosta on vaikea tinkiä ja ryhtyä lyhentämään velkoja riittävän ajoissa pois. Ihmisillä voi olla kymmeniä ellei jopa satoja tuhansia euroja vakuudetonta kulutusluottoa, Mattila sanoo.

Velkoja maksetaan uudella velalla 
Yhä useampi suomalainen maksaa velkojaan  pois ottamalla uutta velkaa. Takuusäätiön velkaneuvonnan asiakkaista peräti 80 prosenttia kertoo ottavansa uutta lainaa välttyäkseen maksuhäiriömerkinnältä ja ulosotolta.

– Velkamäärät paisuvat lopulta suuriksi, kun aiempia lainoja ja laskurästejä maksetaan uusilla lainoilla. Kuilun reunalla on siten paljon ihmisiä, jotka eivät vielä näy tilastoissa, Mattila sanoo.

Hänen mukaansa velan maksaminen uudella lainalla voi olla hyvä ratkaisu, jos se oikeasti pysäyttää velkakierteen. Vaarana on kuitenkin uppoaminen yhä syvemmälle velkasuohon.

– Meillä on todella paljon asiakkaita, jotka ovat tehneet itse velkajärjestelyjä, mutta eivät ole sen myötä osanneet ryhtyä nopeaan ja systemaattiseen lainojen poismaksuun. Kun vanhat luotot ovat näennäisesti hoidossa, uskalletaan ottaa taas uutta luottoa, Mattila kertoo.

“Suhtautuminen luoton ottamiseen on muuttunut. Luottoa on monipuolisesti tarjolla, ja sitä pidetään normaalina tapana rahoittaa kulutusta”, sanoo Takuusäätiön Minna Mattila.

Häpeästä on päästävä eroon
Maksuvaikeuksiin liittyy monasti häpeää. Mattilan ja Petterssonin mukaan raha-asioissa epäonnistumiseen liittyvästä häpeästä ja puhumattomuudesta olisi tärkeää päästä eroon.

– Häpeä estää monia hakemasta apua, mutta avoimuus ja avun pyytäminen ovat lähtökohtia sille, että ongelmat saa ratkaistua, sanoo Pettersson.

– Häpeä on myös yksi syy siihen, että velkaa maksetaan uudella velalla ja yritetään pärjätä omillaan viimeiseen asti. Omasta tilanteesta ei aina puhuta edes omalle puolisolle, kertoo Mattila.

Maksuhäiriömerkintää ja ulosottoa pidetään helposti pelkästään negatiivisina asioina, vaikka todellisuudessa ne voivat olla pelastus monelle ylivelkaantuneelle.

Lisäksi maksuhäiriömerkintää ja ulosottoa pidetään helposti pelkästään negatiivisina asioina, vaikka todellisuudessa ne voivat olla pelastus monelle ylivelkaantuneelle. 

Mattilan mukaan on hyvä, että raha-asioista keskustellaan entistä avoimemmin myös julkisuudessa. Hän kuitenkin muistuttaa siitä, että aihetta tulisi käsitellä sensitiivisesti. 

– Joka kymmenennellä suomalaisella on maksuhäiriömerkintä. Kannattaa siis muistaa, että myös lähipiirissä voi olla ihmisiä, joilla on rahavaikeuksia, ja asettaa sanansa niin, ettei tuomitse. 

Positiivinen luottorekisteri edistää vastuullista luotonantoa
Ylivelkaantuminen on vakava ongelma sekä yksittäiselle ihmiselle että yhteiskunnalle. Siksi sen ehkäisemiseen on puututtu myös lainsäädännöllä. Esimerkiksi kulutusluottojen kuluja on hillitty ja korkoa laskettu 20 prosenttiin. Myös aggressiivista markkinointia on rajoitettu.

Pettersson muistuttaa, että myös yrityksillä on vastuu luotonannosta. Luottopäätösten taustalle olisi hyvä saada mahdollisimman paljon tietoa.

– Me olemme Lowellilla kehittäneet jo pitkään erilaisia data- ja analytiikkapalveluita yrityksille luoton myöntämisen tueksi.

Mattilan ja Pettersonin mukaan vastuullinen luotonanto edellyttää kuitenkin myös positiivisen luottorekisterin käyttöönottoa. Hallitusohjelmaankin kirjattu positiivinen luottorekisteri ehkäisisi ylivelkaantumista, sillä se antaisi luotonmyöntäjille paremman kokonaiskuvan kuluttajan maksukyvystä ja veloista eri suuntiin jo ennen luottopäätöksen tekemistä.

Tällä hetkellä ihmisten on nähtävä paljon vaivaa pysyäkseen ajan tasalla omasta velkaantumisestaan. Siksi Mattila painottaa, että positiivisesta luottorekisteristä myös kuluttajan tulisi saada helposti tietoonsa omat velkansa. Mattilan pitää tärkeänä myös sosiaalisen luotonannon edistämistä.

– Sosiaaliseen luotonantoon liittyy talousohjausta ja hallitun luoton käytön opastusta, mikä on todella tärkeää.

 

Ota oma talous hallintaan näillä neuvoilla:
Pysähdy miettimään, mihin rahasi menevät 

Velkakierre on hyvä saada katkaistua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin vahingot jäävät pienemmiksi. 

Jos sinulla on erilaisia maksusitoumuksia moneen eri paikkaan, kokonaiskuva siitä, mihin raha oikeasti menee, hämärtyy helposti. Pidä kirjaa menoistasi ja tuloistasi ja listaa paperille kaikki velkasi. Listaa kuukausierät ja varaa rahaa siihen, että arki pyörii. Jos näyttää siltä, että varaa velkojen maksuun ei ole, ota mahdollisimman pian yhteyttä velkojiin ja velkaneuvontaan. 

Soita velkojille ajoissa

Yksittäisille velkojille kannattaa aina soittaa, sillä maksuaikaa pystyy yleensä  neuvottelemaan, kun ottaa yhteyttä hyvissä ajoin.

Hae apua

Esimerkiksi Takuusäätiöön voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä. Voit soittaa maksuttomalle Velkalinjalle tai kysyä neuvoja chatista. 

Myös valtion oikeusaputoimistot tarjoavat maksutonta talous- ja velkaneuvontaa. Voit kääntyä minkä tahansa oikeusaputoimiston puoleen.