Hero image

Ylinen: Luottoyhteiskuntaa kehitetään datalla ja vastuullisuudella

Lowellia vie eteenpäin vastuullisuus, näkemyksellisyys ja tietoon pohjautuvat ratkaisut. Datan ymmärtäminen ja hyödyntäminen ihmisten parhaaksi pysyvät Lowellin ytimessä uuden toimitusjohtajan myötä.

10 000 kohtaamista asiakkaiden kanssa viikossa, 90 prosenttia Suomen velkajärjestelyistä ja 80 prosenttia konkursseista – Lowellille kertyy valtavat määrät tietoa suomalaisten maksamisesta. Syyskuun alusta yritystä luotsannut Juho Ylinen näkee Lowellilla runsaasti mahdollisuuksia kehittää suomalaista luottoyhteiskuntaa. Avainasemassa ovat dataan pohjautuvat ratkaisut ja ihmisten vastuullinen kohtaaminen. 

“Lowellilla voi aistia ihmisten osaamisen. Pelkkä vastuullisuuden toistelu ei riitä, vaan sen pitää näkyä kaikessa tekemisessä datan hyödyntämisestä loppuasiakkaiden kanssa toimimiseen”, Ylinen kuvaa Lowellin hyviä puolia.

Samat tekijät, kehittyvä yritys ja asiantuntijat, saivat Ylisen palaamaan Lowellille hänen oltuaan johtotehtävissä hetken Lassila & Tikanojalla. Lowelilla vuosia on kertynyt eri tehtävissä kahdeksan vuotta. 

Ratkaisuja, jotka toimivat arjessa
Vaikka vastuullisuus on eräänlainen muotisana siinä missä datakin, voi molempien avulla saada merkittävää kilpailuetua etenkin finanssialalla. Lowellilla datan jalostamisesta tiedoksi ja tiedosta ratkaisuiksi on tehty osa edelläkävijyyttä. 

Pelkkä data tai edes siitä jalostettu informaatio ei nimittäin kanna pitkälle, jos siitä ei osata rakentaa palveluita ja ratkaisuja. Yritykset, jotka tässä onnistuvat, menestyvät. Lowellin toiminnan ydin on kuitenkin siinä, että asiakkaat voivat maksaa laskunsa ja yritykset tehdä omaa työtään. Siksi myös ratkaisujen tulee näkyä arjessa – sekä yrityksille että loppuasiakkaille.

“Minulle on tärkeää, että voimme tuottaa palveluiden avulla arvoa ja hyötyä yrityksille. Samaan aikaan panostamme asiakkaiden kohtaamiseen ja sujuvaan asioimiseen. Pelkkä yrityksen auttaminen ei riitä, vaan meidän tulee auttaa myös maksajaa löytämään keino maksaa laskut jatkossakin.”

Maksuhäiriöihin voidaan löytää ratkaisuja
Ennätysmäärä maksuhäiriömerkintöjä, korkokattolaki ja esityksiä kotitalouksien ylivelkaantumisen kiristämiseen. Ylisen mukaan vilkastunut julkinen keskustelu kertoo ennen kaikkea siitä, että suomalaisesta luottoyhteiskunnasta halutaan pitää kiinni. Kun negatiivistakin aiheista puhutaan, tiedetään, että asiat otetaan tosissaan. 

Negatiivisen kehityksen taustalla on lukuisia ilmiöitä. Luotontarjoajien määrä ja saatavuus ovat voineet hämärtää kuluttajien käsitystä luottokelpoisuudestaan. Myös suhtautuminen kuluttamiseen ja säästämiseen on muuttunut.

Toisaalta Ylinen huomauttaa, että liian usein yksi osapuoli leimataan huonoksi ja vaikeuksiin suhtaudutaan mustavalkoisesti. Nykyisillä datamäärillä voitaisiin tehdä aiempaa parempia päätöksiä sekä yritysten että kuluttajien eduksi.

Reaaliaikaisen tiedon avulla voidaan osoittaa esimerkiksi parantunut maksukäyttäytyminen: maksuhäiriö vuoden takaa ei välttämättä tarkoita sitä, että laskujen maksamatta jättämisestä tulisi tapa. Kyky hallita omaa taloutta voi muuttua, jolloin luottamuksen tulisi palautua nykyistä joustavammin.

Enemmän tietoa, enemmän reaaliaikaista faktaa. Se olisi kaikkien eduksi. “Näin voimme varmistaa, että maksuhäiriömerkintöjä tulisi vähemmän ja että vanhoista merkinnöistä on mahdollista päästä eroon.”  

Tulevaisuudessa personoidut ratkaisut ovat lähellä yritystä ja kuluttajaa  
Viiden vuoden päästä data ja vastuullisuus ovat edelleen Lowellin toiminnan ytimessä. Ylinen myös uskoo, että maksumuistutukset ja perintä kuuluvat edelleen sen palveluihin. 

Tulevaisuudessa reaaliaikainen tieto ja ymmärrys sekä tekoälyn hyödyntäminen kuitenkin kasvavat entisestään, mikä mahdollistaa palveluiden kehittämisen yhä tehokkaammin asiakkaiden tarpeiden  mukaan. Reaaliaikaisen tiedon ja tekoälyn avulla voidaan tehdä asiakkaan liiketoimintaa yhä tarkemmin tukevia päätöksiä, kun esimerkiksi tavoiteltu riskitaso tai asiakaspoistuma tiedetään.

Ylinen visioi, että tulevaisuudessa myös kuluttajat saavat yhä enemmän ajan tasalla olevaa personoitua tietoa maksukäyttäytymisestään. Asiakkaasta kerätyt tiedot eivät kerro vain mahdollisista ongelmista, vaan toisinaan myös positiivisesta taloudenhoidosta.

“Asiakasta ei jätetä yksin tulevaisuudessakaan, vaan paras palaute tulee edelleen ratkaisukeskeisesti. Lowell on nopea ja luotettava reagoija, joka ei välttele vaikeistakaan aiheista puhumista”, Ylinen jatkaa.

Tulevaisuudessa toivotusta maksukäyttäytymisestä voidaan myös palkita. Tällöin Ylisen mukaan yritysten dynaaminen hinnoittelu voi perustua juuri hyvään maksukäyttäytymiseen. Ongelmallisissa tilanteissa luottoa ja palveluita voisi sen sijaan saada korkeammalla hinnalla.