Usein kysytyt kysymykset sähkölaskuista

Usein kysytyt kysymykset sähkölaskuista

Olemme koonneet tälle sivuille sähkölaskuihin liittyviä kysymyksiä.

Keneen otan yhteyttä sähkölaskuuni liittyvissä asioissa?

Hoidamme joidenkin yritysten ja yhteisöjen puolesta laskuttamiseen ja maksamiseen liittyviä asioita, tällöin löydät laskusta yhteystietomme.

Huomaathan, että laskun sisältöön tai sopimussisältöihin liittyvissä asioissa sinua auttaa laskuttava yritys, jonka yhteystiedot löydät laskusta.

Miten saan laskuni e-laskuina?

Voit tehdä e-laskusopimuksen seuraavasti:

  • Kirjaudu verkkopankkiisi ja etsi verkkopankkisi valikoista kohta "E-lasku", "E-laskusopimukset" tai "Tee e-laskusopimus" ja klikkaa sitä.
  • Hae laskuttajan nimellä. Täytä verkkopankkisi pyytämät laskun maksamiseen liittyvät tiedot ja hyväksy sopimus.
  • Tämän jälkeen saat valitsemasi laskuttajan laskut jatkossa suoraan verkkopankkiisi.
  • Tarkemmat ohjeet e-laskun käyttöönottoon löydät pankkisi omilta sivuilta.

Yhteystietoni ovat muuttuneet, miten toimin?

Ilmoitathan yhteystietojen muuttumisesta aina myös alkuperäiselle laskuttajalle, jotta uudet laskusi ohjautuvat sinulle jatkossa oikein.

Voinko vaihtaa laskutusrytmiäni?

Vaihtoehtona on aiemmin ollut 3, 6 tai 12 laskua vuodessa. Datahub-muutoksista johtuen yhä useampi yhtiö on siirtynyt kuukausittaiseen laskutukseen (eli 12 laskua vuodessa).

Olen vaihtanut sähkönmyyjää, miksi saan edelleen laskun toiselta verkkoyhtiöltä?

Sähkönmyyjänvaihdosta huolimatta siirtolasku tulee paikalliselta verkkoyhtiöltä, mikäli asiakas ei ole sopinut jotain muuta uuden myyjänsä kanssa.

Huomaathan, että laskun sisältöön tai sopimussisältöihin liittyvissä asioissa sinua auttaa laskuttava yritys, jonka yhteystiedot löydät laskusta.

Maksoin laskuni kahteen kertaan, miten saan rahat takaisin?

Maksu siirtyy automaattisesti seuraavalle laskulle. Erikseen pyydettäessä raha palautetaan. Ensisijaisesti suosittelemme kuitenkin liikasuorituksen siirtämistä suoraan seuraavalle laskulle.

Laskun summa on mielestäni isompi kuin pitäisi, mistä tämä johtuu?

A) Sopimuksen tuotteen hinta voi olla muuttunut.

B) Mikäli laskulla laskutetaan talviaikaista energiankäyttöä, kulutus on suurempaa kesäaikaan verrattuna.

C) Energiankäytössäsi on tapahtunut muutoksia.

Mitä tarkoitetaan etäluettavalla mittarilla ja mitä hyötyä siitä on?

Lähes jokainen sähkömittari Suomessa on etäluettava. Käytännössä tämä tarkoittaa, että mittarilukemia ei tarvitse ilmoittaa erikseen, vaan ne saadaan tiedonsiirtoyhteyden avulla toimitettua mittarilta aina sähköyhtiön järjestelmiin. Etäluennan myötä myös laskutus perustuu todelliseen sähkönkäyttöön.

Etäluettavien mittareiden ansiosta asiakas pääsee seuraamaan sähkönkulutustaan erittäin tarkalla tasolla: sähkömittareiden etäluennan ansiosta kuluttajat saavat tarkat kulutusraportit jopa tuntitasolla.

Mistä löydän käyttöpaikkatunnuksen?

Oman sähkönkäyttöpaikan numeron näet sähkölaskusta tai verkkopalvelusopimuksesta.

Energia-alalla sähkönmyyjänvaihdot ja muutot tehdään käyttöpaikkatunnuksiin perustuen.

Käyttöpaikkatunnusta tarvitset kilpailuttaessasi sähkönmyyntiyhtiöillä sähkösopimuksesi.

Mikä on Datahub?

Sähkönkäyttöön liittyviä tietoja, kuten sähkönkäyttöpaikan kulutustiedot ja käyttöpaikan asiakastiedot, tullaan sähkömarkkinalain mukaisesti siirtämään yhteiseen tiedonvaihtojärjestelmään, Datahubiin. Yhteinen järjestelmä parantaa sähkönkäyttäjän saamaa palvelua tiedonvaihdon eri osapuolten välillä ollessa reaaliaikaista.

Sähkönkäyttäjällä on mahdollista seurata oman tai omien sähkönkäyttöpaikkojensa kulutustietoja yhdestä järjestelmästä jakeluverkko- ja sähkönmyyntiyhtiöstä riippumatta. Tietoturva ja yksityisyydensuoja on varmistettu ja tietoihin on pääsy vain niillä, joilla siihen on oikeus. Kun tiedot löytyvät yhdestä paikasta, myös niiden jäljitettävyys on helpompaa.

Datahubia hallinnoi Fingrid Datahub Oy, joka on kantaverkkoyhtiö Fingridin tytäryhtiö. Lisätietoa Datahubista

PERINTÄVAIHE

Miten sähkölaskun perintä etenee?

Jos et ota yhteyttä ja kerro tilanteestasi ensimmäisen maksuvaatimuksen eräpäivään mennessä, sähkö tai vesi voidaan katkaista.

Jos sinulla on haasteita maksaa laskuasi ajallaan, ota  mahdollisimman pian yhteyttä meihin ja sovi maksusta.

Ennen sähkön tai veden katkaisua sinulle toimitetaan katkaisuvaroitus. Huomaathan, että tämän jälkeen maksamiseen ei useinkaan voi enää sopia lisäaikaa.

Katkaisun jälkeen yhä maksamatta olevien laskujen perintä etenee oikeudelliseen perintään, jossa käräjäoikeudelta haetaan maksuvelvollisuutesi vahvistavaa velkomustuomiota. Käräjäoikeuden tuomiosta seuraa maksuhäiriömerkintä luottotietoihisi, joka voi vaikeuttaa mm. uuden sähkösopimuksen tekemistä.

Jos koet, ettet selviydy asumiseen liittyvistä perusmenoista, kannattaa olla yhteydessä asuinkunnan sosiaalitoimeen ja tiedustella toimeentulotuen mahdollisuutta.

Voinko sopia maksusta tai tehdä maksusuunnitelman?

Kyllä. Voit useimmiten sopia sähkö- tai vesilaskun maksamisesta parissa erässä, kunhan vain otat pikaisesti yhteyttä perintäyhtiön asiakaspalveluun. Älä turhaan pitkitä asiaa, sillä katkaisuvaroituksen saatuasi maksusuunnitelmien tekeminen ei useinkaan enää onnistu.

Jos olet saanut kirjeen Lowellista, ota yhteyttä asiakaspalveluumme tai katso itse Oma Lowell -palvelusta, mitä vaihtoehtoja sinulla on maksun sopimiseksi.

SÄHKÖN KATKAISU

Miten laki säätelee sähkönkatkaisua?

Sähköntoimituslaki säätelee sähkön toimitukseen liittyviä käytäntöjä mm. katkaisuun liittyen.

Sähkö on kuluttajille välttämätön jokapäiväinen hyödyke. Sähköyhtiö voi katkaista sähkösi vain, jos olet olennaisesti rikkonut tekemääsi sähkösopimusta.

Sähköntoimituslain mukaan sähköntoimitus voidaan keskeyttää, jos sähkönkäyttäjä on olennaisesti laiminlyönyt vähittäismyyjälle tai jakeluverkonhaltijalle tulevien maksujen suorittamisen tai on muutoin olennaisesti rikkonut sopimukseen perustuvia velvoitteitaan.

Miten sähkönkatkaisusta etenee?

Ennen sähköntoimituksen keskeyttämistä sähkönkäyttäjälle on lähetettävä kirjallinen huomautus maksun laiminlyönnistä tai muusta sopimusrikkomuksesta sekä aikaisintaan kahden viikon kuluttua huomautuksen lähettämisestä erillinen katkaisuvaroitus.

Lue: Milloin sähköyhtiö voi katkaista sähköntoimituksen

Miten voin estää sähkön katkaisun?

Jos sinulla on jostain syystä haasteita maksaa laskua ajallaan, ota yhteys asiakaspalveluumme. Mitä aikaisemmin olet meihin yhteydessä, sitä paremmat mahdollisuudet sinulla on löytää ratkaisu.

Mikäli maksuvaikeudet johtuvat esim. työttämyydestä tai vakavasta sairaudesta, ilmoitathan asiasta ja olet yhteydessä sosiaalitoimeen lisäavun saamiseksi.

Jos hoidat maksun kuntoon katkaisuvaroituksen eräpäivään mennessä, katkaisuprosessin eteneminen päättyy.

Koska sähköt voidaan katkaista?

Sähköntoimituksen saa katkaista aikaisintaan viiden viikon kuluttua siitä, kun maksu on erääntynyt tai muusta sopimusrikkomuksesta on ensimmäisen kerran ilmoitettu sähkönkäyttäjälle, eikä sopimusrikkomusta ole oikaistu ajoissa ennen varoitettua katkaisuajankohtaa.

Voidaanko sähkön katkaisu estää?

Jos maksun laiminlyönti on johtunut sähkönkäyttäjän maksuvaikeuksista, joihin hän on joutunut vakavan sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa ilman omaa syytään, sähköntoimituksen saa keskeyttää aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua maksun eräpäivästä. EU-direktiivin mukaan edellä mainitussa tilanteessa maksajalla on mahdollisuus kääntyä sosiaalitoimen puoleen mahdollisen sosiaalisen esteen vuoksi.

En ole ollut aikaisemmin yhteydessä Lowelliin ja olen saanut katkaisuvaroituksen?

Ennen sähkön tai veden katkaisua saat katkaisuvaroituksen, jonka jälkeen sinulla on vielä katkaisuvaroituksen eräpäivään asti aikaa hoitaa maksut. Huomaathan, että maksusuunnitelmasta sopiminen ei useinkaan enää tässä vaiheessa onnistu.

Kun olet saanut katkaisuvaroituksen, toimithan varoituksessa olevien ohjeiden mukaan estääksesi sähkön toimituksen katkaisun.

Sähkön katkaisuvaroituksen saapuessa vetoamisaika on mennyt jo umpeen, eikä siksi sosiaalisen esteen vuoksi jousto ole aina mahdollinen. Voit kuitenkin olla yhteydessä sosiaalitoimistoon (Kelaan) saadaksesi lisätietoa.

Sähköjen katkaisu talvella?

Sähköntoimitusta ei saa maksujen laiminlyönnin vuoksi keskeyttää vakituisena asuntona käytettävästä rakennuksesta tai sen osasta, jonka lämmitys on riippuvainen sähköstä, lokakuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana ennen kuin, on kulunut neljä kuukautta laiminlyödyn maksun eräpäivästä.

Kuka vastaa katkaisusta aiheutuvista kuluista?

Sähköyhtiöllä on oikeus veloittaa sinulta kirjallisen huomautuksen ja katkaisuvaroituksen lähettämisestä sekä sähköntoimituksen keskeyttämisestä ja jälleenkytkennästä hinnaston mukainen kohtuullinen maksu. Sähköyhtiö kytkee sähköt päälle vasta sen jälkeen, kun olet maksanut nämä ja muut sähköyhtiön erääntyneet saatavat.

Sähköni on katkaistu. Milloin sähköt kytketään takaisin?

Sähköyhtiö kytkee sähköt päälle vasta sen jälkeen, kun olet maksanut katkaisusta aiheutuneet kulut ja muut sähköyhtiön erääntyneet saatavat.

Muistathan varmistaa sähköturvallisen kytkennän edellyttämät toimenpiteet.

Mikä on sähköturvallinen kytkentä?

Sähkösopimuksen tekevän asiakkaan tulee aina huolehtia omien sähkölaitteidensa asianmukaisesta käytöstä ja toiminnasta, myös kytkentätilanteissa. Asiakkaan vastuulla on, että sähköjen kytkentä on turvallista tehdä.

Varmistathan, ettei käyttöpaikassasi ole päällä sähkölaitteita, jotka voivat aiheuttaa tulipalon vaaran. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi liesi, uuni, kiuas ja voimakkaat remonttivalaisimet sekä sähkölämmittimet, joiden termostaatit on säädetty väärin tai niiden lähellä on esimerkiksi ikkuna auki kylmällä ilmalla.

Asian varmistamiseksi pääkytkimen voi laittaa nolla-asentoon (HUOM! ei omakotitaloissa).

Pitääkö asukkaan olla asunnossa kytkentähetkellä?

Asukkaan ei tarvitse itse olla välttämättä paikan päällä etäkytkennän yhteydessä, kunhan hän on varmistanut, että turvallinen sähkökytkentä toteutuu.

Sähköni on nyt katkaistu, eikä minulla ole rahaa. Mitä teen?

Ota yhteyttä paikkakuntasi sosiaalitoimistoon tai Kelaan. Mikäli sähköt on jo katkaistu, ne kytketään, kun kaikki rästit on maksettu.