jouluk. 19, 2019

Joka kolmas uskoo asunnon oston vaikeutuvan, jos velkakattoehdotus tulee voimaan

Jopa 36 prosenttia kotitalouksista katsoo, että heidän olisi vaikeaa ostaa nykyistä kotia vastaavaa asuntoa, jos Valtiovarainministeriön työryhmän velkakattoehdotus tulee voimaan. Näin osoittaa Lowellin tuore maksukykytutkimus.
caption

 

 

Lowellin marraskuussa 2019 teettämän maksukykytutkimuksen mukaan suomalaiset kuluttajat ovat sitä mieltä, että velkaantumiseen pitää puuttua. Kuluttajista jopa 77 prosenttia pitää tärkeänä, että kotitaloudet vähentävät velkojaan.

”On myönteistä, että niin moni pitää velkojen vähentämistä tärkeänä, sillä kotitalouksien velkaantumisaste on noussut yhtäjaksoisesti jo yli 20 vuotta, ja on poikkeuksellisen korkealla tulokehitykseen verrattuna”, toteaa Euroopan ja Suomen suurimpiin luotonhallinnan palveluyhtiöihin kuuluvan Lowellin Suomen toimitusjohtaja Juho Ylinen.

Valtiovarainministeriön työryhmä teki lokakuussa esityksen kotitalouksien velkaantumisen hillitsemiseksi. Yksi ehdotetuista toimenpiteistä on tuloihin sidottu velkakatto, jonka mukaan uusia luottoja otettaessa kotitalouden yhteenlasketut velat saisivat olla korkeintaan 4,5-kertaiset vuotuisiin bruttotuloihin nähden.

Taloushaasteita etenkin pk-seudulle, nuorille ja yksinasujille

Velkakattoehdotuksen voimaantulo tuottaisi taloudellisia haasteita monelle. Jopa 36 prosenttia maksukykytutkimukseen vastanneista kertoo, että heidän olisi vaikeaa tai jopa mahdotonta ostaa nykyistä asuntoaan vastaava asunto, jos velkakattoehdotus tulee voimaan.

Tutkimuksen mukaan velkakatto aiheuttaisi haasteita erityisesti pääkaupunkiseudulle ja yhden hengen kotitalouksille, mutta myös asunnonostoiässä oleville nuorille. Yksin asuvista vastaajista vaikeaksi tai mahdottomaksi asunnon ostamisen katsoisi jopa 43 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla asuvista näin uskoo lähes puolet vastaajista (45%).

Ylinen uskoo, että velkakattoehdotus vaatii vielä tarkennuksia, jotta se ei eriarvoista eri elämäntilanteessa olevia kuluttajia. Hänen mukaansa yhtenä vaihtoehtona voisi olla muun muassa sen arviointi, millaisia lainoja velkakattoon pitäisi sisällyttää. Myös luottokyvyn arviointi ja vastuullinen luotonhallinta ovat avainasemassa velkaantumisen hillitsemisessä.

”Velkakattoehdotus voisi huomioida paremmin ihmisten erilaiset elämäntilanteet. Esimerkiksi nuorilla ei ole vielä välttämättä suuria tuloja, mutta kuitenkin tarpeita hankkia koti tai auto. Monella on myös maksukyky kunnossa. Reaaliaikaisen datan avulla voimme muun muassa selvittää, millainen on kuluttajien todellinen maksukyky, ja hillitä ylivelkaantumista niiden osalta, joilla ei maksukykyä ole”, Ylinen jatkaa.

Lowellin maksukykytutkimus 2019 (Payment Indicator) mittaa suomalaisten kotitalouksien maksukykyä, taloudellista turvallisuuden tunnetta ja kulutuskäyttäytymistä. Tulokset perustuvat Lowellin teettämään laajempaan pohjoismaiseen kyselytutkimukseen. Suomen tulosten osalta kysely perustuu 1 543 kuluttajan vastauksiin, jotka valikoituivat satunnaisella otannalla. Kyselyn teki Demoskop-tutkimusyritys marraskuussa 2019.


Lisätietoja:
Eveliina Nera, Viestintäpäällikkö, Lowell, puh. 044 020 3622, eveliina.nera@lowell.com

Lowell on yksi Euroopan ja Suomen suurimmista luotonhallinnan palveluyhtiöistä, jonka tavoitteena on tehdä luottojen hallinnasta helpompaa kaikille. Yhtiö toimii Iso-Britanniassa, Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä sekä Pohjoismaissa. Suomessa Lowell on tarjonnut luotonhallinnan palveluja jo yli 50 vuotta. Lowellin toiminnassa yhdistyvät data-analytiikan osaaminen, kestävä riskienhallinta sekä vastuullinen kuluttajien palveleminen. www.lowell.fi

;