Lowellin perintäpalveluiden avulla perit erääntyneet laskut ja nopeutat yrityksesi kassankiertoa.

Lowell Perintäpalvelut - perintää yli 50 vuoden kokemuksella

Lowellin muistutus- ja perintäpalveluiden avulla nopeutat kassankiertoa asiakastyytyväisyydestä tinkimättä.

Tehosta yrityksesi kassankiertoa perintäpalveluidemme avulla

Hoidamme yritysten erääntyneet laskut yli 50 vuoden kokemuksella asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti. Muistutus- ja perintäpalveluidemme avulla yrityksesi tehostaa kassankiertoa ja hallitsee luottoriskejä. Ulkoistamalla luotonhallinnan palvelut voit keskittyä omaan ydinliiketoimintaan.

Palveluvalikoimaamme kuuluvat toimialan erityispiirteet huomioivat muistutus- ja perintäpalvelut. Hoidamme kokonaisvaltaisesti muistutuksen ja perinnän asiakkaan kokonaistilanne huomioiden.

Oikea-aikaisten muistutus- ja perintätoimenpiteiden avulla on mahdollista vaikuttaa asiakkaiden maksukäyttäytymiseen. Asiantuntijamme huomioivat erilaisten maksajien tilanteet ja löytävät sopivat maksuratkaisut. Yksilöllisten toimenpiteiden avulla laskut kotiutuvat nopeammin ja asiakastyytyväisyys säilyy.

Perintäpalvelut sisältävät kaikki perinnän vaiheet maksumuistutuksesta vapaaehtoiseen perintään, oikeudelliseen perintään sekä jälkiperintään.

Lowellin perintäpalveluiden avulla kotiutat erääntyneet laskut ja nopeutat yrityksesi kassankiertoa.

Lowellin perintäpalveluiden avulla kotiutat erääntyneet laskut ja nopeutat yrityksesi kassankiertoa.


Perinnän erityistilanteet ja kansainvälinen perintä

Hoidamme vuosien kokemuksella myös perinnän erityistilanteet.

  • Maksukyvyttömyysmenettelyt; Velkajärjestelyt, yrityssaneeraukset ja konkurssit.
  • Lakimiespalvelut; Riita-asioiden hoitaminen, vahingonkorvaus- ja rikosasiat sekä oikeudenkäynnit.
  • Kansainvälinen perintä useissa eri kohdemaissa laajan yhteistyöverkoston avulla.
Perintäpalveluidemme avulla hoidat myös vaativammat perinnän erityistilanteet, kuten konkurssit ja velkajärjestelyt. Lowell on mukana 90% Suomen kaikista velkajärjestelyistä ja konkursseista.

Perintäpalveluidemme avulla hoidat myös vaativammat perinnän erityistilanteet, kuten konkurssit ja velkajärjestelyt. Lowell on mukana 90% Suomen kaikista velkajärjestelyistä ja konkursseista.


Miten perintä etenee?

Jos laskua ei makseta alkuperäiseen eräpäivään mennessä, vapaaehtoinen perintä alkaa maksumuistutuksella. Asiakasta voidaan muistuttaa kirjeellä, tekstiviestillä tai puhelimitse. Varhainen reagointi maksamattomaan laskuun heti eräpäivän jälkeen on paras tapa kotiuttaa erääntyneet saatavat.

Kuluttajaperintä: Jos laskua ei makseta muistutuksesta huolimatta, asiakkaalle lähetetään maksuvaatimus. Vapaehtoisen perinnän tavoitteena on, että asiakas saa velkansa maksettua kohtuullisessa ajassa kaikille osapuolille sopivin maksujärjestelyin.

Jos laskua ei makseta maksumuistutuksesta huolimatta, lasku etenee vapaaehtoiseen perintään.Kuva havainnollistaa, miten maksamaton lasku etenee kuluttajaperinnässä.

Yritysperintä: Yritysten kohdalla käytetään trattaperintää, eli julkista maksukehoitusta, joka voidaan protestoimalla saattaa muiden tietoon. Ennen tratan lähettämistä yrityksille on lähetettävä maksumuistutus. Jos yritys ei maksa laskua maksumuistutuksesta huolimatta, yritykselle kirjataan maksuviivetieto 7 päivän kuluttua laskun eräpäivästä.

Trattaperinnän käytöstä sovitaan aina laskuttavan yrityksen kanssa. Protestoinnista syntyy maksuhäiriömerkintä, ja se julkaistaan protestointeja julkaisevissa lehdissä. Protestointi voidaan tehdä myös hiljaisena, jolloin tietoa ei julkaista.

Jos yritys ei maksa laskua maksumuistutuksesta huolimatta, yritykselle kirjataan maksuviivetieto 7 päivän kuluttua laskun eräpäivästä. Kuva havainnollistaa, miten maksamaton lasku etenee yritysperinnässä.Kuva havainnollistaa, miten maksamaton lasku etenee yritysperinnässä.

Jos laskua ei makseta vapaaehtoisen perinnän aikana, Lowell arvioi oikeudellisen perinnän onnistumisen edellytyksiä ja siirtää laskun harkinnan mukaan oikeudelliseen perintään. Oikeudellisen perinnän tavoitteena on hankkia ulosottoperuste, jonka avulla voidaan periä saatavaa ulosottoteitse. Maksuhäiriömerkintä syntyy maksamattomasta laskusta, josta on annettu maksutuomio. Lowellin perintäpalveluihin kuuluu oikeudellisen perinnän hoitaminen kokonaisuudessaan ja yhteydenpito ulosottoviranomaisiin.

Saatava voidaan siirtää jälkiperintään ilman oikeudellista perintää, jos laskua ei ole perusteltua siirtää oikeudelliseen perintään. Tavallisesti jälkiperintä on vuorossa oikeudellisen perinnän jälkeen, kun saatava palautuu ulosotosta esteellä, joka yleensä tarkoittaa asiakkaan heikkoa maksukykyä.

Jälkiperinnällä pyritään saamaan vapaaehtoinen suoritus pitkittyneen velkatilanteen ratkaisemiseksi. Jälkiperinnässä Lowell on yhteydessä asiakkaisiin maksuhalun palauttamiseksi erilaisin toimenpitein, kuten puhelimitse ja verkkopalvelun kautta.

Perintä ei tarkoita asiakassuhteen loppua. Kohtaamme jokaisen asiakkaan inhimillisesti ja autamme häntä saamaan taloutensa kestävälle pohjalle.

Vapaehtoisen perinnän tavoitteena on, että asiakas saa velkansa maksettua kohtuullisessa ajassa eikä laskua tarvitse siirtää oikeudelliseen perintään.

Vapaehtoisen perinnän tavoitteena on, että asiakas saa velkansa maksettua kohtuullisessa ajassa eikä laskua tarvitse siirtää oikeudelliseen perintään.


Näin seuraat perinnän etenemistä

Voit seurata perinnän etenemistä vaivattomasti Lowell Access-verkkopalvelussa. Palvelussa voit tarkastella kokonaisvaltaisesti perinnässä olevia saatavia:

  • Seurata toimeksiantojen tilannetta ja perintävaiheen etenemistä
  • Olla yhteydessä asiakaspalveluumme esim. chatin avulla
  • Tarkastella toimeksiannoille tehtyjä toimenpiteitä ja niistä kotiutunutta kassavirtaa

Verkkopalvelussa oleva Dashboard-raportointityökalu antaa nopeasti yleiskuvan avainluvuista liiketoiminnan kehittämiseen ja kassavirran ennustamiseen.

Loppuasiakkaidemme käytössä ovat kattavat palvelukanavat. Oma Lowell -verkkopalvelussa sekä kuluttajat että yritysasiakkaat voivat asioida laskutukseen ja perintään liittyvissä maksuasioissa. Palvelu tarjoaa saumattoman kokemuksen laskutus- ja perintävaiheen asiointiin sekä maksuasioiden itsenäiseen hoitamiseen koko laskun elinkaaren ajan.

Oma Lowell -verkkopalvelussa sekä kuluttajat että yritysasiakkaat voivat asioida laskutukseen ja perintään liittyvissä maksuasioissa.

Oma Lowell -verkkopalvelussa sekä kuluttajat että yritysasiakkaat voivat asioida laskutukseen ja perintään liittyvissä maksuasioissa.


Asiakaspalvelua ihmiseltä ihmiselle

Asiakaskokemus on meillä kaiken keskiössä. Kohtaamme jokaisen asiakkaan yksilönä ja pyrimme löytämään tilanteeseen sopivan maksuratkaisun, jolla luomme pohjaa kestäville asiakassuhteille.

Lowellilla yksilöllisen maksukäyttäytymisen ymmärtäminen tarkoittaa jokaisen maksajan tarpeiden huomioimista. Asiakasymmärrykseen pohjautuen teemme toimenpiteitä, jotka auttavat asiakasta selviytymään maksuistaan ja saamaan taloutensa kestävälle pohjalle. Asiakastarpeet huomioiva palvelu takaa myös parhaan lopputuloksen kaikille osapuolille.

Tavoitteenamme on tarjota palvelu­kokemus, jossa loppuasiakkaat löytävät itselleen sopivimman tavan hoitaa laskun maksuun liittyvät asiat. Lowell yhdistää joustavasti itse­palvelu­kanavat henkilökohtaiseen asiakaspalveluun eri kanavissa.

Asiakaspalautteiden kautta saadut tulokset kertovat toimintamme onnistumisesta. Ratkaisemme asiat yhdellä puhelinsoitolla yli 80% tapauksista, ja NPS-suositteluindeksi on yli 60. Teemme jatkuvasti töitä yhä paremman asiakaskokemuksen eteen.

Asiakaskokemus on meillä kaiken keskiössä ja ratkaisemme asiat yhdellä puhelinsoitolla yli 80% tapauksista.

Asiakaskokemus on meillä kaiken keskiössä ja ratkaisemme asiat yhdellä puhelinsoitolla yli 80% tapauksista.