Hero image

Datan jalostaminen tekee palveluista arvokkaita yritykselle ja asiakkaalle

Luottoyhteiskuntaa rakennetaan hyödyntämällä reaaliaikaista dataa ja kehittämällä palveluita, jotka tuovat lisäarvoa niin yrityksille kuin kuluttajille. Avainasemassa on kuluttajien luottamus datan vastuulliseen käyttöön ja lisäarvoa tuottaviin palveluihin.

Vaikka datasta puhutaan paljon, on sen täysi hyödyntäminen ollut suhteellisen hidasta. Pelkkä data ei riitä, vaikka sen määrä moninkertaistuu kaiken aikaa. Datasta tulee jalostaa uutta tietoa ja näkemyksiä, joiden pohjalta voidaan luoda uusia palveluita. 

Vastuullisella datan käytöllä Lowell pyrkii yksilöllisesti ohjaamaan kuluttajien maksukäyttäytymistä toivottuun suuntaan.

– Lowellin tavoitteena on tehdä suomalaisesta luottoyhteiskunnasta entistä parempi ja vastuullisempi, kertoo Lowell Suomen toimitusjohtaja Juho Ylinen.

Tieto lisää kysyntää personoiduille palveluille
Monipuolinen ja rikas data on tärkeä raaka-aine uusien palveluiden ja kasvun luomisessa. Kuluttajaa voi kuitenkin askarruttaa, mihin hänen henkilötietojaan, kuten maksuhistoriaa, ostotietoja tai sijaintitietoja käytetään. He eivät välttämättä tiedä haluavansa uusia palveluita ennen kuin niille on luotu tarve. Yrityksillä puolestaan ei automaattisesti ole lupaa hyödyntää dataa eikä pääsyä ajan tasalla oleviin datalähteisiin.

– Tässä on kyse perinteisestä muna-kana -tilanteesta. Kuka toimisi ensin: yritys, jolla on hallussaan dataa, vai asiakkaat, joiden tulisi antaa suostumuksensa myös datan luovuttamiseen kolmansille osapuolille? kuvailee Sitran IHAN®-projektin johtava asiantuntija Jyrki Suokas.

Sitran perustaman IHAN®-projektin tarkoituksena on rakentaa perustukset reilulle datataloudelle sekä luoda valtioiden rajat ylittävät pelisäännöt ja ratkaisut reiluun datan jakamiseen ja hyödyntämiseen. Reilussa datataloudessa on kyse ihmislähtöisestä tiedon jakamisesta. Tiedosta hyötyvät yritykset, jotka keräävät, ostavat ja myyvät dataa, mutta siitä hyötyvät myös asiakkaat laadukkaampina palveluina sekä koko yhteiskunta. 

Jotta kuluttajat oivaltaisivat tarvitsevansa personoituja palveluita, tulee yritysten luoda tällaisille palveluille tarvetta. Personoitu palvelu voi olla esimerkiksi sellainen, joka antaa suosituksia tai tarjouksia perustuen kuluttajakäyttäytymiseen. Mitä parempaa dataa palveluntarjoajalla on käytössään, sitä osuvampia ovat myös suosittelut.

Mitä parempaa dataa palveluntarjoajalla on käytössään, sitä osuvampia ovat myös suosittelut.

Sitran mukaan reilussa datataloudessa datan käytön ja tietoturvan tai yksilönsuojan kanssa ei tarvitse tehdä kompromisseja. Sen mukaan datan läpinäkyvä ja eettinen käyttö turvaa tiedon- ja yksilösuojan. Samaa mieltä ollaan myös Lowellilla.

– Kompromisseja ei pidä tehdä missään nimessä. Tietoturva on perusvaatimus kaikelle tekemiselle. Se on osa kaikkia prosesseja, niin kehittämisessä kuin olemassa olevien toimintojen uudistamisessa, Ylinen sanoo.

Edelläkävijäyritykset luovat datasta näkemyksiä ja niiden pohjalta palveluita, jotka tuottavat lisäarvoa asiakkaille.

Datan avulla tehdään kestävämpiä luottopäätöksiä
Luotonantajien määrä on kasvanut, luotonsaanti helpottunut ja kuluttajien käsitys omasta maksukyvystään muuttunut. Osittain näiden seurauksena ovat lisääntyneet myös kotitalouksien ylivelkaantuminen ja maksuhäiriömerkinnät.

Kyseisten ongelmien äärellä ja niitä ratkaisemassa on myös Lowell. Lowellille kertyvä data kertoo suomalaisten maksukyvystä ja velkaantumisen kehittymisestä.  

– Ydinosaamistamme on ymmärrys suomalaisten maksamisesta. Haluamme auttaa kuluttajia hallitsemaan omaa taloutta paremmin ja  luoda kaikkia osapuolia hyödyttäviä ratkaisuja, sanoo Ylinen.

Haluamme olla dataa hyödyntävien informaatiopalveluiden edelläkävijä.

Uusia reaaliaikaista tietoa hyödyntäviä palveluita pilotoidaan luotonmyöntäjien kanssa osana informaatio- ja seurantapalveluita, joiden tarkoitus on auttaa yrityksiä tekemään parempia luottopäätöksiä ja asiakasvalintoja. Toimenpiteet auttavat ennen kaikkea loppuasiakkaita. 

– Haluamme olla dataa hyödyntävien informaatiopalveluiden edelläkävijä. Olemme saaneet pilottikokeiluista hyviä tuloksia parin viime vuoden aikana, Ylinen kertoo.

Reaaliaikaista dataa seuraamalla on voitu tehdä yhä luotettavampia päätöksiä. Datan avulla luotonmyöntäjä voi reagoida nopeasti asiakkaan maksukäyttäytymiseen. Myönteisestä luottopäätöksestä ei ole hyötyä kenellekään, jos asiakas ei selviä takaisinmaksusta.

– Kun toimitaan läpinäkyvästi, kuluttajillakin on suurempi varmuus, että toiminta on eettistä, Suokas kiteyttää. 

Kuluttajat ovat vastuullisen datan läpimurron ytimessä
Esimerkkejä asiakasdatan laajamittaisesta hyödyntämisestä on vasta vähän. Suomessa kuitenkin suurimmilla päivittäistavarakaupoilla on olemassa jo sovelluksia, joihin kertyy tarkkaa tietoa ostoskorin sisällöstä. Sovellusten avulla kertyy parempi näkymä siitä, millaisia ostoksia kaupasta tehdään. Kuluttaja puolestaan näkee, millaisiin tuotteisiin omat rahat kuluvat. Samalla asiakkaita voidaan ohjata tekemään toivottuja valintoja, kuten ostamaan enemmän kotimaista tai ilmastolle parempia tuotteita.

– Maailma nytkähtää eteenpäin, kun meillä on jouko tarpeeksi ennakkoluulottomia toimijoita, jotka yhdessä pystyvät osoittamaan, että datan avulla voidaan luoda lisäarvoa tuottavia palveluita, Suokas sanoo.

Yritysten hyödyntävät dataa yhä enemmän, mutta Suokkaan mielestä kuitenkin kuluttajilla on keskeinen rooli datan hyödyntämisessä monipuolisesti ja vastuullisesti.

– Me kuluttajat olemme vastuullisen datan läpimurron avaintekijä. Tarvitsemme rohkeita avauksia osoittaaksemme, että datasta voidaan johtaa lisäarvoa tuottavia palveluita. Näissä palveluissa tieto tulee eri lähteistä niin, että kuluttajasta muodostuva kokonaiskuva on kattavampi. Sitä myötä annettavat suositukset vastaavat reaalimaailman minää, eivätkä ole vain yhden toimijan kapeasti näkemää siipale, hän sanoo.

Ylisen mukaan kysymys on lopulta luottamuksesta. Siitä, että dataa käytetään oikein ja läpinäkyvästi. Kuluttajien täytyy tietää, että heidän tietojaan analysoidaan ja käytetään vastuullisesti.

Tarvitsemme rohkeita avauksia osoittaaksemme, että datasta voidaan johtaa lisäarvoa tuottavia palveluita.