Hero image

Digitaaliset laskut nopeuttavat kassavirtaa todistetusti

Digitaalisella laskulla on monia etuja laskuttajalle: asiakkaat maksavat verkkolaskut säntillisemmin kuin paperilaskut, ja laskujen lähettäminen on halvempaa. Paperilaskuista on pitänyt päästä eroon jo pitkään. Apuun tulevat nyt uudet sovellukset.

Digitaalisella laskulla on monia etuja laskuttajalle: asiakkaat maksavat verkkolaskut säntillisemmin kuin paperilaskut, ja laskujen lähettäminen on halvempaa. Paperilaskuista on pitänyt päästä eroon jo pitkään. Apuun tulevat nyt uudet sovellukset.

Verkkolaskut maksetaan Lowellin tutkimusten mukaan huomattavasti paperilaskuja paremmin eräpäivään mennessä. Kuluttajat maksoivat peräti 89 prosenttia e-laskuista laskuista ajallaan, kun kirjeitse lähetetyistä laskuista eräpäivään mennessä maksettiin vain 72 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi vuoden 2017 analyysista.

Asiakkaan laskutusta koskevilla valinnoilla on siis odotettuakin suurempi merkitys maksuaikoihin. Lowellilla laskettiin, mitä kassavirrassa tapahtuu, jos esimerkiksi 10 prosenttia kuluttaja-asiakkaista siirtyisi paperilaskuista e-laskuihin.

– Esimerkiksi yrityksessä, joka lähettää puoli miljoonaa laskua vuodessa ja laskun keskimääräinen summa on 50 euroa, kotiutuu myyntisaatavia eräpäivään mennessä 750 000 euroa enemmän kuin paperilaskuilla, Lowellin laskutuspalveluista vastaava Mikko Hautamäki kertoo esimerkin.

Yrityslaskutuksessa erot paperi- ja verkkolaskun maksuajoissa ovat pienemmät, vaikka yrityksissäkin verkkolaskut maksetaan paperilaskuja nopeammin. Yritysverkkolaskuista maksettiin eräpäivään mennessä 90 prosenttia, kun vastaava osuus paperilaskujen kohdalla oli 77 prosenttia.

Paperilasku jo 6 kertaa kalliimpi, ja ero tulee kasvamaan
Verkkolasku parantaa liiketoiminnan kannattavuutta myös säästyneinä kustannuksina. Suurin säästö syntyy jakelukustannusten ja reskontratyön vähenemisestä. Maksuviiveiden väheneminen pienentää myös maksuvalvonnan kustannuksia.

– Paperilaskun lähettäminen on tällä hetkellä noin kuusi kertaa kalliimpaa kuin verkkolaskun. Jatkossa hintaero vielä kasvaa, sillä Postin hinnoittelupaineen myötä paperilaskujen jakelukustannukset nousevat, Hautamäki arvioi.

Jos kymmenesosa kuluttaja-asiakkaista vaihtaisi paperilaskun e-laskuun, tarkoittaisi se esimerkkiyrityksen kohdalla 20 000 euron vuosisäästöä pelkästään laskujen jakelukustannuksissa.

– Hitaita maksajia löytyy etenkin kuluttajista, mutta digitaaliset laskut kuluttajat maksavat yhtä täsmällisesti kuin yritykset. Paperilaskuista olisi jo aika päästä eroon, Mikko Hautamäki kannustaa.

Finanssialan Pirjo Ilola: Suomessa on hyvää kehitystä verkkolaskutuksessa
Finanssiala ry:n kehityspäällikön Pirjo Ilolan mukaan 600 miljoonasta Suomessa vuosittain lähetettävästä laskusta kolmannes menee kuluttaja-asiakkaille e-laskuna. Yritysasiakkaiden osalta Ilola arvioi verkkolaskujen osuudeksi 60–70 prosenttia.

Yritysten välisessä verkkolaskutuksessa Suomi on Euroopan kärkijoukossa. Kuluttajien verkkolaskutuksessa aktiivisimpia ovat Islanti, Norja, Tanska ja Viro. Suomi seuraa seuraavassa aallossa. Tällä hetkellä Finanssiala ry:llä tai pankeilla ei ole menossa projekteja verkkolaskun vauhdittamiseksi.

– Valtiovarainministeriössä on käynnistymässä direktiivin toimeenpano, joka velvoittaa julkishallintoa vastaanottamaan ja käsittelemään verkkolaskuja, jos ne ylittävät hankintalain raja-arvot. Tämä vauhdittanee muutakin verkkolaskukehitystä, toivoo Ilola.

Älypuhelimeen kehitetyt laskunmaksusovellukset siivittävät
Digitaaliseen laskutukseen siirtymisessä ratkaisevaa on, mitä kuluttajat tekevät. Markkinoille on kovaa vauhtia tulossa uusia kuluttajaystävällisiä sovelluksia laskujen maksamiseen.

Suomalaisen startup-yrityksen Kleverin kehittämässä uudessa kännykkäsovelluksessa kuluttaja voi vastaanottaa ja maksaa kaikki laskunsa laskun muodosta riippumatta. Paperilaskusta otetaan kuva kännykällä ja se maksetaan sormenjälkitunnisteella tai tunnusluvulla. Myös e-laskut ja sähköpostilaskut voi helposti ohjata sovellukseen.

Lowell on mukana edistämässä laskuliikenteen hallintaa helpottavaa palvelua ja tulee tänä vuonna välittämään laskutuspalvelussaan yritysten laskuja Kleverin sovelluksen kautta asiakkaiden matkapuhelimiin. Erilaisten kampanjoiden ja porkkanoiden avulla on tarkoitus yhdessä houkutella kuluttajia sovelluksen lataamiseen ja käyttämiseen.

– Paperilaskuista luopuminen tuo rahanarvoisia hyötyä kaikille ja helpottaa niin yritysten kuin kuluttajien arkea merkittävästi, Mikko Hautamäki huomauttaa.