Hero image

E-lasku maksetaan tunnollisemmin kuin paperinen

Nykyään lähes joka toinen lasku on e-lasku, ilmenee tuoreesta Lowell Analyysista. Siirtyminen e-laskun käyttämiseen on etu kuluttajalle ja yritykselle. Sähköinen lasku menee myös suurella varmuudella perille.

Syksyn 2019 Lowell Analyysista ilmenee, että paperinen lasku on edelleen yleisin tapa vastaanottaa lasku, mutta e-lasku kasvattaa yhä suosiotaan. Tällä hetkellä reilut 40 %:ia kuluttajista (42 %) vastaanottaa laskut sähköisesti. E-laskun suosio on kasvanut vuosi vuodelta. Kasvuvauhti on tosin hidastunut: Tammi-kesäkuussa  2019 e-laskun suosio kasvoi 0,5 %. Vastaavaan aikaan vuonna 2018 kasvua oli 3 %. 

– Vaikea arvioida, miksi kasvu on hidastunut. E-laskusta on kuitenkin runsaasti hyötyä niin kuluttajalle kuin yritykselle, kertoo Lowellin Elina Mikkola.

Vuoden 2018 alusta alkaen yhteensä 6%:ia kuluttajista on siirtynyt vastaanottamaan e-laskuja paperilaskujen sijaan.

E-lasku on helppo muistaa 
Paperinen vai sähköinen lasku? Laskun tyyppi vaikuttaa myös maksukäyttäytymiseen. Sähköinen lasku maksetaan huomattavasti useammin eräpäivään mennessä kuin paperinen. Jopa 83%:ia maksaa sähköisen laskun ajallaan. Paperinen lasku maksetaan myöhässä kaksi kertaa todennäköisemmin kuin e-lasku. Jopa 35 %:ia kuluttajista maksaa paperisen laskun myöhässä. 

– Paperilasku ei muistuta itsestään, sanoo Mikkola. 

– Paperinen lasku kannattaa maksaa heti kun se saapuu. Muuten se unohtuu pöydälle tai muiden kotona pyörivien paperien väliin. 

83% kuluttajista maksaa sähköisen laskun eräpäivään mennessä.

Verkkopankki ilmoittaa ja muistuttaa sinne saapuneista laskuista. Osassa verkkopankkeja on myös mahdollisuus tilata sähköposti- tai tekstiviestimuistutus.

Hyödyistään huolimatta e-lasku voi edelleen tuntua vieraalta. Siirtyminen e-laskuun saatetaan kokea vaivaksi, pohtii Mikkola. Joku voi olla tottunut arkistoimaan laskunsa perinteiseen mappiin, vaikka myös verkkopankki säilyttää laskut. 

E-lasku saapuu käytännössä aina oikeaan osoitteeseen. Laskun vastaanottajalle e-lasku lisää myös oikeusturvaa. Lisäksi laskun sisällön voi helposti tarkistaa verkkopankista.

E-laskulla yritys varmistaa kassavirran
E-laskulla on ainakin kaksi selkeää hyötyä yritykselle: Ensinnäkin lasku saavuttaa kuluttajan nopeammin ja varmemmin. Toisekseen sähköinen lasku tulee myös maksetuksi todennäköisemmin kuin paperilla lähetettävä lasku.

Etua tuo myös se, että yritys voi tarkistaa, onko e-lasku saapunut kuluttajan verkkopankkiin. Paperinen lasku voi kadota postissa tai harvoissa tilanteissa päätyä jopa väärälle vastaanottajalle. 

E-lasku on varmin tapa saada lasku perille. Aivan kaikissa tapauksissa sähköinen toimitustapa ei kuitenkaan vielä ole mahdollista.  

– Tällä hetkellä maksuvaatimuksia ei voi lähettää e-laskuna. Toivottavasti lainsäätäjät heräävät digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin myös tämän osalta, huomauttaa Mikkola.

Lowell teettää analyysin vuosittain. Analyysi perustuu Lowellin omaan tietokantaan ja siinä esitetyt tilastot kuvaavat kuluttaja-asiakkaiden maksukäyttäytymisen muutosta Lowellilla. Analyysissä on kuvattu kuluttajan maksamista ennen ja jälkeen laskun erääntymisen. Ennen erääntymistä on tarkasteltu laskutuskanavan vaikutusta laskun maksamiseen.