Hero image

Erääntyneiden saatavien myynti muuttaa luottotappiot tuotoksi

Erääntyneiden saatavien myynti, NPL eli non-performing loans, varmistaa tuoton erääntyneistä saatavista.

Luottotappiot kuuluvat luotolla myyvän yrityksen liiketoimintaan. Liian kireä luottopolitiikka rajoittaa myyntimahdollisuuksia. Luotonmyöntö, joka ei selvitä asiakkaan todellista maksukykyä lisää luottotappioriskiä, mutta toisaalta liian kireä luottopolitiikka rajoittaa asiakkaan myyntimahdollisuuksia. Tasapainoon voi päästää huolellisella luotonhallinnalla.

Luottotappioiden ja liiketoiminnan ennustettavuutta voi parantaa saatavien myynnillä. Silloin yritys saa heti varman suorituksen epävarmoista saatavista, jotka olisivat muuten aiheuttaneet luottotappioita.

Saatavien myynnillä voidaan vaikuttaa tilikauden tulokseen, parantaa maksuvalmiutta ja vapauttaa käyttöpääomaa investointeihin. Saatavien myyminen asiantuntevan yrityksen hoidettavaksi takaa ammattitaitoisen avun myös loppuasiakkaalle. Kumppani huolehtii, että asiakasta palvellaan ammattitaitoisesti ja hänelle tarjotaan erilaisia vaihtoehtoja saatavan maksamiseksi.

Saatavien myynti parantaa tulosta
Saatavien myynti tarkoittaa sitä, että erääntyneet saatavat myydään luotonhallintaan erikoistuneelle yritykselle. Kuluvaan tilikauteen kuuluvista laskuista saadun summan voi merkitä yrityksen tulokseen. Saatavien myynnillä kevennetään raportointia ja kirjanpitoa. Taloushallinnon resurssit voidaan suunnata tuottavampaan työhön, kun yrityksen aikaa ei kulu yksittäisten suoritusten seuraamiseen.

Milloin saatavat kannattaa myydä?
Saatavien myynti voidaan nähdä osana yrityksen saatavien elinkaarta, joka alkaa luottopäätöksestä ja päättyy velan maksamiseen tai saatavan myyntiin. Saatavat voi myydä suoraan eräännyttämisen jälkeen tai myöhemmin asiakkaalle sopivana ajankohtana. Yleisesti voidaan todeta että, mitä nopeammin erääntyneet saatavat myydään, sitä parempi hinta niistä maksetaan.

Saatavat voi myydä kertaluontoisesti tai säännöllisesti. Kertakaupan voi ajoittaa esimerkiksi tiettyyn kohtaan vuodesta, kun halutaan tasapainottaa yrityksen tase ja kassavirta. Jatkuvassa kaupassa kumppani ostaa saatavat sovituin aikavälein, kuten kerran kuussa. Tällöin yrityksellä on pidemmällä aikavälillä parempi näkymä luottoriskeihin ja kassavirran ennustettavuuteen.

Saatavien myynti sopii mille tahansa luotolla myyvälle toimialalle. Erityisesti finanssialan yritykset myyvät saatavia aktiivisesti, sillä alan saatavakannat ovat suuria, joten luottotappioiden hallinta on merkittävä osa riskienhallintaa. Saatavakannan voi kuitenkin myydä koosta riippumatta.

Saatavien myynti on tehokas keino luottotappioiden minimoimiseen.

Ratkaisukeskeinen apu on osa yrityksen asiakaskokemusta
Saatavien myynti hyödyttää velan molempia osapuolia. Vaikka saatavista ei saa enää täyttä hintaa, niiden myynti pienentää silti luottotappioita. Samalla se on myös keino varmistaa perinnän luotettavuus ja hyvä asiakaspalvelun taso asiakkaalle.

Asiakaslähtöinen perintä ei katkaise asiakassuhdetta.

Vastuulliset luotonhallinnan yritykset tukevat asiakasta velan maksamisessa muun muassa pidentämällä maksuaikoja ja tekemällä yksilöllisiä maksusuunnitelmia. Asiakaslähtöinen perintä ei katkaise asiakassuhdetta. Tarkoitus on, että asiakas voi maksaa velkansa joustavasti ja palauttaa asiakas laskuttavan yrityksen asiakkaaksi.