Saatavien osto

Saatavien osto

Myymällä epävarmat saatavat yrityksesi voi keskittyä ydinliiketoimintaan: taloushallinto ja raportointi kevenevät, luottotappiot pienenevät ja rahankierto nopeutuu.

Saatavien osto

Yhtenä Euroopan johtavista luotonhallinnan- ja maksupalveluita tarjoavana yrityksenä meillä on syvällistä ja kattavaa kokemusta saatavien myynnistä ja hallinnoinnista sekä luottokaupan rahoitusratkaisuista. Suurten saatavamäärien hallinnointiin erikoistuneena omaamme hyvät edellytykset pitää yhteyttä velallisasiakkaisiin ja hakea maksuratkaisua pitkäjänteisesti ja yksilöllisesti asiakkaan kokonaistilanteen huomioiden.

Myymällä epävarmat saatavat Lowellille hyödyt heti

Myymällä saatavasi saat varman kertasuorituksen epävarmoista saatavista ja voit keskittyä liiketoimintasi kehittämiseen:

  • Rahankierto nopeutuu ja käyttöpääoman käyttö tehostuu
  • Luottotappiot pienenevät ja niiden ennustettavuus paranee 
  • Kirjanpito ja raportointi kevenevät
  • Resursseja vapautuu ydinliiketoimintaan 

Tyypillisesti saatavat myydään kertakauppana tai säännönmukaisesti

Kertakaupassa valittu saatavakanta myydään kerralla ja kauppahinta määritellään tapauskohtaisesti. 
Jatkuvassa kaupassa saatavat myydään säännöllisesti, esimerkiksi kuukausittain tai neljännesvuosittain, ennalta sovittuun hintaan. 

Kun ostajana on Lowell, voit luottaa siihen, että saatavien perintä noudattaa aina hyvää perintätapaa. Haluamme pitää huolta siitä, että velallisen oikeudet mm. tiedon saantiin ja mahdollisuudet veloista neuvottelemiseen ovat hyvät ja toteutuvat vähintäänkin samantasoisina kuin ennen velkojan vaihtumista.

Saatavien myynti Lowellille parantaa useimmiten velallisasiakkaan mahdollisuuksia maksujärjestelyihin ja velkojen hoitamiseen:

  • Maksuvaihtoehtoja tarjotaan aktiivisesti 1-4 kertaa vuosittain.
  • Vuosittain noin joka viidennen asiakkaan kanssa sovitaan veloista maksujärjestely.
  • Yli 30 000 kuluttajaa vuodessa saa velkansa hoidetuksi.