Hero image

Huolellinen asiakasvalinta on osa maineen- ja riskienhallintaa

Asiakasvalinnan kriteerien on luotonhallinnassa oltava tiukat, sillä toiminta on tarkasti säänneltyä. Asiakasvalinnalla lisätään luottamusta ja vähennetään riskejä.

Kokoluokka ja hyvä maine, ne yhdistävät Lowellin asiakkaita. Suurin osa asiakkaista edustaa alansa suuria tai keskisuuria yrityksiä, joiden liiketoiminta on asiallista ja luotettavaa. Kukin asiakasyritys on läpäissyt Lowellin asiakasvalinnan seulan.

Tiukat asiakaskriteerit ovat osa riskienhallintaa, kertoo Lowellin varatoimitusjohtaja Seppo Lahtinen. Tarkka ja vastuullinen asiakasvalinta on myös viesti ulospäin. Nykyasiakkaiden profiili voi olla ratkaiseva tekijä potentiaalisille asiakkaille.

– Lowell on kautta historian tehnyt yhteistyötä finanssialan toimijoiden kanssa. Pankkien toiminta on niin säänneltyä, että voimme olla varmoja luotettavuudesta. Tämä antaa meille tietyn vaatimuksen laadusta ja toimintamallin.

Finanssialan lisäksi muut luvanvaraisuuteen perustuvat toimialat ovat lähtökohtaisesti luotettavia.

Asiakasvalinnalla voidaan vaikuttaa riskienhallintaan, kertoo Lowellin varatoimitusjohtaja Seppo Lahtinen.

Jo alkanut yhteistyö voi päättyä reklamaatioihin
Lowellilla asiakasvalintaa ohjaavat selvät, yhtiötasoiset linjaukset. Ensimmäinen niistä on ohje aloista, joiden kanssa ei työskennellä. Kiellettyjä toimialoja ovat sotateollisuus ja tupakkateollisuus.

– Tällaisten alojen yritysten toimintaan liittyy muita aloja enemmän riskejä, sillä liiketoiminta ei välttämättä ole asianmukaista.

Toinen yleinen linjaus on, ettei yhtiön palveluita tarjota toimijoille, joiden oma toiminta ei ole hoidettu asianmukaisesti.

Epäselvistä tapauksista kertyy reklamaatioita, jos Lowellin lähettämät perintäkirjeet osoittautuvat aiheettomiksi. Lowell voi päätyä irtisanomaan jo alkaneen asiakkuuden, jos oikaisupyyntöjen määrä yhtäkkiä kasvaa. Lahtisen mukaan käytännössä Lowellin asiakasvalinta on onnistunut niin hyvin, että tällaisia tapauksia tulee vastaan harvoin.

Perinnällä ei haluta edistää epämääräistä liiketoimintaa
Omien sisäisten ohjeiden lisäksi Lowellia sitoo rahanpesun torjuntaa koskeva lainsäädäntö. Yhtiöllä on velvollisuus ilmoittaa, jos asiakkaan toiminta tai velalle tehty maksu herättävät epäilyn rahanpesusta. Hylättyjen yritysten listalle voivat päätyä myös yritykset, joiden vastuuhenkilöitä on Yhdistyneiden kansakuntien tai Euroopan unionin sanktiolistalla, tai joiden taustalla on epäselviä talousasioita.

– Kyse ei ole vain periaatteesta, vaan selvitysten perusteella todella hylkäämme toisinaan asiakkaita. Asiakkaiden taustojen selvittäminen on tavallinen osa mahdollisen yhteistyön aloittamista, Lahtinen jatkaa.

Kyse ei ole vain periaatteesta, vaan selvitysten perusteella todella hylkäämme asiakkaita.

Joskus hylkäys johtuu yksittäisen henkilön taustalla olevista rikkeistä, toisinaan koko yrityksen toiminta ei kestä kriittistä tarkastelua. Ongelmia voivat aiheuttaa esimerkiksi kuluttajan kannalta kohtuuttomat tai jopa laittomat sopimusehdot.

– Haluamme varmistaa, että asiakkaidemme myynti ja markkinointi on asiallista. Esimerkiksi suoramarkkinoinnin käytännöt voivat herättää kysymyksiä, jolloin selvitämme yrityksen toimintaa enemmän.

Asiakasvalinnan kriteerit elävät ajassa. Siinä missä ennen seurattiin postimyyntiyrityksiä, nykyään tarkkailun kohteena ovat verkkokaupassa tapahtuva myynti, markkinointi ja asiakkaiden tunnistaminen.

– Kasvoton telemarkkinointi ja kuukausijäsenyyksiin perustuvat tilaukset ja kokeiluerät voivat sisältää käytäntöjä, joita emme halua edistää. Haluamme työskennellä kasvotusten asiakkaidemme kanssa, Lahtinen tiivistää.