Hero image

Tehovinkit liiketoiminnan kasvuun: Investoi, markkinoi, verkostoidu ja vastuullisuusajattele!

Suomalaisyritykset ovat vasta heräämässä kasvuajatteluun. Ponnahduslaudan kasvuun tarjoaa neljä tekijää: investoinnit myyntiin ja markkinointiin, kasvusuunnitelman hahmottaminen, verkostojen tuki sekä vastuullisuusajattelu.

Kotimaisten kasvuyritysten menestyminen kansainvälisillä markkinoilla ei jää tahtotilasta kiinni, toteaa kasvuyritysten sparraukseen erikoistuneen Kasvu Openin toimitusjohtaja Jaana Seppälä.

– Meillä on iso joukko yrityksiä, jotka tavoittelevat rohkeasti kansainvälistä kasvua.

Yritysten kasvuhalukkuus on tärkeää, sillä Suomi on jäänyt talouskasvussa muista Pohjoismaista jälkeen. Innovatiiviset yritykset luovat talouteen uudistumista ja kasvua, joilla pärjätään globaalissa kilpailussa.

Seppälän mukaan kasvuajattelu ei ole meillä vielä valtavirtaa samalla tavalla kuin vaikkapa Ruotsissa, ja kasvusta ja menestyksestä puhuttiin vielä kymmenisen vuotta sitten jopa negatiiviseen sävyyn. Pikkuhiljaa asenneilmasto on muuttunut aiempaa kannustavammaksi, ja nyt Seppälä peräänkuuluttaa yrityksiltä rohkeutta.

– Yrityskulttuuriamme on leimannut tietynlainen tyytyväisyys: kun bisnes sujuu mukavasti, pyöritetään sitä samalla tavalla kuin aina ennenkin. Se pitäisi nyt unohtaa ja uskaltaa katsoa asioita rohkeasti laatikon ulkopuolelta.

1. Investoi myyntiin ja markkinointiin
Suomalaisten kasvuyritysten investoinneissa korostuvat teknologia- ja tuoteinvestoinnit, mutta näiden ohella yritysten olisi Seppälän mukaan investoitava entistä enemmän myyntiin ja markkinointiin.

– Niukat myynti- ja markkinointipanostukset ovat yksi suomalaisyritysten kasvun hidaste. Meillä on vallalla insinöörimäinen ajattelumalli, jossa mennään tuote edellä. Tuotetta tai palvelua hiotaan viimeiseen asti ja ajatellaan, että jos se on erinomainen, asiakkaita löytyy.

Niukat myynti- ja markkinointipanostukset ovat yksi suomalaisyritysten kasvun hidaste.

Myynti- ja markkinointi-investointien ohella Seppälä haluaisi nähdä entistä asiakaslähtöisempää ajattelua. Yritysten pitäisi pyrkiä tunnistamaan vahvemmin asiakkaan haasteet ja tarjoamaan niihin ratkaisua.

– Yritykset lähtevät liian usein tavoittelemaan kasvua sillä kärjellä, että tällaisia asioita meillä osataan ja tarjotaan – ja tässä on meidän tuotteemme. Pitäisi miettiä, mitä asiakas aidosti tarvitsee.

Yritykset tarvitsevat kasvun tueksi enemmän yhteistyötä yli sektoreiden.

2. Laita kasvusuunnitelma kuntoon
Yksi isoimmista kasvun esteistä on osaavan työvoiman saatavuus. Osaajavaje hidastaa kasvua useilla eri toimialoilla. Myös Kasvu Openilla on tunnistettu, että yritykset joutuvat kamppailemaan osaavista tekijöistä.

Yritykset joutuvat kamppailemaan osaavista tekijöistä.

– Kotimaista osaamista on lisättävä, mutta samalla Suomeen on houkuteltava ulkomaalaisia työntekijöitä. Muuten ei pärjätä globaalissa kilpailussa, Seppälä summaa.

Toinen este kasvun tiellä on usein rahoitus. Seppälän mukaan rahoitus on aiempaa sirpaleisempaa, mutta erilaisia rahoitusvaihtoehtoja kyllä löytyy. Esteenä hakemiselle on usein yritysten rahoitusosaamisen puute.

Pitkän aikavälin strateginen kasvusuunnitelma tarjoaisi Seppälän mukaan ymmärrystä siitä, millaista rahoitusta, osaajia ja muita resursseja yritys tarvitsee kasvaakseen. Etenkin monilta pk-yrityksiltä kunnollinen suunnitelma puuttuu.

– Vain suunnitelmallisuus mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen oikeaan suuntaan. Niin kauan kuin ei ole suunnitelmaa, on vaikea tietää, millaisia resursseja tarvitaan kasvun eri vaiheissa, Seppälä sanoo.

3. Luo kasvua tukevia verkostoja ja kumppanuuksia
Seppälän mukaan yritykset tarvitsevat kasvun tueksi enemmän yhteistyötä yli sektoreiden. Yritysten kannattaisi hyödyntää kasvuhaasteiden ratkaisemisessa entistä enemmän omia verkostojaan. Esimerkiksi hallitustyöskentely, advisory board, kiihdyttämömallit tai pääomasijoittajien neuvot tuovat usein arvokkaita näkökulmia ja tärkeän lisän yritysjohdon omaan osaamiseen.

Yritykset tarvitsevat kasvun tueksi enemmän yhteistyötä yli sektoreiden.

– Kasvuyritysten arki on hektistä. Kiireessä saatetaan sulkeutua omaan kuplaan ja jatkaa asioiden tekemistä samoin kuin ennenkin. Joskus parhaat toimintamallit löytyvät ihan toiselta toimialalta.

4. Valjasta vastuullisuus kasvun ajuriksi
Yritysten kilpailukyvyssä korostuu yhä enemmän se, miten hyvin yritys kykenee vastaamaan globaaleihin megatrendeihin. Kasvua haetaankin eniten toimialoilla, joilla megatrendien vaikutus näkyy. Terveys ja hyvinvointi, vastuullisuus, ekologisuus ja digitaalinen edelläkävijyys kuvaavat kasvua tavoittelevien yritysten arvoja.

Erityisesti vastuullisuusajattelu on Seppälän mukaan suomalaisyrityksissä vahvaa. Suomeen syntyvät investoinnit nojaavat entistä enemmän ilmastonmuutoksen torjuntaan, mutta myös muut vastuullisuuden osa-alueet näyttäytyvät merkittävinä kasvun ajureina.

– Esimerkiksi sosiaalinen vastuullisuus on yhä tärkeämpi tekijä kilpailussa parhaista osaajista. Entistä paremmin ymmärretään myös se, että osa vastuullista liiketoimintaa on juuri kannattavan ja kestävän liiketoiminnan rakentaminen.