Hero image

Teknologia tehostaa taistelua rahanpesua vastaan

Rahanpesulaki tuo yrityksille lukuisia velvoitteita. Lowell ja muut ilmoitusvelvoitukselliset toimijat ovat aitiopaikalla estämässä rahanpesua ja terrorismin rahoittamista.

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi on nyt erityisen ajankohtainen, sillä Venäjän vastaiset pakotteet vaativat erityistä huomiota ja toimia yrityksiltä, yhteisöiltä ja elinkeinonharjoittajilta.

Lowellin yhtiölakimiehen Marika von Schoultzin mukaan rahanpesu ei ole vain maakohtainen ilmiö, vaan ongelma on maailmanlaajuinen ja rahanpesua harjoittavat eteviä. Hän vastaa Suomen liiketoiminnan juridiikasta Lowellin Pohjoismaiden lakitiimissä.

– Sen vuoksi on erityisen tärkeää jatkuvasti seurata rahanpesun estämistä koskevaa sääntelyä sekä kansallisia ja kansainvälisiä pakotteita, von Schoultz kertoo.

Rahanpesulaissa määriteltyjen ilmoitusvelvollisten toimijoiden, kuten Lowellin, tulee tunnistaa ja arvioida toimintaan liittyviä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä: esimerkiksi tunnistaa asiakkaita, seurata heidän liiketoimintaansa, havaita rahanpesutilanteita, ilmoittaa epäilyttävistä liiketoimista ja tuntea rahanpesulain velvoitteet.

Von Schoultz kertoo, että tämä edellyttää henkilökunnan kouluttamista. Rahanpesun estäminen on Lowellin liiketoiminnalle olennainen teema, ja sisäisten prosessien on siksi tuettava lain edellytysten täyttämistä jokaisessa maassa.

Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa on kansalliset rahanpesulainsäädännöt, jotka perustuvat kansainvälisiin pakotteisiin ja säätelyyn. Lain soveltamisessa ja vaatimuksissa on eroavaisuuksia Pohjoismaiden välillä, mutta tahtotila on kaikissa maissa sama.

– Käytännössä rahanpesun estämisen lainsäädäntö edellyttää meiltä toimijana sitä, että tunnistamme ja tunnemme asiakkaamme ja arvioimme heidän toimintaansa liittyviä riskejä. 

Rahanpesulaissa määriteltyjen, ilmoitusvelvollisten toimijoiden tulee tunnistaa ja arvioida toimintaan liittyviä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä..

Työkalu automatisoi rahanpesulain vaatimusten täyttämistä
Rahanpesulainsäädännön asettamien velvoitteiden täyttäminen ja rikollisen toiminnan estäminen on tärkeää yrityksen koosta riippumatta, mikä vaatii työkalujen kehittämistä. Tarvittaessa velvoitteiden ammattimaiseen hoitoon on saatavilla apua.

– Yritykset tarvitsevat työkaluja, jotta velvoitteet voi täyttää tehokkaasti, ilman kohtuutonta lisätyötä, lainsäätäjän tahtotila saadaan toteutettua ja lainsäädäntö ajaa tarkoitustaan, kertoo varatuomari Tatu Kulmala, joka on yksi DOKSin perustajista. 

DOKS on työkalu, jonka avulla yritykset hoitavat entistä helpommin, tehokkaammin ja automatisoidusti rahanpesulaista tulevia vaatimuksia ja velvoitteita, tunnistavat ja seuraavat asiakkaita sekä perustavat uusia asiakassuhteita. 

Tuotamme palveluita, jotta yritykset voivat toimia vastuullisesti tuntemalla oman asiakaskuntansa, yhteistyökumppaninsa ja sidosryhmänsä.

– Tuotamme palveluita, jotta yritykset voivat toimia vastuullisesti tuntemalla oman asiakaskuntansa, yhteistyökumppaninsa ja sidosryhmänsä, Kulmala kertoo.

Uudella tekniikalla entistä parempi asiakaskokemus
Lowell on ottanut DOKSin käyttöön Pohjoismaissa, sillä työkalu ja uusi tekniikka auttavat välttämään väärinkäytöksiä ja kohentavat loppuasiakaskokemusta.

– Lainsäätäjä on asettanut hyvää tarkoittaen rahanpesulain velvoitteet, joilla pyritään kitkemään rikollista toimintaa, mutta siitä tulee raskaita tehtäviä yrityksille. Niiden tekeminen tehokkaasti ei edes ole mahdollista manuaalisesti, Kulmala kertoo.

Asiakkaan tunnistaminen esimerkiksi passikopioita lähettämällä tai ilman tietoturvallista sähköistä työkalua työllistää niin yritystä kuin sen asiakasta. DOKSilla tunnistamistietojen kerääminen tapahtuu sähköisesti automatisoiduilla prosesseilla ja yritystietojen haut ja tallennus tehdään suoraan asiakaskortille.

Vahva sähköinen tunnistautuminen, verkkolomakkeet tietopyyntöihin, pakotelistojen seuranta, asiakastietojen päivittäminen ja sähköiset allekirjoitukset esimerkiksi toimeksiantosopimuksiin hoituvat kaikki palvelussa.

Lainsäätäjä on asettanut hyvää tarkoittaen rahanpesulain velvoitteet, joilla pyritään kitkemään rikollista toimintaa, mutta siitä tulee raskaita tehtäviä yrityksille.

DOKSin avulla yritys laatii asiakkaastaan automaattisen riskianalyysin ja riskiarvioluokituksen sekä tarvittaessa ylläpitää sitä toimeksiantokohtaisesti. Palvelussa on myös Whistleblower-ilmoituskanava.

– Asiakasyrityksen taustatiedoista ja vastauksista saadaan luotua riskitason analyysi jokaisesta asiakkaasta, mikä taas helpottaa asiakaskohtaisen riskiarvion tekemistä, Kulmala kertoo. 

Pakotteiden monitorointia reaaliajassa
Lowellilla on tehokkaita prosesseja kansallisten ja kansainvälisten pakotteiden reaaliaikaiseen monitorointiin. Sanktiolistatarkastusten on oltava ajan tasalla ja asiakkaiden toimintaa seurattava jatkuvasti lainsäädännön mukaisesti.

Pohjoismaissa Lowell on yhteisesti päättänyt, miten Venäjän sodan aiheuttamaa tilannetta ja riskejä lähestytään. Von Schoultzin mukaan aihetta lähestytään varovaisuuden periaatteella.

– Lowellilla on velvollisuus noudattaa pakotteita ja sanktioita sekä estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista, von Schoultz sanoo. 

Lowellilla on velvollisuus noudattaa pakotteita ja sanktioita
sekä estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista.

Kansainväliset pakotteet kiristyivät viime vuonna entisestään, eikä tilanne ole Kulmalan mukaan muuttumassa. Päinvastoin: pakotteita on jatkossakin suuri määrä, mikä lisää tarvetta niiden noudattamista tukeville palveluille. Automaattinen pakotelistakontrolli onkin DOKSin tärkeimpiä ominaisuuksia.

– Esimerkiksi tuhannen nimen tarkistaminen on aikamoinen työ, jos siihen ei ole työkalua. Pakotelistan tarkistuksen voi tehdä manuaalisesti ehkä kerran, mutta ei jatkuvana seurantana, Kulmala sanoo.

DOKS monitoroi reaaliajassa useita eri pakote- ja jäädytyslistoja. Asiakkaan, sen edunsaajien ja vastuuhenkilöiden pakoteseuranta päivittyy kerran vuorokaudessa automaattisesti. Mikäli asiakastietoja löytyy listoilta, työkalu varoittaa siitä. Kansallisten listojen lisäksi seurantaan kuuluvat EU:n, YK:n, Britannian ja Yhdysvaltojen OFAC-listat.