Hero image

Uusi verkkolaskuosoitteisto palvelee laskuttajaa paremmin

Toukokuussa 2018 TIEKE päivitti vanhan verkkolaskuosoitteistonsa sisällön uuteen verkkopalveluun. Päivitetty osoitteisto palvelee nyt laskuttajaa aiempaa paremmin. Tarkoitus on helpottaa myös yritysten pääsyä omiin tietoihinsa.

Taloushallinto ja laskutus ovat aloja, joilla digitalisaatio etenee vauhdilla: Suomessa on välitetty verkkolaskujakin pian parikymmentä vuotta. Siksi yritysten käytössä olevia verkkolaskuosoitteita koottiin jo 2000-luvun alkuvuosina TIEKEn eli Tietoyhteiskunnan Kehittämiskeskus ry:n, verkkolaskuvälittäjien ja pankkien hallinnoimaan rekisteriin. Alkujaan väliaikaiseksi tarkoitettu rekisteri oli lopulta käytössä vuoteen 2018 saakka.Osoitteisto on nyt siirretty uudeksi verkkopalveluksi, joka näki päivänvalon toukokuussa 2018. Laskutuksen ammattilaisten ensimmäiset kokemukset palvelusta ovat myönteisiä.

– Osoitteet löytyvät palvelusta yrityksen nimellä, y-tunnuksella tai osoitteella. Osoitteistoa kannattaakin hyödyntää. Jos yrityksen verkkolaskuosoite on TIEKEn rekisterissä virheellinen, kannattaa olla yhteydessä omaan verkkolaskuoperaattoriin välittömästi, Lowellin laskutuspalvelujen päällikkö Piia Valtanen suosittelee.

Uusi verkkolaskuosoitteisto on palvellut laskuttajia toukokuusta lähtien.

Ajantasaiset laskutusosoitteet löytyvät nyt helpommin
Vanhaa verkkolaskuosoitteistoa vaivasi pitkään epäluotettavuus ja osoitteiden epäsäännöllinen päivittäminen. Tietojen ylläpito ja päivitys olivat yksin verkkolaskuoperaattorien harteilla, ja operaattorien vaihtuessa ja sopimusmäärien kasvaessa osoitteistoon jäi virheitä ja puutteita.

Osoitteistoa on uudistuksen yhteydessä päivitetty: verkkolaskuvälittäjät ovat tarkistaneet tietoja ja osoitteistosta on poistettu vanhentunutta tietoa. Kun tietojen päivitystä on samalla helpotettu, uuden palvelun voi odottaa olevan aiempaa ajantasaisempi ja siksi myös käyttökelpoisempi.

Uuden osoitteiston työnjaossa verkkolaskuvälittäjät päivittävät palvelun tietoja sopimustensa mukaisesti. Tekninen ylläpito on yhä TIEKEn vastuulla. Nyt myös yritysten mahdollisuuksia omien tietojen hallintaan halutaan lisätä: uudessa palvelussa yritys voi itse merkitä verkkolaskuosoitteen aktiiviseksi tai passiiviseksi sen mukaan, onko se käytössä. Tavoitteena on, että yritykset pääsisivät muokkaamaan kaikkia tietojaan muutamia avaintunnisteita lukuun ottamatta. Osalle yrityksistä tämä on jo mahdollista.

Uusi osoitteisto on käytettävissä osoitteessa verkkolaskuosoite.fi.

Juttua varten haastateltiin Tieken verkottaja Jari Saloa, ja lähteenä on hyödynnetty myös Arttu Monosen opinnäytetyötä.