Hero image

Yritykset valmistautuvat jo kasvuun poikkeusoloista huolimatta

Yrityksissä etsitään nyt keinoja oman talouden tukemiseen lisärahoituksen ja kassankierron tehostamisella. Vaikka epävarmuus voi kasvaa loppuvuotta kohden ja koronan aiheuttamia vajeita paikkaillaan, moni yritys varautuu myös kasvuun ja lykättyjen investointien toteuttamiseen.

Yritykset rahoittavat liiketoimintaansa ulkopuolisella rahoituksella ja kassanhallinnan järjestelyillä. Rahoitus auttaa yrityksiä sopeutumaan ja tukemaan kasvua. Saatavien myynti puolestaan varmistaa tuoton myös epävarmoista laskuista. 

Poikkeusoloissa epävarmuus tulevaisuudesta on kasvanut, mikä lisää paineita liiketoiminnan rahoittamiseen ja kassanhallintaan. Monissa yrityksissä etsitään nyt keinoja sille, miten omaa taloutta ja kasvua voisi tukea lisärahoituksen ja kassankierron tehostamisen avulla. Pelkästään koronan aiheuttamia jälkiä ei kuitenkaan paikkailla. Nyt katsotaan myös tulevaan ja valmistaudutaan kasvuun. Haasteena on vuoden mittaan kasvanut epävarmuus.

– Tämän hetken tilannetta leimaa ennustamisen vaikeus, toteaa Finnveran liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä.

Heinilän mukaan keväällä kassan ongelmat liittyivät kysynnän romahtamiseen, joka oli seurausta rajoitustoimenpiteistä. Syksyn aikana kysyntä on laskenut erityisesti viennin alihankintaketjuissa, mutta silti loppuvuotta ja alkuvuotta ei voi vielä ennustaa. 

Rahoitusmarkkinat tarjosivat nopeaa apua sopeuttamiseen
Vaihtoehdot kassatilanteen tasapainottamiseksi liittyvät sekä rahoitusmarkkinoiden toimenpiteisiin että yritysten omiin kassanhallinnan järjestelyihin. Finnveran Heinilän mukaan rahoitusmarkkinat toimivat koronakeväänä poikkeuksellisen hyvin. Nopeasti käyttöön otettujen järjestelyjen ansiosta yritykset kykenivät nopeasti sopeutumaan muuttuneeseen tilanteeseen. Yritykset saivat helposti neuvoteltua pidempiä maksuaikoja. Pankit puolestaan myönsivät matalalla kynnyksellä lainoja, joita myös Finnvera on ollut takaamassa.

Liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta tulisi löytää tasapaino, koska tilanne voi myös parantua.

Mahdollisuus uuteen rahoitukseen on ollut välttämätöntä. Yritysten ei kannata sopeuttaa kustannuksiaan etupainotteisesti esimerkiksi työvoimaa leikkaamalla, koska kustannustaso saattaakin pysyä ennallaan. 

– Liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta tulisi löytää tasapaino, koska tilanne voi myös parantua ja uusia tilauksia pitää pystyä ottamaan vastaan, Heinilä muistuttaa.

Finnveran liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä näkee, että yrityksissä on vaikea ennakoida loppuvuotta, mutta myös kasvuun halutaan varautua. 

Kassanhallinnan järjestelyt tehokkaaseen käyttöön
Rahoitusmarkkinoiden lisäksi yritykset ovat ottaneet käyttöön erilaisia kassanhallintaan liittyviä keinoja tilanteen parantamiseksi. Maksuaikojen pidennykset ovat olleet merkittävä apu. 

Heinilän mukaan joustojen arvo ja vaikutus ovat olleet jopa suuremmat kuin lisärahoituksen. Yritykset saattavat kuitenkin olla myös tilanteessa, jossa maksuaikoja ei voi enää pidentää. Oman kassan suojeleminen puolestaan voi aiheuttaa kassakriisin toisessa yrityksessä. Luotolla myyvälle yritykselle epävarmat saatavat johtavat usein luottotappioihin. 

– Järjestelyt tuovat aina myös kustannuksia, joten jokaisen yrityksen tulee miettiä itselleen sopivin ratkaisu. Akuuttiin kassakriisiin ostolaskujen myynti voi olla tehokas keino, Heinilä toteaa.

Mitä nopeammin erääntyneet laskut myydään, sitä parempi hinta niistä maksetaan. Vaikka myyntilaskuista ei siis saa enää täyttä hintaa, on saatavien myynti keino suojautua kassanhallinnan riskeiltä.

– Erääntyneiden laskujen myynti on hyvä tapa hallita kassaa, sillä se vapauttaa käyttöpääomaa nopeasti. Saatavien myynnillä voidaan myös vaikuttaa tilikauden tulokseen, toteaa Lowellin finanssiasiakkuuksista vastaava johtaja Tommi Aulén.

Myyntilaskujen myyminen on luonnollinen tapa hallita kassankiertoa. Saatavien myynti on normaali osa liiketoimintaa monella toimialalla, esimerkiksi finanssialalla, jossa saatavaerät ovat perinteisesti suuria.

– Saatavien myynnistä hyötyvät kaikki osapuolet. Luotonhallinnan yrityksenä meillä on mahdollisuus tukea myös velallista järjestämällä maksuaikaa ja laatimalla yksilöllisiä maksusuunnitelmia. Tarkoitus on, että asiakas voi maksaa laskut joustavasti ja palata myyvän yrityksen asiakkaaksi, Aulén muistuttaa.

Käyttöpääomaa tarvitaan myös kasvun tukemiseen
Läheskään kaikki yritysten tämän hetkiset rahoitustarpeet eivät liity koronaan. Vaikka epävarmuus lisääntyy loppuvuotta kohden ja koronan aiheuttamia vajeita paikkaillaan, varaudutaan yrityksissä nyt myös kasvuun ja lykättyjen investointien toteuttamiseen.

Vaikka epävarmuus lisääntyy loppuvuotta kohden ja koronan aiheuttamia vajeita paikkaillaan, varaudutaan yrityksissä nyt myös kasvuun ja lykättyjen investointien toteuttamiseen.

– Yritykset luottavat lainan saantiin, minkä ansiosta ne ovat jo voineet varmistaa tulevaa. Kaikki järjestelyt eivät kuitenkaan aina toteudu nopeasti, joten omaan pankkiin kannattaa olla yhteydessä tarpeen mukaan, Heinilä sanoo.

Pienillä yrityksillä ei välttämättä ole kokemusta ulkopuolisesta rahoituksesta tai keinoista kassatilanteen tasapainottamiseksi. Keskisuuret ja isot yritykset taas ovat usein tottuneita hakemaan ulkopuolista rahoitusta. Vaikka kynnys on isommilla yrityksillä matalampi, otetaan lainaa kuitenkin vain tarpeeseen.  

– Suomalaiset yritykset ovat onneksi hyvässä kunnossa ja niillä on kyky kasvattaa velkamääräänsä tarpeen mukaan. Yritykset pyrkivät hyödyntämään erilaisia vaihtoehtoja ja investoimaan myös tulevaisuuteen, Heinilä sanoo.

Myös Aulén näkee, että käyttöpääoman tehostaminen tukee tulevaisuuden kasvua. Saatavien myynnistä saatavat tuotot voidaan sijoittaa suoraan suunniteltuihin uudistuksiin.