Ylivelkaantuminen on pysäytettävä

Ylivelkaantuminen on pysäytettävä

Suomessa on lähes 400 000 ylivelkaantunutta. Nykyiset toimenpiteet ylivelkaantumisen pysäyttämiseksi eivät ole riittäviä.

Kotitalouksien talousongelmat, maksuhäiriöt ja velkaantuneisuus ovat lisääntyneet Suomessa viime vuosina.

Talousvaikeudet ja ylivelkaantuminen ovat moniulotteisia ongelmia, joiden taustalla on harvoin vain yksi vaikuttava tekijä. Lowellin asiakaspalvelussa keskustelemme päivittäin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevien ihmisten kanssa. Ylivelkaantumiseen taustalta voi löytyä tapahtumia tai kriisejä, kuten pitkäaikainen sairaus, konkurssi tai avioero, jotka johtavat oman talouden äkilliseen heikkenemiseen.

Olemme toimineet Suomessa yli 50 vuotta ja tunnemme suomalaisten maksukyvyn ja taloudelliset haasteet. Luotonhallinnan asiantuntijoina tiedämme, että ylivelkaantumisen ehkäiseminen vaatii paljon konkreettisia tekoja ja tukea.

Toivomme asialle vahvempaa yhteiskunnallista ymmärrystä ja yhteistä keskustelua siitä, miten voimme parantaa heikommassa asemassa olevien tilannetta.

Olemme palveluyritys, jonka tehtävänä on auttaa yrityksiä ja ihmisiä luottojen hallinnassa. Haluamme omalta osaltamme edistää vastuullista luotonantoa ja parantaa suomalaisten taloudellista tilannetta.

 

Juho Ylinen

toimitusjohtaja, Lowell Suomi

4 toimenpidettä suomalaisten ylivelkaantumisen vähentämiseksi

Asiakaspalvelumme keskustelee päivittäin ihmisten kanssa, jotka ovat päätyneet vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen. Ylivelkaantumisen taustalla saattavat olla odottamattomat tapahtumat tai kriisit, kuten pitkäaikainen sairaus, konkurssi tai avioero, jotka johtavat talouden äkilliseen heikkenemiseen.

Olemme toimineet Suomessa jo yli 50 vuotta ja tunnemme suomalaisten maksuhaasteet. Neuvomme vuosittain yli 600 000 ihmistä erilaisissa velkatilanteissa. Tärkeintä maksuhaasteiden kanssa kamppailevalle on saada riittävästi tietoa siitä mistä ratkaisu ja tuki tilanteeseen voi löytyä. Voisimmeko yhteiskunnassa tehdä vielä enemmän tiedonsaannin parantamiseksi?

Olemme Lowellissa tunnistaneet neljä konkreettista toimenpidettä, jolla voimme rakentaa suomalaiselle luottoyhteiskunnalle kestävämpää tulevaisuutta.

/media/111134/275a6305_b.jpg

Juho Ylinen
Toimitusjohtaja, Lowell Suomi


1. Kuntien ja hyvinvointialueiden ei tulisi periä asiakasmaksujaan maksukyvyttömiltä.

On yhteiskunnan kannalta järkevää, että organisaatiot ja yritykset saavat tuotteiden ja palvelujensa vastineeksi maksun, ja kuluttajat löytävät ratkaisun selviytyä veloistaan. Ei ole kenenkään edun mukaista laskuttaa julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden maksuja maksukyvyttömiltä.

Silti maksukyvyttömien sote-palvelumaksuja siirretään yhä perintään, josta ne etenevät pahimmillaan ulosottoon: Asiakasmaksulaki kuitenkin antaisi mahdollisuuden olla perimättä näitä maksuja.

Maksukyvyttömiltä perintä lisää heidän ahdinkoaan ja kasvattaa samalla yhteiskunnan turhia kustannuksia. Eivätkö kunnat ja hyvinvointialueet voisi käyttää asiakasmaksulain tarjoamaa tilaisuutta lopettaa perintä maksukyvyttömiltä asiakkailta?

Lowellin viimeisin maksukykybarometri kertoo suomalaisten olevan halukkaita taloudellisen tilanteensa parantamiseen. Suomalaisista 37 prosenttia oli kyselyn mukaan valmiita ottamaan tiukemman kontrollin taloudestaan. Norjalaisista samaan oli valmiita vain 19 prosenttia.

2. Positiivinen luottotietorekisteri laajaan käyttöön

Velkaantumiskierteen ehkäisemiseksi kannatamme entistä vastuullisempaa luotonantoa. Luottopäätöksen tulisi nojata mahdollisimman ajantasaiseen tietoon. Positiivinen luottotietorekisteri otetaan käyttöön keväällä 2024 ja se tulee antamaan luotonantajille nykyistä parempaa tietoa luotonhakijan maksukyvystä luotonhakutilanteisiin. Mutta toteutus on nykytiedon valossa jäämässä epätäydelliseksi.

Jos positiivinen luottotietorekisteri olisi kattavasti kaikkien luotonhallintatahojen ja perintää suorittavien toimijoiden käytössä, toimijoilla olisi entistä yhtenäisempää tietoa siitä, kuka pystyy maksamaan velkansa. Positiivisen luottotietorekisterin vahvempi hyödyntäminen tukisi mahdollisuutta jättää maksukyvyttömät perinnän ulkopuolelle. Laajan positiivisen luottotietorekisterin avulla saisi entistä luotettavampaa tietoa myös silloin, jos luotonhakija on maksukyvytön.

Suomalaiset kokevat taloustilanteensa heikkona verrattuna muihin Pohjoismaihin. Lowellin maksukybarometrissä syksyllä 2021 vain 41 prosenttia suomalaisista ilmoitti oman taloustilanteensa olevan vakaa. Vahvimmaksi taloudellisen tilanteensa kokivat tanskalaiset (55 %). Ruotsalaisista 50 prosenttia ja norjalaisistakin 46 prosenttia uskoi vahvasti henkilökohtaiseen talouteensa.

3. Oman talouden hallinta kattavammaksi osaksi opetussuunnitelmia

Ylivelkaantumiskierre on pysäytettävä ajoissa. Nuoret ovat ratkaisevassa asemassa ylivelkaantumisen ehkäisyssä, mutta eivät vielä aina ymmärrä velkaantumisen seurauksia. Nuorten velkasummat ovat usein pieniä ja velat peräisin arjen kulutushyödykkeistä. Oman talouden ensiaskeliaan ottavien rahankäyttötaidot eivät välttämättä ole ajan tasalla. Tutkimustemme mukaan nuoret ovat kyllä motivoituneita parantamaan taloustilannettaan.

Mielestämme nuorten talousosaamista ja oman talouden hallintaa tulisi tukea voimakkaammin, ja se kannattaisi sisällyttää entistä kattavammin osaksi peruskoulun ja toisen asteen koulujen opetussuunnitelmaa.

Taloudellinen paine oireilee eri tavoin. Taloudellisia vaikeuksia kokevista suomalaisista 73 prosenttia tunsi ahdistusta ja 71 prosenttia stressiä. Samassa tilanteessa olevista norjalaisista vain 48 prosenttia koki ahdistusta ja tanskalaisista 56 prosenttia stressiä. Tämä käy ilmi Lowellin syksyn 2021 maksukykybarometristä.

4. On aika rikkoa hiljaisuus taloudellisen ahdingon ympärillä

Yhteys oman talouden ja koetun hyvinvoinnin välillä on tutkimusten valossa vahva. Selvä enemmistö ylivelkaantuneista kertoo kokevansa häpeää tilanteensa johdosta. Velkojen koetaan huonontavan elämänlaatua.

Häpeä johtaa hiljaisuuteen. Omista ongelmista ei haluta puhua.

Mutta kuka tahansa meistä voi kohdata elämässään haastavia tilanteita. Mielestämme on aika käydä avoin julkinen keskustelu tarpeettomasta häpeäntunteesta, joka ei vie velkaantuneita johti tilanteen ratkaisua. Vastuu tästä keskustelusta kuuluu myös meidän toimialallemme, mutta toivomme niin viranomaisten, poliitikkojen kuin muidenkin päätöksentekijöiden osallistuvan tähän koko yhteiskuntaa hyödyttävään vuoropuheluun.

Talouden haasteiden ymmärtäminen ja niistä puhuminen on velkaantuneelle usein tärkeä askel kohti ratkaisua.

Lowellin syksyn 2021 barometrissa 20 prosenttia suomalaisista kertoi olevansa huolestuneita rahan riittämisestä seuraavaan palkka- tai tukipäivään asti. Joka viides myös kertoi oman taloudellisen tilanteensa vaikuttavan kielteisesti terveyteen ja elämänlaatuun. Toisessa ääripäässä pohjoismaalaisista ovat tanskalaiset, joista vain 12 prosenttia oli samaa mieltä.


Lue lisää aiheesta

Sote-palveluiden asiakasmaksuja ei tulisi periä maksukyvyttömiltä

Lue lisää

Suomalaisten velkaantuminen jatkaa kasvuaan

Lue lisää 

Mitä tekijöitä löytyy haavoittuvan talouden takaa?

Lue lisää 

Velka ei ole häpeä

Lue lisää


;