Laskutuksen ja reskontran ulkoistaminen tehostaa myyntilaskutustasi - Lowell

Laskutuksen ja reskontran ulkoistaminen tehostaa myyntilaskutustasi

Laskutuksen ja reskontran ulkoistaminen tehostaa myyntilaskutustasi. Ulkoistamalla laskutuksen voit keskittyä ydinliiketoimintaasi ja parantaa liiketoiminnan ennustettavuutta.

Laskutuksen ulkoistuksella ennustettavuutta liiketoimintaan

Laskutuksen ulkoistamisen avulla yritys parantaa ennustettavuutta, voi keskittyä ydinliiketoimintaansa ja saa aikaan kustannussäästöjä. Lowellin palveluiden avulla varmistat katkeamattoman laskutusketjun ja ensiluokkaisen asiakaskokemuksen yrityksesi asiakkaille sekä saat kokonaisvaltaisen näkymän kassavirran kotiutumisesta.

Lowellin laskutus- ja reskontrapalvelut sisältävät kaikki vaiheet myyntireskontran hoidosta laskujen käsittelyyn ja lähettämiseen sekä muistutus- ja perintäpalvelut. Palveluvalikoimaamme kuuluu lisäksi informaatiopalvelut asiakkaiden maksukyvyn arviointiin ja seurantaan.

Lowellille voit ulkoistaa koko laskun elinkaaren luottopäätöksestä saatavien myyntiin asti. Kokonaisvaltainen ulkoistaminen yhdelle palveluntarjoajalle mahdollistaa asiakasdatan hyödyntämisen liiketoiminnan kehittämisessä. Reaaliaikaisen raportointimme avulla voit seurata, miten ja milloin asiakkaat maksavat laskunsa.

Laskun elinkaari alkaa asiakasvalinnasta ja päättyy siihen, kun lasku maksetaan. Ulkoistamalla laskun elinkaaren yhdelle kumppanille myyntireskontraa voidaan kehittää kokonaisvaltaisesti.
Laskun elinkaari alkaa asiakasvalinnasta ja päättyy siihen, kun lasku maksetaan. Ulkoistamalla laskun elinkaaren yhdelle kumppanille myyntireskontraa voidaan kehittää kokonaisvaltaisesti.


Alan parasta palvelua asiakkaillesi

Meillä on tutkitusti tyytyväiset asiakkaat ja erinomainen asiakaspalvelu. Ratkaisemme asiat yhdellä puhelinsoitolla yli 80% tapauksista, ja NPS-suositteluindeksi on yli 60.

Yhä suurempi osa asiakkaistamme asioi digitaalisissa kanavissamme. Digitaaliset palvelukanavat ovat auki vuorokauden ympäri viikon jokaisena päivänä. Keräämme jatkuvasti palautetta ja analytiikan avulla kehitämme asiakaskokemuksesta yhä yksilöllisempää.

Asiakaspalvelumme on kokenut ja koulutettu toimimaan haastavissakin tilanteissa. Tavoitteenamme on löytää asiakaslähtöinen ja tilanteeseen sopiva ratkaisu mahdollisimman tehokkaasti ja ratkaisukeskeisesti.

Asiakaspalautteen perusteella kehitämme asiakaskokemuksesta yhä yksilöllisempää.

Asiakaspalautteen perusteella kehitämme asiakaskokemuksesta yhä yksilöllisempää.


Yrityksen tarpeisiin sopivat ratkaisut laskutuksen ja reskontran ulkoistamiseen

Toimiala ja lähetettävien laskujen määrä vaikuttavat siihen, millainen laskutus- ja reskontrapalvelu sopii yritykselle parhaiten. Ratkaisumme pohjautuvat asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämiseen ja pitkään toimialantuntemukseen. Tämän tiedon pohjalta olemme rakentaneet neljä palvelukokonaisuutta, jotta ulkoistukselle asetetut tavoitteet täyttyvät.

Autamme palvelukokonaisuuden valinnassa ja tarjoamme siihen lisäpalveluita, kuten laskutuksen asiakaspalvelun.

1. Laskutus ja reskontra

Kokonaisvaltaisen laskutuksen ja reskontran ulkoistamisen avulla yritys saa täysmääräisen hyödyn ulkoistamisesta ja resursseja vapautuu ydinliiketoiminnan kehittämiseen.

Laskutuksen ja reskontran kokonaisvaltainen ulkoistus sisältää kaikki laskutuksen, reskontran hoidon, muistutuksen ja perinnän vaiheet. Palvelussa Lowell vastaa:

  • myyntireskontran hoidosta
  • laskujen käsittelystä
  • laskupohjien ylläpidosta
  • laskuaineistojen toimittamisesta tulostukseen, jakeluun ja arkistointiin
  • kirjanpidon raporteista
  • muistuttamisesta ja perinnästä

Yritys voi valita palvelukokonaisuuteen myös laskutuksen asiakaspalvelun, jossa hoidetaan laskun maksamiseen liittyvät asiat.

Palvelukokonaisuuden avulla yrityksesi asiakastyytyväisyys paranee: Olemme sitoutuneet tarjoamaan alan parasta palvelua niin laskutus- kuin perintäasiakkaillemme. Henkilökohtainen ja asiakaskokemukseen panostava palvelu sitouttaa asiakkaita ja auttaa heitä maksamaan laskunsa ajallaan.

2. Laskujen tulostus ja välitys

Laskutuksen ulkoistuksessa on vaihtoehtona ulkoistaa myös laskujen tulostus ja välitys ilman myyntireskontran palveluita. Palvelussa Lowell vastaa laskujen välittämisestä asiakkaillesi valituissa kanavissa ja laskutusprosessi perustuu yrityksen toimittamaan laskutusaineistoon.

Palvelu sopii yrityksille, jotka haluavat keventää laskujen jakeluun liittyvää työtä, vastaten kuitenkin itse reskontran hoidosta. Palvelussa asiakas saa Lowellin kautta käyttöönsä modernit jakelukanavat ja varmistuu laskujen tehokkaasta ja läpinäkyvästä toimitusketjusta.

Autamme yritystäsi valitsemaan parhaiten sopivan laskutus- ja reskontrapalvelun.
Autamme yritystäsi valitsemaan sopivan ratkaisun laskutuksen ja reskontran ulkoistamiseen. 

3. Reskontran etäoperointi

Reskontran etäoperointi on helppo tapa ulkoistaa laskutus ja se sopii yrityksille, jonka laskutusvolyymi on suuri tai vaihtelee sesongin mukaan. Palvelussa asiakasyritys ulkoistaa vain myyntilaskujensa seurannan ja erääntyviin laskuihin liittyvät toimenpiteet Lowellin hoidettavaksi.

Reskontran etäoperoinnissa asiakas vastaa itse laskujen luomisesta ja lähettämisestä sekä laskutussopimusten hallinnointiin liittyvistä muista tehtävistä. Lowell vastaa myyntireskontran ylläpidosta asiakkaan omassa järjestelmässä sekä hoitaa erääntyneisiin laskuihin liittyvät toimenpiteet, kuten muistutus- ja perintäpalvelut.

4. Myyntireskontran hoito

Myyntireskontran hoidon ulkoistamisessa hoidamme yrityksen myyntireskontran kokonaisuudessaan Lowellin laskutusjärjestelmässä. Vastaamme myyntireskontran hoidosta, muistutuksesta ja perinnästä sekä asiakaspalvelusta perintään siirrettyjen saatavien osalta.

Myyntireskontran hoidon ulkoistamisessa yrityksen ei tarvitse ylläpitää omaa reskontraa eikä huolehtia laskutusjärjestelmän kehittämisestä. Palvelussa yritys vastaa itse laskujen muodostamisesta sekä toimittamisesta tulostukseen ja välitykseen.

Toimiala ja lähetettävien laskujen määrä vaikuttavat siihen, millainen laskutus- ja reskontrapalvelu sopii yrityksellesi parhaiten.

Toimiala ja lähetettävien laskujen määrä vaikuttavat siihen, millainen laskutus- ja reskontrapalvelu sopii yritykselle parhaiten.


Näin seuraat laskutuksen etenemistä

Lowell Access-verkkopalvelussa yritys saa kokonaiskuvan laskutuksen toimivuudesta päivittäisellä tasolla. Edistyksellisten raportointityökalujen avulla muodostat yleiskuvan avainluvuista ja hyödynnät laskutuksesta syntyvää dataa liiketoiminnan kehitykseen:

  • Yhdellä silmäyksellä yhteenveto laskutuksen toimivuudesta
  • Ennustettavuutta liiketoimintaan ja luottotappioiden ennakointiin
  • Laskutustavan vaikutus kassavirran kotiutumiseen; miten e-laskut maksetaan paperilaskuihin verrattuna; miten laskutuksen sähköisyysaste on kehittynyt?
  • Keskimääräisen maksuajan kehitystä ja vaikutukset liiketoimintaan

Yrityksesi asiakkaiden käytössä on monipuoliset palvelukanavamme. Oma Lowell Laskutus- verkkopalvelussa voi tarkastella laskuja yrityksiltä ja yhteisöiltä sekä hoitaa laskun maksamiseen liittyviä asioita.

Laskutuksen raportointityökalujen avulla saat tietoa, jonka avulla voit tehdä päätöksiä myynnin ohjaamisesta ja toimenpiteistä, jotka turvaavat tasaista kassavirtaa.
Laskutuksen raportointityökalujen avulla saat tietoa, jonka avulla voit tehdä päätöksiä myynnin ohjaamisesta ja toimenpiteistä, jotka turvaavat tasaista kassavirtaa.