Saatavien myynti muuttaa luottotappiot tuotoksi. Saatavien osto on osa ydinliiketoimintaamme ja sillä mahdollistamme asiakkaidemme keskittymisen omaan liiketoimintaansa.

Saatavien myynti muuttaa luottotappiot tuotoksi

Saatavien myynti on keskeinen osa yrityksen luotonhallintaa. Ostamme yrityksesi erääntyneet saatavat ja autamme muuttamaan luottotappiot tuotoksi.

Saatavien myynnistä hyötyvät kaikki osapuolet

Lowellilla on vuosien kokemus erääntyneiden saatavien ostamisesta ja suurten saatavamäärien hallinnoinnista.

Saatavien myynnistä hyötyvät kaikki osapuolet. Yrityksellesi se tarkoittaa nopeampaa kassakiertoa, pienempää luottotappioiden määrää ja niiden parempaa ennustettavuutta. Käyttöpääomaa ja resursseja vapautuu ydinliiketoiminnan kehittämiseen ja investointeihin.

Loppuasiakkaille saatavien myynti mahdollistaa yksilöllisten maksuratkaisujen tekemisen asiakkaan kokonaistilanteen huomioiden. Tavoitteena on, että asiakas voi maksaa laskut joustavasti ja palata myyvän yrityksen asiakkaaksi.

Saatavien myynti muuttaa luottotappiot tuotoksi. Saatavien osto on osa ydinliiketoimintaamme ja sillä mahdollistamme asiakkaidemme keskittymisen omaan liiketoimintaansa.

Saatavien myynti muuttaa luottotappiot tuotoksi. Lowellilla on vuosien kokemus erääntyneiden saatavien ostamisesta ja suurten saatavamäärien hallinnoinnista.


Saatavien myynti vapauttaa pääomaa tuottavampaan käyttöön

Pienemmät luottotappiot ja parempi ennustettavuus

Kun yritys myy saatavat, se vapautuu luottotappioiden perintään liittyvästä kuluriskistä, saa varman suorituksen epävarmoista saatavista ja voi sijoittaa rahan tuottavampaan käyttöön.

Saatavien myynnillä on suora vaikutus yrityksen tulokseen ja taseeseen. Kirjatut luottotappiot muuttuvat tuotoiksi ja maksuvalmius paranee.

Nopeampi kassankierto ja enemmän käyttöpääomaa investointeihin

Myymällä epävarmat saatavat yritys tehostaa kassankiertoa, eikä kassavirran kotiutumista tarvitse odottaa.

Erääntyneiden laskujen myynti vapauttaa käyttöpääomaa takaisin ydinliiketoimintaan ja sillä voidaan vaikuttaa tilikauden tulokseen. Käyttöpääoman vapauttaminen on monelle yritykselle tärkeä syy myydä saataviaan.

Tehokkaalla luotonhallinnalla kannattavaan kasvuun

Luotonhallinta tehostuu, kun se ymmärretään kokonaisuutena luotonmyöntämisestä erääntyneiden saatavien myyntiin asti. Vapautuvilla resursseilla yritys voi kehittää laskun elinkaarta kokonaisuudessaan.

Tarjoamme palvelut koko laskun elinkaarelle. Laskutuspalveluidemme avulla yritys tehostaa kassavirran kotiutumista ja takaa ensiluokkaisen asiakaskokemuksen yrityksen asiakkaille. Informaatiopalveluidemme avulla yritys pystyy kehittämään luottopäätöksentekoa asiakkaan todellisen maksukykyyn perustuen.

Kevyempi taloushallinto ja raportointi

Saatavien myyn­ti keventää raportointia ja kirjanpitoa. Hallinnollinen työ kevenee eikä yrityksen resursseja sitoudu yksittäisten suoritusten seuraamiseen.

Yrityksen asiakaspalvelun resurssit voidaan ohjata liiketoiminnan tukemiseen.

Saatavien myynnillä yrityksen tulos paranee ja pääomaa vapautuu takaisin ydinliiketoimintaan.

Saatavien myynnillä yrityksen tulos paranee ja pääomaa vapautuu takaisin ydinliiketoimintaan.


Asiakaslähtöisyys takaa asiakassuhteen jatkumisen

Kun saatavien ostajana on Lowell, voit luottaa siihen, että saatavien perinnässä noudatetaan aina hyvää perintätapaa. Huolehdimme siitä, että asiakkaalla on hyvät mahdollisuudet veloista neuvottelemiseen ja maksujärjestelyistä sopimiseen:

  • Autamme vuosittain yli 188 000 kuluttajaa ja 35 000 yritysasiakasta saamaan velkansa maksetuiksi.
  • Vuosittain noin joka viidennen asiakkaan kanssa sovitaan veloista maksujärjestely.
  • Maksuvaihtoehtoja tarjotaan aktiivisesti 1-4 kertaa vuosittain.

Yrityksesi asiakkaille tarjoamme asiantuntevaa asiakaspalvelua laajoilla aukioloajoilla. Asiakaspalvelumme kohtaa jokaisen asiakkaan inhimillisesti ja yksilöllisesti ja pyrkii löytämään aina tilanteeseen parhaiten sopivan ratkaisun. Lisäksi tarjoamme modernit itsepalvelukanavat, jossa asiakas voi hoitaa asiat ajasta ja paikasta riippumatta.

Autamme vuosittain yli 188 000 kuluttajaa ja 35 000 yritysasiakasta saamaan velkansa maksetuiksi.
Autamme vuosittain yli 188 000 kuluttajaa ja 35 000 yritysasiakasta saamaan velkansa maksetuiksi.


Myy saatavat kertakauppana tai säännöllisesti

Kertakaupassa yritys myy laskut kerralla ja kauppahinta määritellään tapauskohtaisesti. Jatkuvassa kaupassa yritys myy laskut säännöllisesti, esimerkiksi kuukausittain, ennalta sovittuun hintaan.

Kertakauppa tuloksen ja taseen optimointiin

Kertakauppa sopii yrityksille, jotka haluavat vuoden tietyllä kvartaalilla strategisesti optimoida tulosta ja tasetta. Kertakauppa on ratkaisu myös yrityksille, jotka eivät ole tottuneet myymään saataviaan usein. Kertakaupassa myytävään saatavakantaan voidaan sisällyttää erilaisia velkoja.

Kertakaupassa saatavakannan sisältö määritellään ennalta. Valittu saatavakanta myydään kerralla ja saatavien ostohinta määritellään tapauskohtaisesti.

Jatkuvakauppa takaa tasaisen kassavirran

Jatkuva kauppa sopii yrityksille, joiden liiketoiminta on pääomavaltaista tai jotka haluavat vapauttaa resursseja ydinliiketoiminnan kehittämiseen säännöllisesti. Finanssialalla toimivat yritykset myyvät erääntyneitä saataviaan usein jatkuvan kaupan mallilla tasaisen kassavirran varmistamiseksi.

Jatkuvassa kaupassa yrityksen kanssa sovitaan saatavista kiinteä hinta, jolla ne myydään kuukausittain Lowellille koko sopimuskauden ajan. Liiketoiminnan ennustettavuus ja luottoriskien hallinta paranee jatkuvan saatavakaupan myötä.

Yritys voi myydä saatavat Lowellille kertakauppana tai jatkuvan kaupan mallilla säännöllisesti.

Yritys voi myydä saatavat Lowellille kertakauppana tai jatkuvan kaupan mallilla säännöllisesti.


Lowell ostaa laskusi joustavasti ja vastuullisesti

Saatavien myynti Lowelille tapahtuu helposti ja joustavasti, avaimet käteen -periaatteella. Toimintaamme ohjaa vastuullisuus myös saatavien ostossa, ja alle on listattu tärkeimpiä edellytyksiä, joiden täyttyessä saatavia ostamme.

Ostamme:

  • yritys- ja kuluttajasaatavia
  • erääntyneitä, riidattomia saatavia
  • saatavia, joita myönnettäessä ja hallinnoitaessa on noudatettu kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä

Emme osta:

  • yksittäisiä saatavia
  • suoraan ulosottokelpoisia saatavia
  • voimassa olevaan sopimukseen perustuvia saatavia (esimerkiksi voimassa oleva vuokrasopimus)

Saatavista maksettavaan hintaan vaikuttaa muun muassa saatavien ikä, koko sekä yrityksen käytössä oleva luottopolitiikka. Asiantuntijamme auttavat yritystäsi saatavien myynnissä ja luotonhallinnan kokonaisvaltaisessa kehittämisessä.

Kun saatavien ostajana on Lowell, voit luottaa siihen, että saatavien perinnässä noudatetaan aina hyvää perintätapaa.

Kun saatavien ostajana on Lowell, voit luottaa siihen, että saatavien perinnässä noudatetaan aina hyvää perintätapaa.