Informaatiopalveluidemme avulla luottoa myöntävä yritys pystyy tekemään ajantasaiseen tietoon perustuvia luottopäätöksiä.

Informaatiopalvelut

Reaaliaikaista tietoa hyödyntämällä yritys pystyy ennakoimaan ja seuraamaan asiakkaidensa maksukykyä sekä reagoimaan maksukyvyssä tapahtuviin muutoksiin nopeasti, kun toimintaympäristö muuttuu.

Reaaliaikaista dataa asiakkaiden maksukyvyn ennustamiseen

Lowell on edelläkävijä luottokäyttäytymisen ennustamisessa. Kilpailuetu perustuu yli 50 vuoden kokemukseen suomalaisten maksamisesta, alan parhaaseen asiantuntemukseen ja syvälliseen data-analyysiin.

Lowell toimii useilla eri toimialoilla yritysten luotonhallinnan kumppanina. Arvokasta dataa syntyy kuluttajien ja yritysten maksukäyttäytymisestä koko laskun elinkaaren ajalta. Tästä datasta jalostetaan arvokkaita palveluita asiakkaillemme.

Luotonhallinnassa reaaliaikaisen datan hyödyntämisen rooli korostuu, kun toimintaympäristö muuttuu nopeasti. Informaatiopalveluidemme avulla luottoa myöntävä yritys pystyy tekemään ajantasaiseen tietoon perustuvia luottopäätöksiä ja ennustamaan asiakkaidensa maksukäyttäytymistä. Palveluidemme avulla yritys voi vähentää luottotappioita ja lisätä myyntiä.

Luotonhallinnassa reaaliaikaisen datan hyödyntämisen rooli korostuu, kun toimintaympäristö muuttuu nopeasti.

Luotonhallinnassa reaaliaikaisen datan hyödyntämisen rooli korostuu, kun toimintaympäristö muuttuu nopeasti.


Palvelut kuluttaja-asiakkaiden luotonantoon

Kun yritys myy kuluttaja-asiakkaille luotolla, luottotiedot kannattaa aina tarkistaa. Kun luottoa myönnetään laajalle asiakasjoukolle, luottopäätöspalvelun avulla luottopäätöksen teko voidaan automatisoida.

Yrityksen liiketoimintaympäristö muuttuu tällä hetkellä nopeasti, ja se vaikuttaa kuluttaja-asiakkaiden maksukäyttäytymiseen. Ajantasainen data auttaa reagoimaan asiakkaiden maksukyvyssä tapahtuviin muutoksiin, ja kehittyneen analytiikan avulla voidaan ennustaa erilaisten kuluttajien maksamista ja ymmärtää toimialan erityispiirteitä.

Velkatietopalvelu tarjoaa monipuolista maksamisen dataa luotonannon tueksi ja portfolion riskianalyysin avulla yritys seuraa asiakkaiden riskitasojen kehitystä.

Informaatiopalvelut kuluttaja-asiakkaiden luotonantoon:

Luottotietopalvelut
Luottopäätöspalvelut
Velkatietopalvelu
Portfolion riskianalyysi


Palvelut yritysasiakkaiden luotonantoon

Kun yritys myy luotolla, asiakkaan luottokelpoisuus kannattaa tarkistaa luottotietopalveluiden avulla. Jos yritys myy jatkuvasti luotolla, automatisoitu luottopäätöspalvelu nopeuttaa myyntitilannetta.

Yritysasiakkaiden maksukyvyn kehitystä tulee seurata ulkoisista rekistereistä.Seurantapalvelun avulla yritys pysyy ajan tasalla yritysasiakkaiden luottokelpoisuudesta koko asiakassuhteen ajan ja pystyy reagoimaan maksukyvyssä tapahtuviin muutoksiin nopeasti. Seurantapalvelussa asiakkaiden maksukyvyn kehitystä seurataan maksuviivetiedon, Rating-tiedon ja julkisten maksuhäiriömerkintöjen perusteella.

Maksuviivetieto on Lowellin tuottamaa uniikkia tietoa, joka kertoo asiakkaan maksukyvyn muutoksista mahdollisimman reaaliaikaisesti. Maksuviivemerkintä rekisteröidään selvästi julkista maksuhäiriömerkintää aiemmin, minkä vuoksi se reagoi asiakkaan maksukyvyn muutoksiin nopeammin.

 

Informaatiopalvelut yritysasiakkaiden luotonantoon:

Luottotietopalvelut
Luottopäätöspalvelut
Seurantapalvelu


Lataa opas: Parempia luottopäätöksiä pienemmällä riskillä

Oppaassa käydään läpi luottoriskien hallinnan perusteet sekä se, miten luottokelpoisuuden arviointia voidaan kehittää reaaliaikaiseen tietoon pohjautuen.